Блог

ЗА СИГУРНО, СТАБИЛНО И УСПЕШНО ПРОИЗВОДСТВО НА СЛЪНЧОГЛЕД

Something went wrong. Please try again later...

Corteva Agriscience™ като компания, посветена на 100% в областта на земеделието се фокусира върху предоставянето на земеделците на полезна информация, нови идеи, иновативни решения, и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще им помогнат да повишат добивите и рентабилността на производство си в условията на предизвикателствата на съвременния свят.

Какви новости в генетиката при слънчоглед предлагаме за 2024 година ?

При слънчогледа основният фокус на Corteva Agriscience/ Pioneer®е към ExpressSun® технологията, тъй като фирмата е пионер във внедряването й, и е пазарен лидер от години. За 2024 година компанията предлага следните нови високодобивни ExpressSun™ толерантни хибриди:

P64LE185 – нов линолов ранен, с устойчивост на всички раси синя китка, идентифицирани до момента в страната – раса G+,  подходящ за 2-ра култура, ранна сеитба и полета с по-висока надморска височина, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, високо маслено съдържание, с толерантност на по-сухи условия. Изпитван в цяла България през 2023 година, като даде най-висок добив от всички изпитвани хибриди на Corteva Agriscience/ Pioneer.

 P64LE168 – нов линолов ранен, с устойчивост на всички раси синя китка идентифицирани до момента в страната – раса G+, подходящ за 2-ра култура, ранна сеитба и полета с по-висока надморска височина, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, високо маслено съдържание, с толерантност на по-сухи условия. Изпитван в цяла България през 2023 година, като добивният му потенциал беше сред топ 3-те хибрида с най-високи добиви от всички изпитвани хибриди на Corteva Agriscience/ Pioneer. За 2023 година P64LE168 е в топ 10 на най-отглежданите хибриди Pioneer в България.

P64LE280 – нов линолов средноранен хибрид, с нов ген DM6 за устойчивост на мана, с устойчивост на всички раси синя китка, идентифицирани до момента в страната – раса G+, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, високо маслено съдържание, с толерантност на по-сухи условия. Изпитван в цяла България през 2023 година, като даде много добри добиви, еквиваленти/равни на най-добрите хибриди на Corteva Agriscience/ Pioneer. Хибридът ще бъде на разположение на българските производители през 2025 година.

P64НЕ244 – нов високоолеинов средноранен, подобрен вариант на много отглеждан хибрид с повишена устойчивост на синя китка до раса G, с висок и стабилен добивен потенциал при различни климатични условия, включително при лимитирани условия на влага, с високо съдържание на олеинова киселина (над > 90%), с толерантност на по-сухи условия. Изпитван в цяла България през 2023 година, като добивният му потенциал беше най-висок от всички изпитвани високоолеинови хибриди на Corteva Agriscience/ Pioneer.  

P64НЕ418 – нов високоолеинов средноранен, подобрен вариант на много отглеждан хибрид с повишена устойчивост на синя китка до раса G, с висок и стабилен добивен потенциал, включително при лимитирани условия на влага, с високо съдържание на олеинова киселина (над > 90%), с повишена толерантност на по-сухи условия. Изпитван в цяла България през 2023 година, като добивният му потенциал беше сред топ 3-те високоолеинови хибрида с най-високи добиви от всички изпитвани високоолеинови хибрида на Corteva Agriscience/ Pioneer). На производствени полета през 2023 година даде следните добиви – примери: 276 кг/дка при Черноморско зърно ЕООД, с. Каменар, област Варна; 294 кг/дка при ЗП Валентин Върбанов, с. Якимово, област Монтана;

От доказалите се в практиката ExpressSun® хибриди, Corteva Agriscience/ Pioneer) предлага през 2024 година следните хибриди:

P64LE162 това e най-отглежданият хибрид слънчоглед в България за 2023 година и е в топ 10 на най-отглежданите хибриди Pioneer® в България през 2021, 2022 и 2023 година. Линолов средноранен, с устойчивост на всички раси синя китка идентифицирани до момента в страната – раса G+, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, stay green ефект при лимитирани условия на влага, високо маслено съдържание, с повишена толерантност на по-сухи условия, едри изравнени запълнени в средата пити. На производствени полета през 2023 година даде изключително високи добиви – примери: 400 кг/дка при ЗП Кирил Монов, гр. Вълчидръм, област Монтана; 332 кг/дка при ЗП Иван Робов, с. Медковец, област Монтана; 312 кг/дка при ЗП Валентин Върбанов, с. Якимово, област Монтана; 424 кг/дка при Коев Агроинвест ЕООД, с. Попгригорово, област Добрич; 351 кг/дка при Ветекс 4 ООД, с. Езерче, област Разград; 335 кг/дка при Фуражен завод Агро, с. Васил Левски, област Търговище.

