Блог •  19.11.2023 г.

Corteva Agriscience™ ЗА СИГУРНО, СТАБИЛНО И УСПЕШНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Something went wrong. Please try again later...

Corteva Agriscience™ като компания в областта на земеделието се фокусира върху предоставянето  на земеделците на полезна информация, иновативни идеи, решения, и съвети  за по- ефективно  използване на ресурсите, които ще им помогнат  да повишат  добивите  и рентабилността на производство  си в условията на предизвикателствата на съвременния свят.

Новости  при слънчоглед за 2024 г.


При слънчогледа основния фокус на Corteva Agriscience™ (Pioneer®) е към ExpressSun® технологията, тъй като фирмата е пионер във внедряването  й и пазарен лидер. За 2024 година компанията предлага 5 нови високодобивни  ExpressSun® толерантни хибрида  – P64LE280 (линолов средноранен,  с нов ген DM6 за устойчивост на мана, с устойчивост на всички раси синя китка  идентифицирани до момента в страната), P64LE185 (линолов ранен, с устойчивост на всички раси синя китка  идентифицирани до момента в страната и подходящ за 2-ра кул- тура), P64LE168 (линолов ранен, с устойчивост на всички раси синя китка  идентифицирани до момента в страната), P64НЕ244 (високоолеинов средноранен,  подобрен вариант на много отглеждан хибрид с повишена устойчивост на синя китка), P64НЕ418 (високоолеинов средноранен,  подобрен вариант на много отглеждан хибрид с повишена устойчивост на синя кит- ка). В Clearfield®   Plus* технологията имаме едно ново предложение – хибридът  P64LP464 (линолов средноранен, с устойчивост на всички раси синя китка  идентифицирани до момента в страната).

Семената са качествено фабрично третирани с ЛУМИСЕНА™ ФС (фунгицид срещу мана) и АРТЕМИД™ ФС (инсектицид  срещу телени червеи). АРТЕМИД™ ФС е единствения до момента разрешен инсектицид за третиране на семена на слънчоглед срещу почвени неприятели в Европейския Съюз, респективно  и в България.

Най-новото което очакваме за новия 2024 сезон е, регистрация  на нов вегетационен  хербицид с ново активно вещество (ARILEX™ active), за контрол  на важни широколистни  плевели(амброзия, бяла куча лобода, бутрак/свиница,  див синап, див коноп и др.) при всички технологии на отглеждане на културата слънчоглед.

Новости  при царевица за 2024 г.

Основният фокус в генетиката са хибридите от линията Optimum® AQUAmax®, като за 2024 година компанията предлага 6 нови хибрида  от тази линия – Р7818  (ФАО  190, ранен), Р8604 (ФАО260, ранен),  Р9398 (ФАО 370, средно  ранен),  Р9944 (ФАО 450, средно  късен),  Р0450 (ФАО 520, късен) и Р0710 (ФАО 560, късен). Също така Corteva Agriscience™ (Pioneer®) внедрява още 5 нови хибрида  – Р9367 (ФАО 370, средноранен), Р9639 (ФАО 380, средно  ранен), Р9960 (ФАО 430, средноранен), Р0260 (ФАО 490, среднокъсен) и Р1332 (ФАО 635, късен).

Семената  (определени хибриди) са качествено фабрично третирани срещу почвени неприятели с ЛУМИПОЗА™ ФС (със системно действие, вече успешно внедрен в практиката  при зимна маслодайна  рапица)  или ИБРИДИТРИН ФС (с контактно  действие и газова  фаза).


ПРИНЦИПАЛ®  ГОЛД
е най-новият  ни хербицид за ефективен контрол на едногодишни и многогодишни житни  и широколистни плевели през вегетация. Същественото му практическо предимство  е съдържанието  на специален антидот, осигуряващ 100% селективност и възможност  за приложение до 9-ти лист на културата.

