Условия за ползване

Редакция 18.10.2019

Добре дошли. DowDuPont предлага този сайт на Вашето внимание при спазване на следните правила и условия ("Условията"). Условията се прилагат за този сайт с адрес www.dow-dupont.com ("Сайтът"). Сайтът (включително неговото съдържание, дизайн, структура и изглед) е собственост на DowDuPont, Inc. и е защитен от законите за авторското право, търговските марки и други закони за интелектуална собственост и защита срещу нелоялната конкуренция. Като използвате сайта, Вие приемате тези Условия. Ако не сте съгласни с някое от настоящите Условия, моля не използвайте сайта. Ако имате някакви въпроси относно настоящите Условия, моля свържете се с DowDuPont.

Защита на личните данни

Използването на настоящия сайт също така е обект на Декларацията относно защита на личните данни на DuPont и на Декларацията относно защита на личните данни на Dow, които са включени в този документ чрез препращане. Вие също така приемате и се съгласявате, че преносът на информация по интернет никога не е изцяло личен или защитен и е възможно информация, която изпращате или получавате от сайта да бъде засечена от други лица, дори ако е налице съобщение, че определен пренос на данни е криптиран.

Редакции на Условия за ползване

DowDuPont може да измени настоящите Условия по всяко време без предупреждение, чрез актуализиране на тази публикация. В случай че продължите да използвате сайта след извършването на тези изменения, това ще означава, че Вие приемате така изменените Условия.

Общи ограничения за използване

DowDuPont, Dow, DuPont или трети лица, предоставящи права на DowDuPont, Dow или DuPont, притежават всички права, собственост и участие върху и във връзка с материалите на този сайт, които са материали със защитени авторски права на DowDuPont, Dow, DuPont или трети лица. DowDuPont Ви предоставя ограничен, личен, неизключителен и непрехвърляем лиценз за използване и показване на материалите на този сайт само на Вашия персонален компютър или мобилно устройство и само за целите на Вашето взаимодействие с този сайт. Освен както е посочено тук, Вие нямате право да копирате, изтегляте, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, разпространявате, променяте, редактирате, видоизменяте или разширявате никой от материалите на този сайт по никакъв начин. Този ограничен лиценз се прекратява автоматично, без да Ви се изпраща предизвестие, ако нарушите някое от тези Условия. При прекратяване Вие трябва незабавно да изтриете и да унищожите всички изтеглени и разпечатани материали. Вие нямате право, собственост или участие (нито авторски права, право върху търговска марка или друго право на интелектуална собственост) върху или във връзка с настоящия сайт или материалите в него.

Вие се съгласявате да не поставяте в "рамка" или да правите "огледално копие" на този сайт, или на материали, съдържащи се в или достъпни на този сайт, на друг сървър или интернет устройство, без предварително писмено разрешение на DowDuPont. Вие също така се съгласявате да не извършвате "скрейпинг" на страницата, или да прилагате друго автоматично устройство, алгоритъм или програма, или подобен ръчен процес, за достъп, копиране или наблюдение на която и да е част от този сайт или материалите в него, да възпроизвеждате или заобикаляте навигационната му структура, или да получите материали в него, освен както е предвидено от DowDuPont и както е предоставено чрез този сайт.

Не е разрешено:

 1.  да правите опити чрез неразрешено проникване, извличане на пароли или друг незаконен начин да получавате достъп до,
 2.  да извършвате тестване, сканиране или проверка уязвимостта на, или
 3.  да проследявате, да се опитвате да проследявате, да извършвате обратно търсене или да разкривате информация за друг потребител на този сайт, за функция или съдържание в него, или всяка друга система, мрежа или сървър на Dow или DuPont.

Не е разрешено да използвате този сайт за цел, която е незаконна или нарушава тези Условия, или да склонявате други към дейност, която е незаконна или нарушава правата на DowDuPont, Dow, DuPont или други лица.