 P64LE136 хибрид слънчоглед, който е в топ 10 на най-отглежданите хибриди на Corteva/ Pioneer в България през 2021, 2022 и 2023 година. Линолов средноранен, с устойчивост на раси синя китка до раса G, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, високо маслено съдържание, с повишена толерантност на по-сухи условия, едри изравнени запълнени в средата пити, здраво стъбло. На производствени полета през 2023 година даде изключително високи добиви – примери: 318 кг/дка при ЗП Станислав Стоянов, с. Бъзовец, област Монтана; 346 кг/дка при Арт Фокуд ЕООД, с. Расово, област Монтана; 310 кг/дка при ЗП Валентин Върбанов, с. Якимово, област Монтана; 395 кг/дка при Ветекс 4 ООД, с. Езерче, област Разград;

P64LE137 това е най-отглежданият хибрид слънчоглед в България за 2021 и 2022 година и е в топ 10 на най-отглежданите хибриди Pioneer® в България през 2021, 2022 и 2023 година. Линолов средноранен, с устойчивост на всички раси синя китка идентифицирани до момента в страната – раса G+, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, високо маслено съдържание, с повишена толерантност на по-сухи условия, много добро представяне на по-слаби полета и при екстензивна технология, едри изравнени запълнени в средата пити.

P64LE166 хибрид слънчоглед в топ 10 на най-отглежданите хибриди на Corteva/ Pioneer ® в България през 2023 година. Линолов средноранен, с устойчивост на всички раси синя китка идентифицирани до момента в страната – раса G+, подходящ за 2-ра култура, ранна сеитба и полета с по-висока надморска височина, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, високо маслено съдържание, с повишена толерантност на по-сухи условия.

P64НЕ144 – високоолеинов хибрид слънчоглед в топ 10 на най-отглежданите хибриди на Corteva Agriscience/ Pioneer® в България през 2021, 2022 и 2023 година и е най-отглежданият високоолеинов хибрид в България за 2022 и 2023 година. Средноранен, с висок и стабилен добивен потенциал при различни климатични условия, включително при лимитирани условия на влага, с високо съдържание на олеинова киселина (над > 90%), с толерантност на по-сухи условия, подходящ за N- Till обработки (практика в България и Румъния). На производствени полета даде следните добиви – примери: 279 кг/дка при Черноморско зърно ЕООД, с. Каменар, област Варна; 316 кг/дка при ЕТ Агроцентър, с. Дриново, област Търговище;

В Clearfield Plus* технологията имаме вече както доказали се в практиката на отглеждане, така и нови многообещаващи,  с висок добивен потенциал и по-високо ниво на толерантности на болести хибриди.

P64LP146 – нов линолов средноранен хибрид, с устойчивост на всички раси синя китка идентифицирани до момента в страната – раса G+ (по тази характеристика можете да „спестите“ пръскане с имазамокс хербицид за контрол на въпросния паразитен вид), с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, „гъвкав хибрид“, подходящ както за интензивна и екстензивна технология на отглеждане, така и за нормални и лимитирани условия на влага, с високо ниво на толерантност на болестта ръжда, високо маслено съдържание. На производствени полета през 2023 година даде изключително високи добиви – примери: 336 кг/дка от 750 дка при ЕТ Агрогард, с. Козаревец, област Стара Загора; 350 кг/дка при ЗП Кирил Монов, гр. Вълчедръм, област Монтана

P64LP170 – успешно внедрен линолов средноранен хибрид, Clearfield Plus* версия на един от най-отглежданите, най-известни и най-високодобивни хибриди в България, с устойчивост на всички раси синя китка идентифицирани до момента в страната – раса G+ (по тази характеристика можете да „спестите“ пръскане с имазамокс хербицид за контрол на въпросния паразитен вид), с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, подходящ за отглеждане в цялата страна и за No Till обработки, високо маслено съдържание, подходящ за белене (има изравнени едри заоблени зърна във всички части на питата) 

P64LP130 – най-отглежданият Clearfield Plus* хибрид в Европа за 2023 година, най-отглежданият Clearfield Plus* хибрид Pioneer® в България за 2022 и 2023 година (изключително в Южна България), в топ 10 на най-отглежданите хибриди слънчоглед на Corteva Agriscience/ Pioneer в България за 2022 и 2023 година, и един от най-масово отглежданите хибриди в Турция и Гърция (главно в райони с лимитирани условия на влага). Отличава се с високо ниво на толерантност на сухи лимитирани условия на влага, висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, подходящ за отглеждане в райони с лимитирани на влага условия, високо маслено съдържание, с високо ниво на толерантност на болестите ръжда и вертицилиум. На производствени полета през 2023 година даде изключително високи добиви – примери: 345 кг/дка от 3 200 дка при ЕТ Агрогард, с. Козаревец, област Стара Загора;

На демонстративни полета всички хибриди също се представиха отлично, като дадоха добиви от 230 до 460 кг/дка във всички райони на страната, според технологията на отглеждане, климатичните условия и валежите. Резултатите от всеки един хибрид в даден район на страната, можете да получите от нашите регионални представители или като посетите нашия уебсайт: www.corteva.bg или фейсбук страницата ни на  www.facebook.com/CortevaBG, където са качени въпросните резултати.

