Блог •  14.02.2023 г.

Новости и доказани решения от Corteva Agriscience™ за всички български земеделци

Something went wrong. Please try again later...

Corteva Agriscience™ е водеща компания, фокусирана 100% върху земеделието: високодобивни хибриди полски култури, продукти за растителна защита, биостимулатори, биотехнологии, иновативни и дигитални инструменти, като предлага пълни решения на земеделските производители, така че да увеличават добивите си от единица площ и рентабилността на производството.

С над век агрономически опит, ежегодни големи инвестиции в научни изследвания, несравними иновационни решения, възможно най-новите и най-добри модерни технологии, бази и кадри за научноизследователска и развойна дейност, с богат опит в съвместната работа с всички работещи в сферата на земеделието, основна цел на Corteva Agriscience™ е повишаване рентабилността на производството на земеделските производители, осигуряване на качествена и здравословна храна за населението и опазване на околната среда.

Марката Pioneer® на Corteva Agriscience™ е безспорен дългогодишен лидер при семена царевица и слънчоглед в България.  И при двете култури през 2022 година Corteva Agriscience™ за поредна година е пазарен лидер в България. Тази позиция е извоювана благодарение на хибридите, които се предлагат за отглеждане, доверието на земеделската общност към тази генетика и Corteva Agriscience™ като цяло и изключително високото ниво на професионализъм, опит и знания на екипа от агрономи консултанти на фирмата в страната.

При СЛЪНЧОГЛЕДА Corteva Agriscience™ с търговската марка Pioneer® всяка година внедрява нови по-високодобивни хибриди. През 2022 година се внедриха – ExpressSun толерантните хибриди P63LE166 и P64LE162, и Clearfield Plus* толерантните хибриди P64LP146, P64LP170 и P64LP180. А през настоящата 2023 година това са - хибридите от ExpressSun технологията P64LE168 и P64LE185 (линолови), P64HE244 и P64HE418 (високоолеинови). Всички нови хибриди покриват основната характеристика изискваща се при внедряването им – по-висок добивeн потенциал, а също така устойчивост на паразита синя китка до раси G и G+, по-високо ниво на толерантност на стресови климатични условия, и подходящи за екстензивно и интензивно производство. Двата най-отглеждани хибрида слънчоглед, включително в ExpressSun технологията за последните два сезона (2021 и 2022 г.) са P64LE137 и P64LE136. През 2022 година първите три най-отглежданите високоолеинови хибриди в страната са отново от листата на Corteva Agriscience™ - Р64НЕ144, Р64НЕ133 и Р64НЕ118. Специално в Clearfield Plus* технологията в България Corteva Agriscience™ постигна неколкократно увеличение на засятите площи за 2021 и 2022 година спрямо 2020 година. Хибридът P64LP130, който се наложи в Южна България с изключителния си добивен потенциал при по-сухи условия, за 2022 година стана най-отглеждания Clearfield Plus* толерантните хибриди и накрая като обобщаващ факт доказателство за надеждността и рентабилността на генетиката на Corteva Agriscience™ е че, през 2022 година 50% от хибридите в топ 10 на най-отглежданите слънчогледови хибриди в България са от листата на Corteva Agriscience™. Семената са фабрично и качествено обеззаразени с фунгицидите ЛУМИСЕНА™ 200 ФС и МАКСИМ® 025 ФС** и стимулатора ЛУМИБИО® КЕЛТА. Съществена новост за земеделците отглеждащи слънчоглед, е че Corteva Agriscience™ предлага фабрично и качествено третирани семена с инсектицида АРТЕМИД® (единствен до момента регистриран и разрешен продукт за третиране семена на слънчоглед в страните от Европейския Съюз), за контрол на ларви на телени червеи. Corteva Agriscience™ работи на „пълни обороти“ в селекционната си дейност, като през 2024 година ще се внедрят следващите нови хибриди, покриващи високите стандарти за добивност, продуктивност, рентабилност и толерантности.


