Условия за ползване

Something went wrong. Please try again later...

Преработени на 23.08.2019 г.

Добре дошли. Corteva Agriscience™ („Corteva“, „компанията“, „ние“ или „нас“) Ви предлага този уебсайт при спазване на следните условия („Условия“). Като влизате или използвате който и да е уебсайт с оторизирана връзка към тези Условия (всеки, „Сайт“), регистрирайки акаунт или разглеждайки или използвайки съдържание, информация, продукти, услуги, функции или ресурси, достъпни или активирани чрез Сайта (заедно със сайта, „Услугите“), Вие се съгласявате с тези Условия. Тези Условия са правен договор с Вас.  Ако не сте съгласни с някое от тези Условия, не използвайте Услугите.

Преработки на условията за ползване

Corteva Agriscience™ може да преразгледа тези Условия по всяко време без предупреждение, като актуализира тази публикация. Продължаващото Ви използване на Услугите след извършване на такива промени ще означава, че приемате такива преработени Условия.

Поверителност

Corteva Agriscience™ се ангажира да защитава поверителността на личната информация.  Доколкото Corteva събира лична информация за Вас чрез Услугите, използването на тази информация е предмет на Правилата за поверителност на Corteva, които можете да намерите на адрес Декларация за поверителност.

Допълнителни условия и условия на трети страни

Използването на Услугите e предмет и на всички допълнителни условия, правила и политики, които публикуваме отделно в Услугите („Допълнителни условия“), включени чрез позоваване в настоящото Споразумение.  Някои функции и инструменти, достъпни чрез нашите Услуги, се предоставят от доставчици на услуги трети страни съгласно техните отделни Условия за ползване („Условия на трети страни“), които се различават от нашите.  Моля, прегледайте внимателно „Условията на трети страни“, преди да използвате такива функции и инструменти.  Използвайки такива функции и инструменти на трети страни, се съгласявате, че отношенията Ви с доставчиците на услуги трети страни се регулират от приложимите Условия на трети страни.

Потребителски имена, пароли и акаунти

Когато регистрирате акаунт за Услугите ("Акаунт"), се съгласявате да предоставите само вярна, точна, актуална и пълна информация, поискана в регистрационния формуляр ("Данни за регистрация"), и незабавно да актуализирате данните за регистрация, ако се променят или ако узнаете, че са неточни или непълни. Заявявате, че не Ви е забранено да използвате Услугите съгласно приложимото законодателство и че ще носите отговорност за всички дейности, които се извършват в рамките на Вашия акаунт. Съгласявате се да следите акаунта си, за да ограничите използването му от непълнолетни лица и други неоторизирани потребители, и се съгласявате да не споделяте потребителското си име или парола с никого. Освен това се съгласявате незабавно да уведомявате Corteva Agriscience™ за всяко неоторизирано използване на паролата Ви или всяко друго нарушение на сигурността на акаунта Ви и да излизате от него в края на всяка сесия. Съгласявате се да не създавате акаунт, използвайки фалшива самоличност или псевдоним, или ако преди това Ви е било забранено да използвате някоя от Услугите. Освен това се съгласявате, че няма да поддържате повече от един акаунт за същата услуга на Corteva в даден момент. Corteva Agriscience™ си запазва правото да премахва или възстановява което и да е потребителско име по всяко време и по каквато и да е причина. Потвърждавате и се съгласявате, че нямате собственост или друг имуществен интерес в акаунта си и че всички права във и над Вашия акаунт са собственост на и гарантирани в полза на Corteva Agriscience™.