Новости в третирането на семена при слънчоглед през 2024 година

Семената на всички хибриди са качествено фабрично третирани с ЛУМИСЕНА ФС (фунгицид срещу мана), който също така се използва и от други фирми, създаващи и предлагащи хибриди слънчоглед в България.

Другата новост е допълнително фабрично третиране на семена слънчоглед с продукта обеззаразител АРТЕМИД ФС (инсектицид за контрол срещу телени червеи, с бърз начален нокдаун ефект и допълнителна газова фаза, която създава „защитен ореол“ около засятите семена в почвата от нападение на почвени неприятели). За 2024 година следните три хибрида на  Corteva с марката Pioneer®: P64LE162, P64LE136 и P64HE244, ще се предлагат с допълнително третиране с АРТЕМИД ФС  за контрол на телени червеи. АРТЕМИД ФС е единственият до момента разрешен инсектицид за третиране на семена на слънчоглед срещу почвени неприятели в Европейския Съюз, респективно и в България. Единствено Corteva Agriscience България предлага третирани семена слънчоглед с инсектицида  АРТЕМИД ФС в България.

Новости в растителната защита при слънчоглед през 2024 година

За сезон 2024 година внедряваме най-новият вегетационен хербицид ХЕЛИАНТЕКС СК с ново активно вещество (ARYLEX active) за контрол на важни проблемни широколистни плевели (амброзия, бяла куча лобода, абутилон, бутрак/свиница, див синап, див коноп, канадска злолетница и др.) при всички технологии на отглеждане на културата слънчоглед (конвенционален, ExpressSun®, Clearfield®, Clearfield® Plus, шарен, птичи, конфекшън, за хранителната индустрия). ХЕЛИАНТЕКС е хербицид със системно действие, нов различен механизъм на действие от досега използваните хербициди, който се абсорбира от листата и корените на плевелите, като хербицидният ефект е видим до няколко часа след приложение, който е изключително силен и характерен, и е без ограничения в сеитбооборота (защото се разгражда бързо в почвата до безвредни метаболити). ХЕЛИАНТЕКС контролира плевелите с изключително ниска доза на приложение от 4,5 мл/дка (която доза е равна на 0,3 грама активно вещество на декар третирана площ) + прилепител ВИВОЛТ 0,1%. ХЕЛИАНТЕКС се прилага при слънчогледа от фаза напълно развит 4-ти лист (ВВСН 14) до фаза бутонизация (ВВСН 50) – вижте приложената снимка долу за най-ранна фаза на приложение.

Фаза на приложение на ХЕЛИАНТЕКС                         Ефект на ХЕЛИАНТЕКС срещу бяла куча лобода 24 часа след пръскане

При приложението на ХЕЛИАНТЕКС трябва да се спазват следните практически правила:

·       Прилага се в температурния диапазон от 5 – 10 градуса до 25 – 26 градуса

·       Може да се смесва с ЕКСПРЕС® 50 СГ при ExpressSun® толерантни хибриди

·       Може да се смесва с азотния фиксатор УТРИША N, но работният разтвор трябва са изпръска до 2 часа след приготвянето му

·       Да не се смесва с противожитни вегетационни хербициди, растежнорегулаторни фунгициди, имазамокс съдържащи хербициди и листни торове, като трябва да има интервал между третиранията със споменатите продукти

Успешно внедрен и наложен в практиката срещу проблемни широколистни плевели при слънчоглед в Унгария*, Сърбия*, Хърватска*, Украйна и Турция (*регистриран и използван с търговското име ВИБАЛА)

Новости при биологичните продуктиу, приложими при слънчоглед през 2024 година

Азотен фиксатор УТРИША N

Азотен фиксатор УТРИША N

осигурява допълнителен азот в усвояема форма от въздуха (еквивалентно до 7 кг/дка), компенсира загубите на азот от отмиване и денитрификация, стимулира физиологичните процеси и метаболизма дори при стресови климатични условия и увеличава добивния потенциал на културите.  УТРИША N отговаря на изискванията на решение 1165/2021 за продукти одобрени за органично земеделие и в програмите за намаляване на торовите норми. 

Азотен стабилизатор N ЛОК СУПЕР

Азотен стабилизатор N ЛОК СУПЕР

подобрява усвояването и намалява загубите на азот при торене, не позволява азота да премине от усвояема в неусвояема форма за растенията, подобрява здравния статус на растенията, и осигурява по-високи добиви от дка площ. 

Биостимулатор КИНСИДРО ГРОУ+

Биостимулатор КИНСИДРО ГРОУ+

стимулира физиологичните процеси, ускорява процеса на делене на клетките, повишава нивото на хлорофил и фотосинтетичната активност на растенията, намалява скоростта на „стареене“ на листата, повишава активността на растежа на растенията и осигурява по-високи добиви от дка площ.

*Clearfield Plus е регистрирана търговска марка на фирма BASF
*Експрес 50 СГ е регистрирана търговска марка на фирма FMC
За повече информация: Corteva Agriscience България ЕООД, телефон + 359 2 489 9160, e-mail:office.sofia@corteva.com; www.corteva.com; www.facebook.com/CortevaBG и от  регионалните представители на Corteva Agriscience в страната