Блог

Сигурност и стабилност в производството на царевица с Corteva Agriscience™

Something went wrong. Please try again later...


Corteva Agriscience™ като компания, посветена на 100% в областта на земеделието се фокусира върху предоставянето на земеделците на полезна информация, нови идеи, иновативни решения, и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще им помогнат да повишат добивите и рентабилността на производство си в условията на предизвикателствата на съвременния свят.  

Какви новости в селекцията при царевица предлагаме за 2024 година ?

При царевицата с марката Pioneer® основният фокус е към хибридите от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, защото това са иновативни хибриди с по-високо ниво на толерантност на сухи стресови условия. Corteva Agriscience™ с марката Pioneer® е пазарен лидер за поредна година. За 2024 година компанията предлага следните нови високодобивни хибриди царевица:
 Р7818 (ФАО 190) – нов ранен хибрид, от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, с толерантност на по-сухи условия, подходящ за райони с по-голяма надморска височина, за втора култура, за по-ранна сеитба. Партниращ хибрид на Р8604, Р8834, Р8904, Р8409.
 Р8604 (ФАО 260) – нов ранен хибрид, от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, с толерантност на по-сухи условия, подходящ за райони с по-голяма надморска височина, подходящ за втора култура и по-ранна сеитба, бързо освобождава влагата от зърното. Партниращ хибрид на Р7818, Р8834, Р8904, Р8409, Р9363, Р9300.
 Р9398 (ФАО 370) – нов средноранен хибрид, от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, с толерантност на по-сухи условия, с много добри агрономически характеристики, силно развита коренова система, бързо освобождаване на влагата от зърното. Успешно внедрен в практиката в Унгария, Румъния и Франция с отлично представяне. Партниращ хибрид на Р8834, Р8904, Р8409, Р9363, Р9300, Р9415, Р9241, Р9367, Р9639, Р9889, Р9903, Р9960.

Р9639 (ФАО 380) –  нов средноранен хибрид, с висок и стабилен добивен потенциал, с много добри агрономически характеристики, силно развита коренова система, бързо освобождаване на влагата от зърното. Подходящ за отглеждане в Северна България, за интензивна технология на отглеждане. Успешно внедрен в практиката в Унгария и Румъния с отлично представяне. Партниращ хибрид на Р8834, Р8904, Р8409, Р9363, Р9300, Р9415, Р9241, Р9367, Р9398, Р9889, Р9903, Р9960.

Р9960 (ФАО 430) –  нов средноранен хибрид, с висок и стабилен добивен потенциал с отлични агрономически характеристики, бързо освобождаване на влагата от зърното. Подходящ за отглеждане в Северна България, за интензивна технология на отглеждане. Успешно внедрен в практиката в Унгария, Румъния и Франция с отлично представяне. Партниращ хибрид на Р9241, Р9367, Р9398, Р9639, Р9889, Р9903, Р0023, Р9944, Р0260.
 Р9944 (ФАО 450) – нов средноранен хибрид, от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, с толерантност на по-сухи условия, с много добри агрономически характеристики, силно развита коренова система, бързо освобождаване на влагата от зърното. Подходящ за отглеждане в Северна България, за интензивна технология на отглеждане, за зърно и силаж. Партниращ хибрид на Р9241, Р9398, Р9367, Р9639, Р9889, Р9903, Р9960, Р0023, Р0217, Р0260. През 2023 година на производствено поле на фирма „Агроконтрол“ ООД в землището на село Еница, област Плевен, от хибрида Р9944 беше получен добив от 1 097 кг/дка.

Р0260 (ФАО 490) –  нов средноранен хибрид, с висок и стабилен добивен потенциал с отлични агрономически характеристики, широко адаптивен, бързо освобождаване на влагата от зърното. Подходящ за отглеждане в Северна България, за интензивна технология на отглеждане, за зърно и силаж. Партниращ хибрид на Р9889, Р9960, Р9903, Р0023, Р9944, Р0217, Р0450, Р0710.
 Р0450 (ФАО 520) – нов среднокъсен хибрид, от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, с толерантност на по-сухи условия, широко адаптивен, подходящ за зърно и силаж , за интензивна технология на отглеждане и за Северна България. Партниращ хибрид на Р9889, Р9944, Р0023, Р0217, Р0260, Р0710.
 Р0710 (ФАО 560) – нов среднокъсен хибрид, от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, с бързо начално развитие, мощно развита коренова система, удължен stay green ефект на листната маса, с толерантност на високи летни температури и лимитирани условия на влага, подходящ за зърно и силаж, за интензивна технология на отглеждане, за почви с по-ниско съдържание на органично вещество и за Северна България. Партниращ хибрид на Р0217, Р0260, Р0450, Р0937, Р1332.

Р1332 (ФАО 635) – нов късен хибрид, с висок и стабилен добивен потенциал, с бързо начално развитие, мощно развита коренова система, здраво, високо и силно облистено стъбло с големи тъмно зелени листа, с високи качествени показатели на силажа. Подходящ за зърно и силаж, за интензивна технология на отглеждане. Партниращ хибрид на Р0217, Р0260, Р0450, Р0937, Р0937.

