ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА CORTEVA

Преработена на 01.06.2019 г.

Corteva Agriscience™ (Corteva, ние или нас) е загрижена за вашата поверителност. Искаме да сте запознати с начина, по който събираме, използваме и разкриваме информация. Задно с Политиката за бисквитките и подобни технологии на Corteva, тази Декларация за поверителност (Декларация за поверителност) описва практиките ни във връзка с информацията, която събираме:

 • чрез уеб сайтове, управлявани от нас, от които имате достъп до тази Декларация за поверителност (Уеб сайтовете);
 • чрез софтуерни приложения, предоставени от нас за ползване на или чрез компютри и мобилни устройства, от които имате достъп до тази Декларация за поверителност (Приложенията);
 • чрез нашите страници в социалните мрежи, които контролираме и от които имате достъп до тази Декларация за поверителност (събирателно, нашите Страници в социалните мрежи);
 • чрез имейл съобщенията, които ви изпращаме и които съдържат връзка към тази Декларация за поверителност;
 • офлайн, където по закон се изисква известяване.


      Събирателно наричаме Уеб сайтовете, Приложенията и Страниците си в социалните мрежи Услугите.

      Предоставяйки Лична информация на Corteva, се съгласявате с условията на тази Декларация за поверителност.

Ако кандидатствате за работа чрез Центъра за кариера в Уеб сайтовете, използването на Личната информация, която ни предоставяте чрез него, се урежда от Бележката за поверителност за кандидатите в Corteva.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Лична информация е информация, която ви идентифицира като личност или е свързана с личност, която може да бъде идентифицирана, например: 

 • име
 • адрес (включително адреси за фактуриране и доставка)
 • номер на телефон (включително мобилен телефон) или на факс
 • имейл адрес 
 • номер на кредитна и дебитна карта
 • профилна снимка
 • идентификатор на акаунт в социална мрежа 
 • данъчен идентификационен номер на продавач или клиент
 • национален идентификационен номер, например единен граждански номер (ЕГН)
 • идентификационен номер, издаден от компания
 • дата на раждане
 • пол
 • финансова информация при кандидатстване за кредит
 • банкова информация, например номер на сметка
 • пароли и въпроси/отговори за сигурност
 • история на покупките
 • данни за местоположението или от GPS. 

Събиране на Лична информация

Ние и нашите доставчици на услуги събираме Лична информация по различни начини, включително: 

 • Чрез Услугите
  • Събираме Лична информация чрез Услугите, например: когато се регистрирате за бюлетин, регистрирате акаунта си за достъп до Услугите, извършвате поръчка или покупка, кандидатствате за кредит, правите заявка, регистрирате покупка на продукт, изпращате гаранционна карта или използвате функция за чат.
 • Офлайн
  • Събираме Лична информация от вас офлайн, напр. когато посещавате нашите обекти или някое от изложенията ни, правите поръчка по телефона или се свързвате с екипа за обслужване на клиенти.
 • От други източници

– Получаваме ваша Лична информация от други източници, например: 

o  публично достъпни бази данни и други източници от трети страни; 

o  общи маркетингови партньори и доставчици на услуги (включително платформи на социални мрежи), когато споделят информацията с нас; 

–  Ако свържете акаунта си в социална мрежа с акаунта си в Услугите, ще споделяте с нас определена Лична информация от акаунта си в социалната мрежа, напр. своето име, имейл адрес, снимка, списък с контакти в социалната мрежа и други данни, които може да са достъпни за нас или които може да направите достъпни за нас, когато свържете въпросния свой профил с профила си в Услугите. 

– Когато участвате в конкурс, промоция, лотария, анкета или друга промоция.  

– Когато участвате в блог или форум. 

Трябва да събираме Лична информация, за да ви осигуряваме заявените Услуги.  Ако не ни предоставите исканата информация, може да не сме в състояние да осигуряваме Услугите. Ако във връзка с Услугите ни разкриете пред нас или нашите доставчици на услуги Лична информация на други хора, по този начин декларирате, че имате пълномощията да направите това и ни разрешавате да използваме информацията в съответствие с тази Декларация за поверителност.