Ограничения за употреба

Правата, предоставени Ви в тези условия, подлежат на следните ограничения: (а) няма да лицензирате, продавате, наемате, давате под наем, прехвърляте, преотстъпвате, възпроизвеждате, разпространявате, хоствате или по друг начин да използвате услугите или която и да е част от услугите с търговски цели; (b) няма да рамкирате или да използвате техники за рамкиране, за да прилагате каквато и да е търговска марка, лого или услуги (включително изображения, текст, оформление на страница или формуляр) на Corteva; (c) няма да използвате метаетикети или друг "скрит текст", използвайки името или търговските марки на Corteva; (d) няма да променяте, превеждате, адаптирате, обединявате, правите производни произведения, разграждате, декомпилирате, отново обединявате или възстановявате която и да е част от услугите, освен доколкото изброените по-горе ограничения са изрично забранени от приложимото законодателство; (e) няма да използвате ръчен или автоматизиран софтуер, устройства или други процеси (включително, но не само паяци, роботи, скрейпъри, сканери, аватари, инструменти за извличане на данни или други подобни), за да "събирате" или изтегляте данни от услугите (освен че ние предоставяме на операторите на обществени търсачки разрешение, което може да бъде оттеглено, да използват паяци за копиране на материали от Сайта с единствената цел и единствено до степента, необходима за създаване на публично достъпни индекси за търсене на материалите, но не и кешове или архиви на такива материали); f) няма да имате достъп до услугите за изграждане на подобен или конкурентен уебсайт, приложение или услуга; g) с изключение на изрично посоченото тук, никоя част от услугите не може да се копира, възпроизвежда, разпространява, преиздава, изтегля, показва, публикува или предава под каквато и да е форма или по някакъв начин; (h) няма да премахвате или унищожавате известия за авторски права или други собствени маркировки, съдържащи се в Услугите; (i) няма да се намесвате или да се опитвате да нарушавате правилното функциониране на услугите или да използвате услугите по начин, който не е изрично разрешен от настоящите условия; (j) няма да се опитвате да навредите на нашите услуги, включително, но не само, чрез нарушаване или опит за нарушаване на свързани функции за сигурност, въвеждане на вируси, червеи или подобен злонамерен код в услугите или намеса или опит за намеса в използване на услугите от всеки друг потребител, хост или мрежа, включително чрез претоварване, "флуд", "спам", "бомбардиране по пощата" или "сриване" на услугите. Всяко непозволено използване на услугите прекратява разрешителните, предоставени от Corteva съгласно това споразумение.

Corteva Agriscience™ обичайно не следи публикациите Ви или друга активност на сайта, но си запазва правото да го прави. Ако Corteva Agriscience™ установи неподходящото използване на сайта или някоя от неговите услуги, Corteva Agriscience™ ще отговори по начин, който смята за подходящ единствено по свое усмотрение. Вие потвърждавате, че Corteva Agriscience™ има право да докладва на органите на реда за всички действия, които може да се смятат за незаконни, както и за всички съобщения, които получи за такова поведение. При поискване ще си сътрудничим изцяло с правоприлагащите органи при всяко разследване на предполагаема незаконна дейност в интернет.

Наличност на услугите

Corteva Agriscience™ има няколко уебсайта, предлагащи услуги за конкретни региони по целия свят. Услугите, предлагани в един регион, може да се различават от тези в други региони поради наличност, местни или регионални закони, състояние на уредбата, транспорт и други съображения. Corteva Agriscience™ не дава никаква гаранция, нито поръчителство, че потребител в един регион може да получи услугите в друг регион, а Corteva Agriscience™ може да анулира поръчка на потребител или да пренасочи потребител към сайта за региона на този потребител, ако потребителят се опита да поръча услуги, предлагани на сайт в друг регион.

Информацията, която Corteva Agriscience™ публикува на сайтовете, може да съдържа препратки или взаимни позовавания към продукти, програми и услуги, които не са обявени или налични във Вашия регион. Подобни препратки не означават, че компанията възнамерява да обяви такива продукти, програми или услуги във Вашия регион. Консултирайте се с местното представителство на Corteva Agriscience™ за информация относно продуктите, програмите и услугите, които може да са достъпни за Вас.

Връзки

Този сайт може да съдържа връзки към услуги на трети страни като уебсайтове, приложения или реклами на трети страни („Връзки на трети страни“). Когато кликнете върху такава връзка, няма да Ви предупредим, че сте напуснали сайта.  Corteva Agriscience™ не контролира и не носи отговорност за връзки на трети страни.  Ние предоставяме тези връзки на трети страни само като удобство и не преглеждаме не одобряваме, не следим, не упълномощаваме, не гарантираме и не представляваме в каквото и да е отношение нито тях, нито което и да е съдържание, продукти или услуги, достъпни чрез такива връзки.  Използването на всички връзки на трети страни е на Ваш отговорност.

От уебсайтове на трети страни към Corteva

Ако имате връзка, сочеща към някой от сайтовете, трябва да спазвате всички приложими закони.  Сайт, който има връзка към сайт на Corteva:

 • не може да създава рамки или граници около която и да е страница или материали на сайта, нито да използва други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на което и да е съдържание в рамките на сайта;
 • не може да прави сравнения на продукти или услуги на Corteva Agriscience™ с конкурентни продукти или услуги;
 • не може да копира никакви материали от този уебсайт или което и да е лого или търговска марка на Corteva Agriscience™;
 • не може да представя неправилно отношения с Corteva Agriscience™;
 • не може да оставя впечатление, че Corteva Agriscience™ одобрява или подкрепя свързващата страна, уебсайта на свързващата страна или услугата или предлагане на продукти на свързващата страна по какъвто и да е начин;
 • не може да представя неверни или подвеждащи впечатления за CortevaAgriscience™, нито по друг начин да вреди на репутацията, свързана с името и търговските марки на CortevaAgriscience™;
 • не може да съдържа съдържание, което би могло да се тълкува като злоупотребяващо, заплашващо, тормозещо, нецензурно или обидно, прекомерно агресивно или което нарушава или окуражава другите да нарушават приложимите закони;
 • не може да съдържа съдържание, което може да се тълкува като нецензурно, порнографско или открито сексуално.

