•  17.04.2019

Декларация относно защита на личните данни

Редактирано февруари 2019 26.06.2019

CortevaAgriscience - земеделското подразделение на DowDuPont, и неговите свързани лица (“CortevaAgriscience – земеделското подразделение на DowDuPont”) се отнася сериозно към Вашата лична неприкосновеност и препоръчва да се запознаете с това как събираме, използваме и разкриваме информацията. Всяка информация, която предоставяте на този уебсайт, ще бъде обработена както от Dow Chemical Company, така и от E. I. duPontdeNemoursandCompany и техни свързани лица, чиито Политики относно защита на личните данни са налични на: Декларация и Политика на Dow относно защита на личните данни и Декларация и Политика на DuPont относно защита на личните данни. Тези Декларации относно защита на личните данни описват практиките на Dow и DuPont във връзка с информацията, събирана чрез уебсайта или мобилното приложение, притежавани и контролирани от Dow и DuPont, чрез които осъществявате достъп до тези Декларации относно защита на личните данни (съответно „Уебсайта“ и „Приложението“), както и без връзка с интернет, където се изисква законно уведомление. Като предоставяте Лична информация на DowDuPont, Dow и DuPont,  Вие приемате условията на тези Декларации относно защита на личните данни.

Информация, която няма личен характер

“Информация, която няма личен характер” е всяка информация, която не разкрива Вашата конкретна самоличност, като например: 

  • Информация за браузъра;
  • Информация, събирана чрез бисквитки, пикселни маркери и други технологии;
  • Демографска информация и друга информация, предоставена от Вас;
  • Обобщена информация.
 

Как събираме информация, която няма личен характер

DowDuPont, Dow и DuPont и техните трети лица-доставчици на услуги могат да събират информация, която няма личен характер, по различни начини, включително:

  • Чрез Вашия браузър: Повечето браузъри събират определена информация, като например Вашия MAC адрес, вида на компютъра (Windows или Macintosh), разделителна способност на екрана, версията на операционната система, както и вида и версията на интернет браузъра.
  • Чрез използване на бисквитки: бисквитките позволяват уеб сървърът да прехвърля данни към определен компютър за архивиране, както и за други цели. Ние използваме бисквитки и други технологии, за да можем, наред с други неща, да Ви обслужваме по-добре с по-персонализирана информация, за да улесним Вашия непрекъснат достъп и използване на сайта и да Ви предоставяме персонализирани маркетингови съобщения. Ако не желаете информацията да бъде събрана чрез използването на бисквитки, в повечето браузъри има проста процедура, която Ви позволява да откажете използването на бисквитки. Някои от функциите на сайта е възможно да не работят правилно, ако откажете използването на бисквитки. За да научите повече относно бисквитките, моля, посетете  http://www.allaboutcookies.org/
  • Използване на пикселни маркери, уеб маяци, прозрачни GIF файлове или други подобни технологии: Те могат да се използват във връзка с някои страници в сайта и имейл съобщения в HTML формат с цел, наред с други неща, да се проследяват действията на потребителите на сайта и получателите на имейлите, да се измерва успехът на маркетинговите кампании и да се съставят статистически данни относно използването на сайта и относно процента на отговорите.
  • От Вас: Информация, като например местоположението Ви, както и друга информация, като например предпочитаните от Вас средства за комуникация, се събират, когато предоставите доброволно тази информация. Освен ако е комбинирана с лична информация, тази информация не Ви идентифицира лично Вас или друг потребител на сайта или в Приложението. 
  • Чрез обобщение на информацията: обобщената лична информация не идентифицира лично Вас или друг потребител на сайта или в приложението (като например, възможно е да използваме лична информация, за да изчислим процента на потребителите с определен телефонен код).