Използване на Лична информация

Ние и нашите доставчици на услуги използваме Лична информация за следните цели.

 •  Осигуряване на функционалността на Услугите и изпълняване на заявките ви. Извършваме следните действия, за да изпълняваме договорните си отношения с вас и/или да спазваме законови задължения:

      – Предоставяме ви функционалността на Услугите, напр. предоставяме достъп до регистрирания ви акаунт и ви осигуряваме съответното обслужване на клиенти.

      – Отговаряме на вашите запитвания и изпълняваме заявките ви, когато се свързвате с нас чрез някой от онлайн формулярите ни за връзка или другояче, например когато ни изпращате въпроси, предложения, похвали или оплаквания или когато искате оферта или друга информация за Услугите ни. 

      – Изпълняваме свързаните с вас сделки и ви осигуряваме съответното клиентско обслужване. 

      – Изпращаме ви административна информация, напр. промени в общите ни условия и политиките ни.

      – Даваме ви възможност да изпращате съобщения до други хора, ако желаете.

      – Обработваме кандидатстването ви за кредит.

 •  Предоставяне на нашия бюлетин, информация за нашите продукти и услуги и/или други материали, както и улесняване на споделянето в социални мрежи.  Извършваме следните действия, когато имаме съгласието ви или легитимен бизнес интерес: 

       – Изпращане на маркетингови съобщения (напр. имейли, SMS съобщения, съобщения в WhatsApp, известия в приложението и в платформи на социални мрежи) с информация за услугите ни, нови продукти и други новини за компанията ни.

       –  Улесняване избраната от вас функционалност за споделяне в социални мрежи.

 • Анализ на Лична информация за целите на бизнес отчитането и за предоставяне на персонализирани услуги.  Извършваме следните действия, когато имаме съгласието ви или легитимен бизнес интерес:

– Анализираме или предвиждаме предпочитанията на потребителите си, за да подготвяме обобщени отчети за тенденциите относно използването на дигиталното ни съдържание, за да подобряваме Услугите си.  

        –  За да ви разбираме по-добре, така че да можем да персонализираме взаимодействията си с вас и да ви осигуряваме информация и/или предложения, подбрани в съответствие с интересите ви.

        – За да разбираме предпочитанията ви по-добре, така че да можем да предоставяме чрез нашите Услуги съдържание, което според нас ще бъде подходящо и интересно за вас.

 • Осигуряване на възможност да участвате в лотарии, конкурси или други промоции.  Извършваме следните действия, за да изпълняваме договорните си отношения с вас.

       – Може да ви предложим възможност да участвате в лотария, конкурс или друга промоция. Някои от тези промоции имат допълнителни правила, определящи по какъв начин използваме и разкриваме Личната ви информация.

 • Обобщаване и/или анонимизиране на Личната информация.  Извършваме следните действия, когато имаме легитимен бизнес интерес:

       – Може да обобщим и/или анонимизираме Личната ви информация по такъв начин, че вече да не се смята за такава. Правим това, за да генерираме други данни за собствена употреба, които може да използваме и разкриваме за каквито и да било цели.

 • Постигане на бизнес целите ни. Извършваме следните действия, за да изпълняваме договорните си отношения с вас, да спазваме законови задължения и/или защото имаме легитимен интерес:

       – Анализ на данни, например за подобряване на ефективността на Услугите ни.

       – Одити, за да проверяваме дали вътрешните ни процеси функционират според очакванията и съответстват на законовите, регулаторните или договорните изисквания.

       – Водим наблюдение за сигурност и измами, например с цел откриване и предотвратяване на кибератаки или опити за кражба на самоличност.             

       – Разработваме нови продукти и услуги.

       – Подобряваме, усъвършенстваме или променяме настоящите си продукти и услуги.

       – Установяваме тенденции в използването, например определяме кои части от Услугите ни представляват най-голям интерес за потребителите. 