Нито DowDuPont, нито Dow, нито DuPont проследяват рутинно Вашите публикации или друга дейност на сайта, но си запазваме правото да правим това. Ако обаче на DowDuPont стане известно неправомерно използване на Сайта или някоя от неговите Услуги, тогава DowDuPont, Dow или DuPont ще предприеме съответни ответни действия по всеки начин, който по свое усмотрение смята за подходящ. Вие се съгласявате, че DowDuPont, Dow или DuPont ще имат право да съобщават на правоприлагащите органи всички действия, които могат да се считат за незаконни, както и получените сигнали за такова поведение. Когато от нас се изисква, ние ще сътрудничим изцяло на правоприлагащите органи при всяко разследване на евентуална незаконна дейност в интернет.

Наличност

Dow и DuPont имат няколко уебсайта, предлагащи продукти, услуги, съдържание и различни други функции (наричани заедно "Услугите") за определени региони по целия свят. Услугите, предлагани в един регион, могат да се различават от тези в други региони поради причини, свързани с наличност, местни или регионални закони, регулаторен статус, доставки и други съображения. DowDuPont, Dow и DuPont не предоставят никаква гаранция или твърдение, че определен потребител в един регион може да получи Услугите в друг регион, като DowDuPont, Dow или DuPont могат да анулират заявката на даден потребител или да пренасочат потребител към сайта за региона на съответния потребител, ако той прави опит за заявяване на Услуги, предлагани на определен сайт в друг регион.

Информацията, публикувана от DowDuPont, Dow или DuPont в World Wide Web, може да съдържа референции или препратки към продукти, програми и услуги, които не са обявени или налични във Вашия регион. Такова рефериране не означава, че компанията възнамерява да обяви тези продукти, програми или услуги във Вашия регион. Моля консултирайте се с Вашето местно лице за контакт с Dow или DuPont за информация относно продуктите, програмите и услугите, които може да са налични за Вас.

Връзки

От DowDuPont към уебсайтове на трети лица

В настоящия Сайт може да има връзки към други сайтове в World Wide Web, които не са под контрола на DowDuPont, нито се поддържат от него. Такива връзки не представляват препоръчване от DowDuPont, Dow или DuPont на тези сайтове. Вие потвърждавате, че DowDuPont предоставя тези връзки само за удобство и се съгласявате, че DowDuPont, Dow и DuPont не носят отговорност за съдържанието или връзките, показвани на тези сайтове, към които може да Ви бъде предоставена връзка. Вие също така се съгласявате, че DowDuPont, Dow и DuPont не носят отговорност и нямат задължение във връзка с кореспонденция, промоция или покупка между Вас и собственика или оператора на съответния сайт.

От уебсайтове на трети лица към DowDuPont

 • Не е разрешено да създавате рамки или среда с граница около която и да е страница или материали на този уебсайт или да използвате други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на всяко съдържание на този уебсайт;
 • Не е разрешено да създавате сравнения на продукти или услуги на Dow или DuPont с конкурентни продукти или услуги;
 • Не е разрешено да възпроизвеждате никакви материали от този уебсайт или лого или търговска марка на DowDuPont, Dow или DuPont;
 • Не е разрешено да представяте превратно Вашите отношения с DowDuPont;
 • Не е разрешено от Ваши твърдения да се подразбира, че DowDuPont одобрява или подкрепя страната, предоставяща връзката, нейния уебсайт или нейните услуги или предложения по какъвто и да било начин;
 • Не е разрешено да представяте невярно или подвеждащо впечатление за репутацията, свързана с името и търговските марки на DowDuPont;
 • Не е разрешено в сайта, към който е включена връзка, да има съдържание, което може да бъде тълкувано като оскърбително, заплашително, тормозещо, неприлично или обидно, прекомерно насилствено или нарушаващо, или насърчаващо други да нарушават приложимите закони; и
 • Не е разрешено в сайта, към който е включена връзка, да има съдържание, което може да бъде тълкувано като нецензурно, порнографско или със сексуална насоченост.

Като допълнително условие да Ви бъде разрешено да поставите връзка към този уебсайт, страната, поставяща връзка към този уебсайт, се съгласява, че DowDuPont може по всяко време по своя преценка да прекрати разрешението за поставяне на такава връзка. В такъв случай, страната, поставяща връзката, се съгласява незабавно да премахне всички връзки към този уебсайт.