Corteva Agriscience™ може по всяко време по свое усмотрение да прекрати разрешението за свързване към своите сайтове. В такъв случай свързващата страна се съгласява незабавно да премахне всички връзки към сайтовете.

Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

Използването на този сайт е на Ваша отговорност. Този сайт може да включва неточности или грешки, които могат да повлияят на качеството на материалите в него. Материалите не са независимо проверени, нито удостоверени изцяло или отчасти от Corteva Agriscience™.  Corteva Agriscience™ не гарантира точността или актуалността на материалите.  Corteva Agriscience™ не носи отговорност за грешки или пропуски в материалите, независимо дали са предоставени от Corteva Agriscience™, или от трети страни.

ТОЗИ САЙТ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ В УСЛОВИЯТА НА СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО Е, НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е РОД. CORTEVA AGRISCIENCE™, ЗА СЕБЕ СИ И ЗА ВСЯКА ТРЕТА СТРАНА, ПРЕДОСТАВЯЩА МАТЕРИАЛИ, УСЛУГИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, НИТО ПОРЪЧИТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗА КАЧЕСТВОТО, ПРИГОДНОСТТА, ИСТИННОСТТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ВСЕКИ МАТЕРИАЛ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В САЙТА. ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ПОРЪЧИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ, ПО РЕГЛАМЕНТ ИЛИ ДРУГОЯЧЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКА ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ОТХВЪРЛЯТ. CORTEVA AGRISCIENCE™  НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО (НО НЕ САМО) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ВИ ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ, ДОРИ АКО CORTEVA AGRISCIENCE™  ПРЕДИ ТОВА Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ.

Изключение за граждани на ЕС: АКО ПРЕБИВАВАТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, CORTEVA AGRISCIENCE™ НЕ ИЗКЛЮЧВА, НИТО ОГРАНИЧАВА СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ПРИ СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА НЕБРЕЖНОСТ.

Местни закони; Контрол върху износа

Corteva Agriscience™ контролира и управлява този сайт от Съединените американски щати. Материалите и услугите на този сайт са обект във всяко отношение на законите и подзаконовите актове на Съединените американски щати, които понякога уреждат разрешителните и доставката на технологии и продукти в чужбина, това включва правилата за контрол върху износа на САЩ, както и всяко приемно законодателство или разпоредби, издадени от Министерството на търговията на САЩ (U.S. Department of Commerce), Международната търговска агенция (International Trade Administration) или службата за лицензи за износ. Отклоняването на такива материали в противоречие със законодателството на Съединените щати е забранено. Нито материалите, нито каквато и да е информация, получена чрез използването на сайта, не могат да бъдат придобити, изпратени, прехвърлени или реекспортирани, пряко или косвено, в забранени държави или държави с наложено ембарго, както и техните граждани, нито могат да бъдат използвани за ядрени дейности, химически или биологични оръжия или ракетни проекти, освен ако няма изрично разрешение от правителството на Съединените щати за такива цели. Вие трябва стриктно да спазвате всички закони за износ на Съединените щати и да поемете изключителната отговорност за получаване на разрешителни за износ или реекспорт съобразно нуждите.

Ако използвате този сайт извън САЩ, сте отговорни и за спазването на приложимите местни закони, включително местните разпоредби за износ и внос.

Спонтанни идеи и обратна връзка

За избягване на недоразумения или спорове, които може да възникнат, когато продукти, услуги, технологии, промоции, маркетингови стратегии или съдържание на Corteva Agriscience може да изглеждат сходни с идеите или предложенията, предоставени на Corteva, молим да не предоставяте непоискани идеи, творби, материали, предложения, продукти или подобрения на продукти, процеси, маркетингови стратегии или имена на продукти (всички горепосочени ще се наричат по-долу „предоставени материали“) на Corteva Agriscience™.  Ако все пак решите да ни изпратите Ваши материали, следните условия ще се прилагат за такива предоставени материали:

 • Corteva Agriscience™ и свързаните с нея лица не са задължени да пазят предоставените материали в тайна, нито да ги получават поверително;
 • Corteva Agriscience™ и свързаните с нея лица не са задължени да преглеждат предоставените материали, нито да отговарят на изпращащия ги;
 • когато изпращате материали, предоставяте на Corteva Agriscience™ всички права, собственост и интерес към изпратения материал и всички свързани с него права на интелектуална собственост, без никакво обезщетение за Вас;
 • гарантирате, че сте упълномощени да изпратите материалите и че изпращането не нарушава никакви задължения, което имате към настоящ или предишен работодател или която и да е друга страна.