При ЦАРЕВИЦА през 2022 година Corteva Agriscience™ с търговската марка Pioneer® внедри 4 нови хибрида – Р8752, Р8904, Р9042 и Р9985. Най-отглеждания хибрид в България през 2022 година е от листата на Corteva Agriscience™ - Р9889. В топ 10 на най-отглеждани хибрида в страната – 90% от хибридите са от листата на Corteva Agriscience™. Едни от най-предпочитани от българските производители хибриди царевица са от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия (хибриди за минимизиране на риска и максимизиране на добива, осигуряващи надежден максимален добив при оптимални условия и подобряват добивната стабилност при лимитирани на влага стресови климатични условия, по-добро усвояване на водата и хранителните вещества от почвата при стресови и неблагоприятни климатични условия, използващи по-малко вода, със силни агрономически характеристики, с подобрен  stay green ефект, с мощна и балансирана коренова система, с отлична синхронизация на на фазите на изсвиляване и изметляване, с по-висока издръжливост на лимитирани условия на влага и висока температура по време на цъфтеж, и по-добро опрашване за формиране на зърната). От първите 10 най-отглеждани хибрида царевица на Corteva Agriscience™ - 9 хибрида са от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия – Р8834, Р9300, Р9610, Р9241, Р9415, Р9889, Р0023, Р0217 и Р9903. За 2023 година Corteva Agriscience™ внедрява 11 нови хибрида – Р8604 (ФАО 260, Optimum®AQUAmax®), Р9398 (ФАО 370, Optimum®AQUAmax®), Р9367 (ФАО 370), Р9639 (ФАО 380), Р9960 (ФАО 430), Р9944 (ФАО 450, Optimum®AQUAmax®),        Р9967 (ФАО 450), Р0260 (ФАО 490), Р0450 (ФАО 520, Optimum®AQUAmax®), Р0710 (ФАО 560, Optimum®AQUAmax®) и Р1332 (ФАО 635). Всички нови хибриди покриват основната характеристика изискваща се при внедряването им – по-висок добивeн потенциал, като 5 от тях са от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия. Новост за земеделците отглеждащи царевица, е че Corteva Agriscience™ предлага фабрично и качествено третирани семена с инсектицида ЛУМИПОЗА™, за контрол на ларви на телени червеи.                          

При ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА през есента на 2022 година Corteva Agriscience™ внедри 2 нови конвенционални хибрида – РТ302 и РТ303. Най-същественото практическо предимство на хибрида РТ303, е че това е първия хибрид в практиката до момента, който е с изключително високо ниво на толерантност на болестта Склеротиния (практически доказано в големи „рапични държави“ като Германия и Полша). За идващата кампания есен 2023 Corteva Agriscience™ ще внедри два нови конвенционални хибрида, които ще се отличават с по-високия си добивен потенциал, широката си адаптивност за цялата страна, силен ранен vigor ефект, бързо възстановяване на растежа на пролет след презимуване, високо ниво на толерантност на TuYV вируса, но и с изключително високо ниво на устойчивост на разпукване на шушулките, благодарение на селекционния процес при който са използвани най-нови гени осигуряващи това неразпукване. От три години Corteva Agriscience™ предлага фабрично и качествено третирани семена с разрешения и регистриран инсектицид ЛУМИПОЗА™, за контрол на неприятели в ранни фази от развитието на рапицата.