С поставянето на връзка към този уебсайт, страната, поставяща връзка, се съгласява да защитава, обезщетява и обезврежда DowDuPont Inc., Dow Chemical Company и E.I. Du Pont de Nemours and Company, както и техните служители, директори, служители, свързани лица, посредници, лицензодатели и бизнес партньори от и срещу всички загуби, разходи, вреди, задължения и разноски, включително (без ограничение) адвокатски хонорари и разходи за правна защита, произтичащи от поставянето на всяка такава връзка. DowDuPont, Dow и DuPont не носят отговорност за каквито и да било непреки, назидателни, инцидентни, наказателни, специални или последващи вреди по отношение на поставянето на връзка или използването на такава връзка, като не дават гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на тези връзки.

Декларация за ограничаване на отговорността относно гаранции

Използването на този сайт от Ваша страна е на Ваша отговорност. Този сайт може да съдържа неточности или грешки, които могат да се отразят върху качеството на материалите в него. Материалите не са независимо проверени или със специално удостоверена точност изцяло или частично от DowDuPont. DowDuPont не гарантира точността или навременността на материалите. Нито DowDuPont, нито Dow или DuPont носят отговорност за каквито и да било грешки или пропуски в материалите, независимо дали са предоставени от DowDuPont, Dow, DuPont или трети лица.

ТОЗИ САЙТ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е" И "КЪДЕТО Е", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. НИТО DOWDUPONT, НИТО DOW ИЛИ DUPONT ДАВА ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ САЙТ – ОТ СВОЕ ИМЕ ИЛИ ОТ ИМЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ МАТЕРИАЛИ, УСЛУГИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ САЙТ – ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ВЪВ ВРЪЗКА С КАЧЕСТВО, ГОДНОСТ, ИСТИННОСТ, ТОЧНОСТ ИЛИ ПЪЛНОТА НА КОИТО И ДА БИЛО МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ НА САЙТА. ОТГОВОРНОСТТА ПО ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКА ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА, С НАСТОЯЩОТО СЕ ОТМЕНЯ. НИТО DOWDUPONT, НИТО DOW ИЛИ DUPONT НОСИ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ ЗА ВРЕДИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ СЪС САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО (НО НЕ САМО) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ОТ ВАС, ДОРИ АКО НА DUPONT ПРЕДИ ТОВА Е БИЛО СЪОБЩЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

Изключение за гражданите на ЕС: АКО СТЕ ПРЕБИВАВАЩ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, DOWDUPONT НЕ ИЗКЛЮЧВА, НИТО ОГРАНИЧАВА СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА В РЕЗУЛТАТ ОТ НЕБРЕЖНОСТ.

Неточности или грешки

Описанията, снимките и други представяния на продукти на този сайт е възможно да съдържат неточности и грешки. Нито DowDuPont, нито Dow или DuPont дават декларация или гаранция по отношение на точността или пълнотата на тази информация.

Местно законодателство, експортен контрол

DowDuPontq заедно с Dow и DuPont, контролира и управлява настоящия сайт от САЩ. Материалите и услугите на този сайт са обект във всички отношения на законите и подзаконовите нормативни актове на САЩ, както периодично уреждат лицензирането и доставката на технологии и продукти в чужбина, включително подзаконовите нормативни актове на САЩ за експортния контрол, както и всички следващи законови или подзаконови нормативни актове, издадени от Министерството на търговията на САЩ, Международната търговска администрация или Службата на експортно лицензиране. Отклоняването на такива материали в противоречие със законодателството на САЩ е забранено. Нито материалите, нито информация, получена чрез използване на сайта, могат да бъдат придобити, експедирани, прехвърляни или реекспортирани, пряко или непряко, до забранени или ембаргови страни или техни граждани, нито могат да бъдат използвани за проекти, свързани с ядрени действия, химически или биологични оръжия или ракети, освен ако това е изрично разрешено от правителството на САЩ за тези цели. Вие следва да спазвате стриктно всички закони на САЩ за експорт и поемате самостоятелна отговорност за получаване на лицензи за експорт или реекспорт, които могат да се изискват.