Как използваме и оповестяваме информация, която няма личен характер

Тъй като информацията, която няма личен характер, не Ви идентифицира лично, е възможно да я използваме и оповестяваме за всякакви цели. В някои случаи е възможно да я комбинираме с лична информация (като например комбиниране на Вашето име с Вашето географско местоположение). В случай на комбиниране на информация, която няма личен характер, с лична информация, например когато комбинираме информацията, която Вие предоставяте при регистрация, с информацията, която няма личен характер, с цел да Ви предоставим персонализирани маркетингови съобщения, комбинираната информация ще се третира от Dow и DuPont като лична информация. 

IP адреси

Вашият “IP адрес” е номер, който автоматично се дава на използвания от Вас компютър от Вашия доставчик на интернет услуги (ISP).

Как събираме IP адреси

IP адресът се идентифицира и записва автоматично в нашите сървърни дневници, когато потребителят посети сайта, заедно с часа на посещението и посетената(ите) страница(и). Събирането на IP адреси е стандартна практика в интернет пространството и се извършва автоматично от много уеб сайтове.

Как DowDuPont използва и оповестява IP адреси

DowDuPont и неговите свързани лица използват IP адресите за цели, като например изчисляване нивата на използване на сайта, диагностика на проблеми със сървърите, администриране на сайта и предоставяне на съдържание, съобразено с Вашата държава. Възможно е също така да използваме и оповестяваме IP адреси за всички цели, за които използваме и оповестяваме лична информация. Моля, обърнете внимание, че третираме IP адресите, сървърните дневници и свързаната с тях информация като информация, която няма личен характер, освен в случаите, в които от нас се изисква да действаме по друг начин в съответствие с приложимото законодателство.

 

Интернет реклама

DowDuPont и неговите свързани лица и трети лица-доставчици на услуги използват бисквитки, пикселни маркери, уеб сигнали, прозрачни GIF файлове или подобни технологии, с цел проследяване действията на потребителите на сайта и получателите на имейли в уебсайтовете на страни, които не са наши свързани лица, с цел да персонализираме Вашето преживяване на сайта, чрез представяне на реклами, които са по-релевантни за Вас. Например, ние използваме трети лица-доставчици на услуги, за да представяме продукти и оферти, съобразени с предпочитанията и интересите, показани при Вашите действия онлайн с течение на времето.

 

Сайтове на трети лица

Настоящата декларация относно защита на личните данни не се отнася и ние не носим отговорност за личната неприкосновеност, информацията или други практики на трети лица, включително трето лице, което управлява сайт, към който сайтът или приложението съдържат линк. Включването в сайта или в приложението на линк към друг сайт не означава препоръчване от страна на DowDuPont, Dow или DuPont на сайта, към който е този линк. 

Използване на сайта от деца

DowDuPont, Dow или DuPont са ангажирани да защитават потребностите на децата от лична неприкосновеност и насърчаваме родителите и настойниците да имат активна роля в онлайн дейностите на децата си. Сайтът и Приложението не са насочени към деца на възраст под четиринадесет (14) години и не събираме съзнателно информация от деца с цел продажба на продукти и услуги. 

Актуализации на настоящата декларация относно защита на личните данни

Възможно е да променяме и актуализираме настоящата декларация относно защита на личните данни. Всички промени в нея ще влязат в сила веднага след като публикуваме актуализираната декларация относно защита на личните данни на сайта или приложението. Използването от Ваша страна на сайта или на приложението след тези промени означава, че приемате актуализираната декларация относно защита на личните данни. 

Данни за контакт

Ако имате въпроси във връзка с настоящата декларация относно защита на личните данни или във връзка с декларациите и политиките на DuPont и Dow относно защита на личните данни, моля да се свържете с:

DuPont Inquiry Management Center ,или пишете на следния адрес:

DuPont Inquiry Management Center
Chestnut Run Plaza 735
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
Тел. (безплатно за територията на САЩ): 855-569-0964
 
или 
 
Dow чрез онлайн формуляра legal.dow.com/en-us/privacy-statement
 
или на имейл dowcig@dow.com, или по телефона на номерата, посочени на dow.com/en-us/contact или по пощата на следния адрес:
 

The Dow Chemical Company
Data PrivacyDirector
2211 H.H. DowWay
Midland, Michigan 48674