       – Установяваме ефективността на промоционалните ни кампании, за да можем да ги адаптираме към нуждите и интересите на нашите потребители.

       -  Управляваме и разширяваме стопанската си дейност, например определяме кои части от Услугите ни представляват най-голям интерес за потребителите, за да можем да съсредоточим усилията си и да отговарим на техните интереси.

Разкриване на Лична информация

Разкриваме Лична информация:

 • Пред нашата компания-майка и свързаните с нея дъщерни дружества за целите, описани в настоящата Декларация за поверителност.

Можете да видите списъка с юридическите лица в нашата група от компании, както и къде се намират те, тук.

 • Пред външните ни доставчици на услуги, за да се подпомага осигуряването на услугите им за нас

– Това може да включва доставчици на услуги като хостване на уеб сайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки, осигуряване на информационни технологии и свързана инфраструктура, обслужване на клиенти, доставка на имейли, извършване на одити и др.

 • Пред трети страни, като представители, търговци на дребно, дистрибутори и други бизнес партньори, за да могат да ви изпращат маркетингови съобщения в съответствие с избора ви
 • Пред външни спонсори на лотарии, конкурси и подобни промоции
 • Когато сте избрали да разкриете Лична информация

– Във форуми, чатове, страници на профили, блогове и други услуги, където имате възможност да публикувате информация и съдържание (включително, но не само, нашите страници в социалните мрежи). Обърнете внимание, че цялата информация, която публикувате или разкриете чрез тези услуги, ще бъде публична и може да бъде достъпна за други потребители и за обществеността като цяло.

 • Чрез споделянето ви в социални мрежи 

– Когато свържете акаунта си в Услугите ни със своя акаунт в социална мрежа, ще споделяте информация с приятелите си, които са свързани с акаунта ви в социалната мрежа, както и с други потребители и с доставчика на акаунта в социалната мрежа. С тези си действия ни упълномощавате да улесним това споделяне на информация и разбирате, че използването на споделената информация ще се урежда от Декларацията за поверителност на доставчика на социалната мрежа.

– Също така доставчикът на инструмента за социално споделяне, който използваме с Услугите си, може да събира свързана с вас информация, като тя може да включва Лична информация, когато споделяте съдържание от Услугите чрез акаунта си в социална мрежа. Събирането, използването и споделянето на информация от страна на доставчика на инструмента за социално споделяне се урежда от неговата Декларация за поверителност и ние не носим отговорност за поверителността, сигурността или други практики на този доставчик.

 • Пред трети страни във връзка с лицензиране, съвместна разработка или подобни споразумения.

 

Други употреби и разкриване

Също така използваме и разкриваме Личната ви информация, когато е необходимо или уместно, особено когато сме задължени по закон или имаме легитимен бизнес интерес за това:

 • За да спазваме приложимите закони и разпоредби

– Това може да включва закони извън държавата, в която живеете.

 • За да съдействаме на държавни и обществени органи

– За да отговорим на искане или да предоставим информация, която смятаме за важна.

– Това може да включва органи извън държавата, в която живеете.

 • За да съдействаме на правоохранителните органи

– Например, когато изпълняваме искания или разпореждания на правоохранителни органи или предоставяме информация, която смятаме за важна.

 • По други законови причини.

– За да наложим спазването на общите ни условия.

– За да защитим нашите права, поверителност, безопасност или собственост и/или тези на свързаните с нас дружества, на вас или на други хора.

 • Във връзка с продажба или търговска операция

– Имаме легитимен интерес в разкриването или прехвърлянето на Личната ви информация към трета страна в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне или друго действие с цялата или част от нашата стопанска дейност, активи или акции (включително във връзка с евентуална несъстоятелност или подобно производство).  Такива трети страни може да бъдат, например, придобиващото юридическо лице и консултантите му.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Друга информация е всяка информация, която не разкрива самоличността ви или не е пряко свързана с човек, който може да бъде идентифициран.

