Мениджър говори пред екипа си

Различия и равенство

Ключът към нашия успех

Равенство и принадлежност

Ние държим на разнообразието и привличаме експерти, които да водят дискусиите активно.

 

Перспективи на служителите

Възгледите на служителите, изказани по време на международния ден на хората в неравностойно положение:

Пеги говори относно работата си по планиране на изследванията:

„Неравностойното ми положение ми е дало предимство в начина на мислене и планиране, като виждам какви са всички пречки и как могат да бъдат преодолени.”

Луси говори относно предизвикателствата, поставени пред нея:

“Живея със скрита болест. Хората невинаги виждат, че имам заболяване… трябваше да разкажа… Насърчавам ви да потърсите помощта, от която се нуждаете, за да се справите с тези неща. ”

Кевин говори относно зрителните увреждания:

“Трябва да планирам дните си предварително… Много пъти става въпрос за въображение, за организация. И наистина става дума за обслужване и използване на различен вид помощ."

 
Фермери прибират листа от чай

Наука за по-доброто бъдеще на човечеството

Ние постигаме нашата цел с пълна отдаденост, енергичност и сътрудничество. 

Вдъхновение