Corteva Agriscience™ генерира нова динамика в българското земеделие за устойчив растеж и пазарни пробиви, като работи интензивно по внедряването на търсени иновации в растителната защита. Една от характеристиките на растителната защита с бранда Corteva Agriscience™ са интегрираните решения в посока диагноза-превенция-терапия. За последните 4 години Corteva Agriscience™ успешно внедри в производството четири съвсем нови активни вещества, които са в помощ на фермерите. Първото от тях е активното вещество Arylex™ Active, което се прилага за контрол на широколистни плевели през вегетация при зимни-житни култури (пшеница, ечемик, овес, тритикале и ръж), зимна маслодайна рапица и слънчоглед. Arylex™ Active е първото ново активно вещество на пазара от 20 години за контрол на широколистни плевели, специално при зимни-житни култури. Първия внедрен хербицид и вече доказал се в практиката, съдържащ новото активно вещество Arylex™ е БЕЛКАР® (в комбинация с пиклорам) за вегетационен контрол на най-важните широколистни плевели, вкл. кръстоцветни плевели при зимна маслодайна рапица. През пролетта на 2022 година успешно беше внедрен втори хербицид съдържащ Arylex™ - КВЕЛЕКС® (в комбинация с флорасулам) за вегетационен контрол на най-важните широколистни плевели при пшеница, ечемик, ръж, тритикале и овес. В момента Corteva Agriscience™ работи по внедряване на Arylex™ в слънчоглед (при всички технологии на отглеждане), като при тази култура ще се контролират едни от най-важните широколистни плевели през вегетация, като див синап, свиница/бутрак, див коноп, амброзия и бяла куча лобода (вкл. в напреднала фаза). Разбира се, Arylex™ ще контролира и други широколистни плевели.

Второто ново активно вещество е Inatreq™ active, което е с естествен произход (синтезиран е чрез ферментация от актиномицети) и е от съвършено нова химическа група. Първия фунгицид, внедрен през 2022 година в България в практиката съдържащ Inatreq™ е УНИВОК® (в комбинация с протиоконазол), отличаващ се с отличното си превантивно, лечебно и  изкореняващо действия. Специално през 2023 година Corteva Agriscience™ внедрява още един ново решение фунгицид за контрол на най-важните болести при житни – ВЕРБЕН®, с контактно, предпазно, системно, локално-системно и трансламинарно действие. Особено характерно практическо предимство на ВЕРБЕН® е че има и газова фаза, която предпазава и нетретираните части на растенията. Третото ново активно вещество е Rinscor™ active, за ефективен контрол на проблемни плевелни видове в културата ориз. През 2023 година Corteva Agriscience™ внедрява два хербицида съдържащи Rinscor™ - АГИКСА® и ЛОЯНТ® (вече внедрени в Италия и Гърция), като българските производители на ориз ще имат възможността да ползват тези най-нови и иновативни хербициди за контрол на плевелите, вкл. проблемни видове. На по-късен етап Rinscor™ ще се внедри в царевица, където в комбинация с други активни вещества ще осигурява пълен контрол на всички най-важни житни и широколистни плевели през вегетация. Четвъртото ново активно вещество е Oxathiopiprolin™, което е фунгицид за контрол на гъбни патогени от клас Oomycetes, причиняващи обикновени мани, и е вече успешно внедрено в практиката в България. Първия фунгицид с активното вещество Oxathiopiprolin™ е ЛУМИСЕНА™ 200 ФС, за контрол на обикновена мана по слънчоглед чрез третиране на семена. Втория фунгицид с активното вещество Oxathiopiprolin™ е ЗОРВЕК™  ВИНАБЕЛ™  (в комбинация със зоксамид), за контрол на обикновена мана по лоза, с комбинирано предпазно, контактно, системно, локално-системно, лечебно и антиспорулантно действие от двете активни вещества.  Други практически новости, които внедрява Corteva Agriscience™ са биологични продукти за земеделието, и особено такива свързани с „управлението“ на азота. Първият, който вече е внедрен в практиката е N® ЛОК СУПЕР – азотен стабилизатор, който спомага да се абсорбира наличния азот в почвата, не позволява на азота да премине от усвояема в неусвояема форма, и така да бъде наличен за усвояване от растенията постоянноблагодарение на това действие се постига по-добро хранене на растенията и повишаване на добива от декар. Втория нов биологичен продукт е  УТРИША® N – азотен фиксатор, който приложен при полски култури абсорбира свободния азот от атмосферата и го осигурява на растенията за тяхното хранене, и по този начин се също се постига повишаване на добива от декар. Третия нов биологичен продукт е КИНСИДРО™  ГРОУ, стимулиращ физиологичните процеси и фотосинтезата на растенията, вкл. при по-сухи неблагоприятни условия, и по този начин се дава възможност на растенията да преодолеят стреса, предизвикан от тези стресови фактори. По този начин се запазва добивиния потенциал на растенията.