Все пак Corteva Agriscience приветства обратната връзка за съществуващи продукти и бизнес.  Информация за връзка може да видите на Контакти или с връзката „Свържете се с нас“ в сайта. Всички коментари, които предоставяте, не са поверителни и Corteva Agriscience™ може да ги използва без ограничения.

Алтернативно разрешаване на спорове

В случай на спор страните се споразумяват да се въздържат от съдебни дирения, доколкото е възможно или разумно, и първо да търсят и използват алтернативни методи за решаване на спорове, като медиация и арбитраж, препоръчани от Американската арбитражна асоциация в съответствие с правилата ѝ за търговски арбитраж.  Мястото на арбитража е Уилмингтън, Делауеър, а преценката за присъденото от арбитъра (арбитрите) решение може да бъде вписано във всеки съд, който е компетентен за това.  Спорове относно или свързани с използването на ограничени разрешителни относно използването на услугите или касаещи или свързани с правата върху интелектуалната собственост на страните от Corteva, както са дефинирани по-долу, спрямо потребителите на услугите за неплащане на услуги, не са предмет на този раздел.  Освен ако не е посочено друго в щатското законодателство, страните прибягват до съдебната система само при неуспех на алтернативните методи за решаване на спорове след разумен срок.

Приложим закон и място

С изключение на задължителното прилагане на местното законодателство, всяко действие, свързано с тези условия, се урежда от закона на щата Делауеър, Съединените американски щати, без да се вземат предвид избора, нито конфликтите на законовите разпоредби на която и да е юрисдикция. Вие се съгласявате да се подчините на юрисдикцията на съдилищата, намиращи се в щата Делауеър, за разрешаване на всички спорове, произтичащи от или свързани с тези Условия и/или използването на сайта.

Непозволени дейности

Изпращането на материали за този сайт или непозволеното използване на материали, съдържащи се на сайта, може да нарушават законите за авторското право, законите за търговските марки, законите за поверителност и публичност, някои закони и разпоредби за комуникация и други приложими закони и разпоредби. Единствено Вие сте отговорни за действията си или действията на всяко лице, което използва Вашето потребителско име и/или парола.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и освободите от отговорност Corteva Agriscience™, нейните дружества майки, дъщерни и свързани дружества, както и разпоредителите, директорите, служителите, агентите, представителите, партньорите и лицензодателите на всяко (общо наричани "страни на Corteva") от и срещу всякакви загуби, разходи, щети, задължения и плащания, включително (но не само) адвокатски хонорари и разходи за защита в съда, възникнали във връзка със, произтичащи от или с цел избягване на която и да е жалба или искане относно: (a) Вашето съдържание; (b) Вашата злоупотреба с услугите; (c) Вашето нарушаване на тези условия; (d) нарушаване на приложимите закони или подзаконови актове, както и правата на която и да е трета страна чрез използването на сайта или услугите, или използването на сайта или услугите от което и да е лице, използващо Вашето потребителско име и/или парола (включително, но не само, Вашето участие в зоните за публикуване на изпратените Ви материали).  Corteva Agriscience™ си запазва правото за своя сметка да поеме изключителната защита и контрол върху всякакви въпроси, които иначе подлежат на обезщетение от Вас, в който случай ще сътрудничите напълно на Corteva при отстояване на всяка налична защита. Тази разпоредба не изисква от Вас да обезщетявате някоя от страните на Corteva за несъобразена търговска практика от нейна страна, нито за небрежност, измама, заблуда, невярно обещание, невярно представяне или укриване, потискане или пропускане на какъвто и да е съществен факт. Вие се съгласявате, че разпоредбите в този раздел ще продължат да важат след всяко закриване на Вашия акаунт, прекратяване на настоящото споразумение или спиране на достъпа Ви до услугите.

Електронни комуникации

Съобщенията между Вас и Corteva Agriscience™ се извършват с електронни средства, независимо дали посещавате услугите или изпращате имейли на Corteva, нито дали Corteva публикува известия за услугите или комуникира с Вас по електронна поща. За договорни цели Вие (1) се съгласявате да получавате съобщения от Corteva Agriscience™ в електронен формат; (2) съгласявате се, че всички условия, споразумения, известия, оповестявания и други съобщения и документи, които Corteva Ви предоставя по електронен път, ще имат същото правно значение, което биха имали такива съобщения или документи, ако са изложени в "писмена форма".

Цялото споразумение

Настоящото споразумение е окончателното, пълно и изключително споразумение на страните по отношение на предмета на настоящото споразумение и заменя и обединява всички предишни обсъждания между страните по отношение тази материя.