 • Информация за браузъра и устройството.
 • Данни за използване на приложението или свързаното устройство или превозно средство.
 • Информация, събрана чрез бисквитки, пикселни маркери и други технологии.
 • Демографски данни и друга информация, предоставена от вас, която не разкрива самоличността ви.
 • Информация, обобщена по такъв начин, че повече не разкрива самоличността ви.
 • Физическо местоположение.
 • Информация за селскостопанската ви дейност.

Ако съгласно приложимото законодателство сме длъжни да третираме Другата информация като Лична информация, то може да я използваме и разкриваме за същите цели като Личната информация, както е описано в настоящата Декларация.

Събиране на Друга информация

Ние и нашите доставчици на услуги може да събираме Друга информация по различни начини, включително: 

 • Чрез браузъра или устройството ви
  • Определена информация се събира от повечето браузъри или автоматично чрез устройството ви, например вашият MAC адрес, типът на компютъра (Windows или Mac), разделителната способност на екрана, името и версията на операционната система, производителят и моделът на устройството, версията и типът на браузъра за интернет, името и версията на Услугите (напр. Приложението), които използвате.  Използваме тази информация за осигуряване на правилната работа на Услугите. 
 • Чрез използването на Приложението от ваша страна
  • Когато изтеглите и използвате Приложението, ние и нашите доставчици на услуги може да проследяваме и събираме данни за използването му от ваша страна, например датата и часа, когато Приложението на устройството ви осъществява достъп до сървърите ни, както и каква информация и данни са изтеглени в Приложението на базата на номера на устройството ви.
 • Използване на бисквитки, пикселни маркери и други подобни технологии
  • Бисквитките са данни, съхранявани директно на използвания от вас компютър. Може да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване в Уеб сайтовете и Приложенията, както и във форматирани с HTML имейли, които ви изпращаме. Бисквитките и подобните технологии ни дават възможност да събираме информация като тип на браузъра, прекарано в Услугите време, посетени страници, предпочитания за език и други данни за трафика.  Използваме събраната информация за различни цели, включително анализ, измерване на ефективността на маркетинговите ни кампании и показване на реклами на продукти и услуги, които смятаме, че ще представляват интерес за вас. Понастоящем не реагираме на браузърните сигнали „Забрана на следенето“.  За повече информация, включително как може да се откажете от определени видове използване от наша страна на бисквитките и подобни технологии, моля, вижте Политиката ни за бисквитките и подобни технологии.
 • IP адрес
  • Вашият IP адрес автоматично се дава на компютъра ви от вашия доставчик на интернет услуги. IP адресът може автоматично да бъде идентифициран и записван в регистрационните файлове на сървърите ни, когато потребител осъществи достъп до Услугите, заедно с часа на посещението и посетените страници. Събирането на IP адреси е стандартна практика и се извършва автоматично от много уеб сайтове, приложения и други услуги. Използваме IP адреси за цели като изчисляване на степента на използване, диагностициране на проблеми със сървърите и администриране на Услугите. Възможно е също да получим приблизителното ви местоположение от IP адреса.
 • Физическо местоположение
  • Може да събираме информация за физическото местоположение на устройството ви, например чрез сигнали от сателит, мобилни базови станции или Wi-Fi. Като може да го използваме, за да ви предоставяме персонализирани услуги и съдържание въз основа на местоположението. Може също така да споделяме физическото местоположение на устройството ви заедно с данни за видяните от вас реклами и друга събрана от нас информация с маркетинговите си партньори, за да могат да ви предоставят по-персонализирано съдържание и да анализират ефективността на рекламните кампании.  В някои случаи може да имате възможност да разрешите или забраните такова използване и/или споделяне на местоположението на устройството ви, но ако го направите, ние и/или маркетинговите ни партньори може да не сме в състояние да ви предоставяме съответните персонализирани услуги и съдържание.