Освен новите продукти за растителна защита, Corteva Agriscience™ е внедрила при основните земеделски култури доказали се през годините продукти, които решават успешно не един и два проблема. В ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ това са хербицидите ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ™ („класика в жанра“ за контрол на широколистни плевели), СТАРАНЕ™ ГОЛД (перфектно решение за контрол на прераснали плевели и повитица), МУСТАНГ® (перфектно решение за контрол на самосевки, вкл. прераснали от рапица и слънчоглед), КОРЕЛО® ДУО (икономически най-изгодния хербицид за смесено заплевеляване в пшеница), ПАЛАС® (доказал се еталон за контрол на видове овсига и ливадна власатка при пшеница); фунгицида ИНОВОР®* (стъпка нагоре в контрола на болести, съдържащ последно поколение SDHI и най-мощния стробилурин). В ЦАРЕВИЦАТА това са хербицидите ПРИНЦИПАЛ™ ПЛЮС (наричан от фермерите „косачката“, поради безупречния контрол на всички важни житни и широколистни плевели), АРИГО™ ВГ (гъвкавия хербицид за контрол на всички важни житни и широколистни плевели от 2-ри до 8-ми лист на културата), ВИКТУС® 4 ОД (класиката в контрола на житни и някои широколистни плевели в подобрена формулация маслена дисперсия за още по-добър контрол на плевелите), ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ (най-новото и най-конкурентно решение за контрол на широколистни плевели, защото цената на декар в царевица е равна на цената на декар в пшеница), СТАРАНЕ™ ГОЛД (перфектно решение за контрол на прераснали плевели и повитица), МУСТАНГ® (перфектно решение за контрол на самосевки, вкл. прераснали от рапица и слънчоглед), КАБАДЕКС™ ЕКСТРА (гъвкавия хербицид за контрол на широколистни плевели през вегетация, вкл. с допълнително почвено действие). При СПЕЦИАЛНИТЕ КУЛТУРИ (ЛОЗЯ, ЗЕЛЕНЧУЦИ и ОВОЩКИ) това са фунгицидите КОРСЕЙТ™ 60 ВГ (за перфектна защита от мана при зеленчуци), ТАЛЕНДО® ЕКСТРА (доказано решение за брашнеста мана/оидиум и с допълнителна газова фаза), ФОНТЕЛИС™ (надеждно решение за контрол на най-важните болести по зеленчуци и овощки); инсектицидите СИНЕИС™ (широкоспектърния инсектицид за биологично производство), ДЕЛЕГАТ™ (ефикасното решение за контрол на неприятели по овощките), ЕКЗАЛТ™ (решението за контрол на най-важните неприятели по зеленчуци), КЛОУЗЪР™ (новото решение за контрол на листни въшки по зеленчуци и овощки), ВИДЕЙТ® в течна и гранулирана формулация (оригиналния продукт за контрол на нематоди и телени червеи по картофи и зеленчуци).

За настоящият 2023 година сезон Corteva Agriscience™ осигурява едно богато и балансирано портфолио от високодобивни наложени в практиката и нови хибриди слънчоглед, царевица и рапица, а също така и продукти за растителна защита, които са ефективни за надеждния контрол на плевели, неприятели и болести по основните земеделски култури, отглеждани в страната.

За повече информация, винаги можете да се свържете с екипа от професионални агрономи консултанти на Corteva Agriscience™, които ще Ви дадат най-точна и обективна информация относно хибридите и продуктите за растителна защита, технологията на отглеждане на културите или посетете нашия сайт  www.corteva.bg или фейсбук страницата ни www.facebook.com/CortevaBG, където също ще намерите полезна информация