И специално  внимание искаме да обърнем на хербицида  ДЕРБИ®   СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ™, с регистрация  при царевица, с доза 3,3 г/дка + прилепител Виволт™ 0,1% и приложение от 2-ри до 6-ти лист на културата. Освен отличната ефикасност срещу широколистни плевели ДЕРБИ®  СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ™ е с изключително конкурентна  цена на декар, защото  цената  надекар при царевица е равна на цената  на декар при пшеница (може да се нарече бюджетна  цена).

Очаквайте нова изненада при царевица скоро !!!

Новости  при зимните зърнено-житни култури през 2024 г.


За контрол на всички важни широколистни плевели


Най-новият
хербицид КВЕЛЕКС® ВГ- с ново активно вещество (ARYLEX™ active), от нова химическа група, с нов различен механизъм на действие, широк прозорец на приложение, напълно селективен за културата (с вграден антидот),  много бързо абсорбиране  от плевелите, бърз начален ефект, видим до 24 часа след пръскане и ниска доза на приложение.

За контрол на важни болести предлагаме два нов фунгицид:


УНИВОК®  ЕК
– с ново активно  вещество  (INATREQ™ active), от нова химическа група, с нов различен механизъм на действие, гъвкава доза на приложение, широк прозорец на приложение, специална IQ-4™ формулация и дълъг период на защита след пръскане.


ВЕРБЕН®  ЕК
– с доказали се в практиката ефективни активни вещества,  допълнителна газова фаза, гъвкава доза на приложение, широк прозорец  на приложение, подобрена формулация за бързо абсорбиране  и достатъчен  период на защита след пръскане.

Новости  при рапица за 2024 година


Основния фокус в генетиката са новите хибриди

РТ303
(Pioneer Protector®  Sclerotinia, с високо ниво на толерантност на болестта Sclerotinia), който е най-отглежданият хибрид на фирмата в Европа. РТ314 и РТ315 – нови високодобивни  хибриди с нов ген за най-високо ниво на устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките  преди жътва. РТ305 – новият  високодобивен хибрид в Clearfield® технологията.

РХ144 най-новият  високодобивен нискостъблен хибрид от Maximus® линията.

Новости  при ориза за 2024 г.

За контрол на всички важни житни и широколистни плевели – най-новите  хербициди, с ново активно вещество (RINSKOR™ Active), от нова химическа група, с нов различен механизъм на 
действие,
широк прозорец на приложение, с ниска доза на приложение на новото активно вещество (3 гав/дка),     селективен  за ориза, много бързо абсорбиране  от плевелите, бързефект  след пръскане и приложим при всички технологии на отглеждане на ориз – Лоянт®  и Агикса®.

Новости  при биологичните  продукти  при полски култури през 2024 г.

Азотен  фиксатор УТРИША® N
– осигурява допълнителен азот  в усвояема форма от въздуха (еквивалентно  до 7 кг/дка),  компенсира загубите  на азот  от отмиване  и денитрификация, стимулира физиологичните процеси и метаболизма дори при стресови  климатични условия и увеличава добивния потенциал  на културите.  УТРИША®  N отговаря на изискванията на решение 1165/2021 за продукти одобрени за органично  земеделие и в програмите за намаляване на торовите  норми.


Азотен стабилизатор N-ЛОК®  СУПЕР
– подобрява усвояването и намалява загубите на азот  при торене, не позволява азота да премине от усвояема в неусвояема форма за растени- ята, подобрява здравния статус на растенията,  и осигурява по-високи добиви от дка площ.

Биостимулатор КИНСИДРО™ ГРОУ+
- стимулира физиологичните процеси, ускорява процеса на делене на клетките, повишава нивото на хлорофил и фотосинтетичната активност на растенията, намалява скоростта на „стареене“ на листата, повишава активността на растежа на растенията и осигурява по-високи добиви от дка площ.

*Clearfield® Plus е регистрирана  търговска  марка на BASF. 

+ 359 2 489 9160 I office.sofia@corteva.com  I www.corteva.bg  I www.facebook.com/CortevaBG