Ако използвате този сайт от място извън САЩ, вие също така носите отговорност за спазването на приложимите местни закони, включително местни разпоредби за внос и износ.

Търговски марки

Логото DowDuPont, логото Dow Diamond, логото DuPont Oval, DuPont, The miracles of science и всички продукти, обозначени с или ®, са търговски марки или регистрирани търговски марки на DowDuPont Inc. или неговите свързани лица. Търговските марки на DowDuPont, Dow и DuPont не могат да бъдат използвани във връзка с продукт или услуга, които не са продукт или услуга на DowDuPont, Dow или DuPont, както е приложимо.

Непоискани идеи

Макар че ние винаги се интересуваме от идеи и предложения, констатирахме, че често пъти определена идея или предложение, които са ни изпратени, са вече налице от други източници, включително публикации или в резултат на работата на нашите собствени служители. Това може да доведе до объркване относно произхода на съответната идея или предложение. Поради тази причина, ние предпочитаме да ни се предлагат само патентовани изобретения. Ако въпреки това предложите свои идеи пред нас, и независимо от всичко, което може да кажете или да напишете във връзка с някое такова предложение – освен ако DowDuPont или негово свързано лице сключи отделно писмено споразумение, обхващащо предложението – всяко предложение пред DowDuPont или негови свързани лица, включително идеи за нови продукти или техники, подобрения или разширения на съществуващи продукти или технологии, процеси, материали, маркетингови или рекламни планове или нови наименования на продукти, се извършва съгласно следните условия:

 • DowDuPont и неговите свързани лица нямат никакво задължение да пазят предложението в тайна или да го получат като поверително;
 • DowDuPont и неговите свързани лица нямат задължение да разглеждат предложението или да отговарят на лицето, което го изпраща;
 • Всяка защита, свързана с интелектуална собственост на предложението, се базира единствено на патентна защита или защита на авторски права;
 • DowDuPont и неговите свързани лица преценяват самостоятелно какво плащане, ако има такова, е направено за предложението;
 • Лицето, което изпраща предложението, гарантира, че е упълномощено да направи предложението и че предложението не нарушава негово задължение към настоящ или бивш работодател или към което и да било друго лице.

Коментари относно продукти и сайта

DowDuPont приветства Вашите коментари за този сайт и съществуващите продукти на Dow и на DuPont, доколкото те са в съответствие с предходния параграф. Може да предоставите своите коментари тук или на други определени места в този сайт. Всякакви коментари, които предоставяте, имат неповерителен характер, като DowDuPont, Dow и DuPont могат да ги използват без ограничение.

Приложимо право

С изключение на всяко задължително прилагане на местното право, спрямо всяко действие, свързано с настоящите Условия, се прилага правото на щата Делауеър, САЩ, без оглед на разпоредбите за избор на право или стълкновителните норми на всяка юрисдикция. Вие се съгласявате да се подчинявате на юрисдикцията на съдилищата в щата Делауеър за разрешаването на всички спорове, произтичащи от или свързани с тези Условия и/или ползване на сайта от Ваша страна.

Неразрешени действия

Изпращането на предложения до този сайт или неразрешено използване на материали, съдържащи се в него, може да нарушава закони за авторското право, за търговските марки, за неприкосновеността на личния живот и публичност, определени устави и регламенти относно комуникациите и други приложими закони и регламенти. Единствено Вие носите индивидуална отговорност за действията си или действията на всяко лице, което използва Вашето потребителско име и/или парола. В този смисъл, Вие следва да защитавате, обезщетявате и предпазвате DowDuPont, Dow и DuPont и техните служебни лица, директори, служители, свързани лица, посредници, лицензодатели и бизнес партньори от и срещу всякакви загуби, разходи, вреди, задължения, и разноски, включително (без ограничение) адвокатски хонорари и разходи за правна защита, направени във връзка с, произтичащи от, или с цел избягване на предявяване на иск или претенция от трето лице, че ползването на сайта от Вас или от всяко лице, което използва Вашето потребителско име и/или парола (включително без ограничение участието Ви в зоните за публикуване или Ваши предложения) нарушава приложим закон или подзаконов акт или правата на трети лица.