 

Употреба и разкриване на Друга информация

Може да използваме и разкриваме Друга информация за каквито и да е цели, освен когато сме длъжни да направим друго съгласно приложимото законодателство. В някои случаи може да комбинираме Другата информация с Лична информация. Тогава ще третираме комбинираната информация като Лична, докато е комбинирана.

СИГУРНОСТ

Стремим се да прилагаме разумни организационни, технически и административни мерки, за да защитаваме Личната ви информация в организацията ни. За съжаление, за някои системи за съхранение или пренасяне на данни не може да се гарантира стопроцентова сигурност. Ако имате основания да смятате, че взаимодействията ви с нас не са сигурни, моля, незабавно ни уведомете според указанията в раздела Връзка с нас по-долу.

ИЗБОРИ И ДОСТЪП

Вашият избор по отношение на използването и разкриването на Личната ви информация от наша страна

Предлагаме ви избор по отношение на използването и разкриването на Личната ви информация от наша страна за маркетингови цели. Може да се откажете от следното: 

 • Получаване на електронни съобщения от нас: Ако не желаете да получавате маркетингови имейли, можете да се откажете чрез механизма за отписване, посочен във всеки такъв имейл.  Ако не желаете да получавате маркетингови SMS съобщения, за които сте се абонирали, може да се откажете, като изпратите отговор STOP, на което и да е получено съобщение.
 • Споделянето от наша страна на ваша Лична информация със свързани дружества за целите на техния директен маркетинг: Ако предпочитате повече да не споделяме Личната ви информация с наши свързани дружества за целите на техния директен маркетинг, може да се откажете от това тук.
 • Споделянето от наша страна на ваша Лична информация с несвързани трети страни за целите на техния директен маркетинг: Ако предпочитате повече да не споделяме Личната ви информация с несвързани трети страни за целите на техния директен маркетинг, може да се откажете от това тук.

Ще опитаме да изпълним исканията ви в разумно най-кратък срок. Имайте предвид, че ако се откажете от получаването на свързани с маркетинг имейли от нас, пак може да ви изпращаме важни административни съобщения и не е възможно да се откажете от тях.

Как можете да осъществите достъп до Личната си информация, да я промените или изтриете 

Ако желаете да заявите преглед, корекция, актуализация, блокиране, ограничаване или изтриване на Лична информация, възразявате срещу обработката на Лична информация или искате да получите електронно копие на Личната ви информация, за да го прехвърлите на друга компания (в степента, в която тези правила ви се предоставят от приложимото законодателство), може да се свържете с нас тук или да се обърнете към Центъра за клиентска информация, 1766 гр. София, Младост IV, Бизнес Парк София, сграда No 1А, ет.1

Ще отговорим на заявката ви в съответствие с приложимото законодателство.

В заявката си посочете ясно коя Лична информация искате да бъде променена или дали желаете Личната ви информация да бъде блокирана в базата ни данни. За ваша защита може да изпълняваме само заявки за Лична информация, свързана с имейл адреса, от който ни изпращате заявката си и може да се наложи да потвърдим самоличността ви, преди да изпълним заявката. Ще се опитаме да я изпълним в разумно най-кратък срок. 

Моля, обърнете внимание, че може да е необходимо да запазим определена информация с цел водене на документация и/или за да завършим операциите, започнати от вас, преди да заявите промяна или изтриване (напр. когато извършвате покупка или участвате в промоция, може да не сте в състояние да промените или изтриете предоставената Лична информация, докато съответната покупка или промоция не бъде завършена). 

ПЕРИОД НА ЗАДЪРЖАНЕ

Задържаме Лична информация толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено за целите, за които е получена, и в съответствие с приложимото законодателство. 

Критериите за определяне на периодите за задържане включват: 

 • Периода от време, през който имаме взаимоотношения с вас и ви предоставяме Услугите (например докато имате акаунт към нас или продължавате да използвате Услугите);
 • Ако трябва да изпълняваме законови задължения (например някои закони ни задължават да пазим данни за сделките с вас определено време, преди да можем да ги изтрием);
 • Ако задържането е целесъобразно, като се има предвид юридическата ни позиция (например по отношение на приложими давностни срокове, съдебни дела или проверки от регулаторни органи).

УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Тази Декларация за поверителност не разглежда и ние не носим отговорност за поверителността, информацията или други практики на трети страни, включително която и да е трета страна, която управлява уебсайт или услуга, към която са свързани Услугите.  Включването на връзка в Услугите не предполага подкрепа на свързания сайт или услуга от нас или от нашите свързани дружества.

Освен това ние не носим отговорност за събирането, използването, разкриването на информацията или политиките за сигурност, или практиките на други организации като Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM, или който и да е друг разработчик на приложения, доставчик на приложения, доставчик на платформа за социални мрежи, доставчик на операционна система, доставчик на безжични услуги или производител на устройства, включително по отношение на всяка Лична информация, която разкривате на други организации чрез или във връзка с Приложенията или нашите Страници в социални мрежи.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Услугите не са насочени към лица под тринадесет години (13) и съзнателно не събираме Лична информация от лица под 13 години.

ЮРИСДИКЦИЯ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРЕЗ ГРАНИЦА

Вашата лична информация може да се съхранява и обработва във всяка държава, в която имаме обекти или в която ангажираме доставчици на услуги, и чрез използването на Услугите, разбирате, че вашата информация ще бъде прехвърлена в държави извън държавата, в която живеете, включително САЩ, където правилата за защита на данните може да са различни от тези на вашата държава.  При определени обстоятелства съдилищата, правоприлагащите органи, регулаторните агенции или органите за сигурност в тези други държави може да имат право на достъп до вашата лична информация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕИП: Някои от държавите извън ЕИП са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита на данните съгласно стандартите на ЕИП (пълният списък с тези държави е наличен тук[ Онлайн списък на Европейската комисия с държави с адекватно ниво на защита]. За прехвърляне от ЕИП към държави, чието ниво на защита не се смята за адекватно от Европейската комисия, сме разработили адекватни мерки, като например стандартни договорни клаузи, възприети от Европейската комисия, и изграждане на корпоративни правила за защита на Личната ви информация. Може да получите копие от тези мерки, като подадете искане тук.

ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Освен ако ние не поискаме, моля да не ни изпращате и да не разкривате пред нас никаква чувствителна Лична информация (напр. номер на социална осигуровка, информация, свързана с расов или етнически произход, политически мнения, религия или други вярвания, здраве, биометрични данни или генетични характеристики, съдебно досие или членство в профсъюз) по или чрез Услугите или по друг начин.

РАЗПЛАЩАТЕЛНА УСЛУГА ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Може да използваме разплащателна услуга на трета страна, за да обработим плащанията, извършени чрез Услугите. Ако желаете да извършите плащане чрез Услугите, вашата Лична информация ще бъде събрана от такава трета страна, а не от нас, и ще бъде предмет на политиката за поверителност на третата страна, а не на тази Декларация за поверителност.  Ние не контролираме и не сме отговорни за събирането, използването и разкриването на вашата Лична информация от тази трета страна.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Полето Последна актуализация в горната част на тази Декларация за поверителност показва кога тази Декларация за поверителност е била последно преработена. Всички промени ще влязат в сила, когато публикуваме преработената Декларация за поверителност в Услугите. Използването на Услугите след тези промени означава, че приемате преработената Декларация за поверителност.

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, свържете се с нас чрез нашия формуляр "Заявка за поверителност" или чрез:

Център за клиентска информация

1766 гр. София,
Младост IV, Бизнес Парк София, сграда No 1А, ет. 1

Тъй като комуникациите не винаги са сигурни, моля, не включвайте информация за кредитна карта или друга чувствителна информация в съобщенията си до нас.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕИЗ

Може също:

 • Да се свържете с нашето германско ДЛЗД чрез имейл.
 • Да подадете жалба до орган за защита на данните за вашата държава или регион или където се твърди, че е налице нарушение на приложимото право за защита на данните.  Списък с органите за защита на данните е наличен на https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.