От доказалите се в практиката хибриди царевица, включително от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, Corteva Agriscience™ предлага през 2024 година следните хибриди с марката Pioneer®:

 P9889 (ФАО 420) – това е най-отглежданият хибрид царевица в България за 2022 и 2023 година, и е в топ 10 на най-отглежданите хибриди Pioneer® в страната през 2021, 2022 и 2023 година. През 2023 година на производствено поле на фирма „Агромоделинвест“ ООД в землището на село Търнак, област Враца, от хибрида Р9889 беше получен добив от 1 026 кг/дка.
 P9241 (ФАО 370)това е хибрид царевица в топ 3 на най-отглежданите хибриди на Corteva Agriscience™ в България през 2021, 2022 и 2023 година.
 P8834 (ФАО 300)хибрид царевица в топ 3 на най-отглежданите хибриди на Pioneer® в България през 2021, 2022 и 2023 година.

Останалите доказали се хибриди, които предлагаме за 2024 година са Р8904, Р9300, Р9363, Р9415, Р9367, Р9610, Р9903, Р0023 и Р0217 (През 2023 година на производствено поле с поливане на фирма „Агро Дар 75“ ЕООД в землището на село Златна Ливада, област Стара Загора, от хибрида Р0217 беше получен добив от 1 350 кг/дка).

На демонстративни полета всички хибриди също се представиха отлично, като дадоха добиви от 500 до 1 200 кг/дка във всички райони на страната, според технологията на отглеждане, климатичните условия и валежите. Резултатите от всеки един хибрид в даден район на страната, можете да получите от нашите регионални представители или като посетите нашия web-site www.corteva.bg или фейсбук страницата ни на  www.facebook.com/CortevaBG, където са публикувани споменатите резултати.

Новости в третирането на семена при царевица през 2024 година

Новостите в третирането на семена е допълнително фабрично третиране на семена царевица с два продукта обеззаразители:

ЛУМИПОЗА™ ФС - нов инсектицид от групата на anthranilic diamide за контрол срещу телени червеи с контактно, системно и парализиращо действие, нов механизъм на действие, с допълнителен стимулиращ ефект). Продуктът ще се предлага като готово фабрично третирани семена. Вече се е доказал в практиката, защото успешно се ползва за третиране на семена на рапица. За 2024 година следните два хибрида на  Corteva Agriscience™: Р9889 и P0217 ще се предлагат с допълнително третиране с ЛУМИПОЗА™ ФС  за контрол на телени червеи.

 ИБРИДИТРИН™ ФСнов инсектицид от групата на пиретроидите за контрол срещу телени червеи, с бърз начален нокдаун ефект и допълнителна газова фаза, която създава „защитен ореол“ около засятите семена в почвата от нападение на почвени неприятели). За 2024 година хибрида на  Corteva Agriscience™: P9241 ще се предлага с допълнително третиране с ИБРИДИТРИН™ ФС за контрол на телени червеи.

Новости в растителната защита при царевицата през 2024 година
Най-новото, което внедряваме за новия сезон 2024 е  вегетационен хербицид ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД ВГ (наследник на доказалият се в практиката ПРИНЦИПАЛ™ ПЛЮС) за контрол на всички най-важни едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели при царевица. ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД ВГ е хербицид с тройно  системно действие, съдържащ допълнително антидот, с различен механизъм на действие, който се абсорбира от листата , като хербицидният ефект е видим до няколко дни след приложение и е изключително силен и характерен, без ограничения в сеитбооборота (защото се разгражда бързо в почвата до безвредни метаболити), с ниска доза на приложение - 48 г/дка с прилепител ВИВОЛТ 0,1%. Най-съществената новост при ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД ВГ е наличието на специален антидот, който разширява прозореца на приложение от 2-ри до 9-ти лист на царевицата и осигурява най-високо ниво на селективност към културата.

Новости при биологичните продукти за 2024 година, приложими при царевицата

Азотен фиксатор УТРИША® N

Азотен фиксатор УТРИША N

осигурява допълнителен азот в усвояема форма от въздуха (еквивалентно до 7 кг/дка), компенсира загубите на азот от отмиване и денитрификация, стимулира физиологичните процеси и метаболизма дори при стресови климатични условия и увеличава добивния потенциал на културите. УТРИША® N отговаря на изискванията на решение 1165/2021 за продукти одобрени за органично земеделие и в програмите за намаляване на торовите норми. Успешно изпитван в България при царевицата с допълнителен добив спрямо нетретиран вариант.

Азотен стабилизатор N-ЛОК® СУПЕР

Азотен стабилизатор N-ЛОК® СУПЕР

подобрява усвояването и намалява загубите на азот при торене, не позволява азота да премине от усвояема в неусвояема форма за растенията, подобрява здравния статус на растенията и осигурява по-високи добиви от дка площ. Успешно изпитван в България при царевицата с допълнителен добив спрямо нетретиран вариант.  

Биостимулатор КИНСИДРО™ ГРОУ+

Биостимулатор КИНСИДРО™ ГРОУ+

стимулира физиологичните процеси, ускорява процеса на делене на клетките, повишава нивото на хлорофил и фотосинтетичната активност на растенията, намалява скоростта на „стареене“ на листата, повишава активността на растежа на растенията и осигурява по-високи добиви от дка площ.

За повече информация: Кортева Агрисайънс България ЕООД, телефон + 359 2 489 9160, e-mail: office.sofia@corteva.com; www.corteva.com; www.facebook.com/CortevaBG и от  регионалните представители на Corteva Agriscience™ в страната.