Блог

Новости при маслодайна рапица от Corteva Agriscience™ за сезон есен 2024 година

Something went wrong. Please try again later...

Corteva Agriscience е една от фирмите, която в последните години инвестира значителни средства и усилия за създаването на нови високодобивни хибриди, посрещащи предизвикателствата на климатичните условия, изискванията на земеделците и условията на производство и реализация на продукцията. Corteva предлага едновременно генетика от високодобивни хибриди и решения за растителна защита. Особенооследното поколение хибриди рапица се отличават с висок и стабилен добивен потенциал. Разнообразието е голямо – по зрялост (ранни, средноранни, среднокъсни), високо ниво на толерантност на болести, неблагоприятни климатични условия, разпукване на шушулките, и др., технология на отглеждане (конвенционална и Clearfield®), хабитус (нискостъблени и високостъблени), срокове на сеитба (ранна и късна) и интензитет на отглеждане (екстензивна и интензивна). Всички хибриди са с пълна фертилност на цветчетата, с едновременно и равномерно узряване на шушулките и отдаване на влагата.

За предстоящата кампания 2024 година Corteva Agriscience предлага следните новости:

PT314 – нов ранен хибрид, който е със следните практически предимства:  най-отличителната характеристика че, е с нов ген НМХ за най-високо ниво на устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките преди жътва, като е еквивалентен с най-добрите стандарти в практиката. Хибридът е с висок добивен потенциал, вкл. при намалено азотно торене, с нов подобрен ген Rlm7, осигуряващ „двойна“ генетична защита срещу най-важната болест – ФОМА, с отлично и бързо развитие наесен, силен vigor ефект, бързо възстановяване на растежа на пролет след презимуване, с  устойчивост на TuYV вируса, причиняващ жълта вироза. РТ314 е широкоадаптивен хибрид, подходящ за отглеждане в цяла България и цяла Европа, и е в Топ 6 на най-отглежданите хибриди рапица на Corteva в Европа, като се отглежда масово и с успех в Дания, Германия, Полша, Франция, Румъния и Словакия. За сезон 2023-2024 година в България на демонстрационни полета РТ314 даде следните добиви:

PT315 – нов средноранен хибрид, който е със следните практически предимства:  и при PT315 най-отличителната характеристика че е с нов ген НМХ за най-високо ниво на устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките преди жътва, като е еквивалентен с най-добрите стандарти в практиката. Хибридът е с висок добивен потенциал, с нов подобрен ген Rlm7, осигуряващ „двойна“ генетична защита срещу най-важната болест – ФОМА, с отлично и бързо развитие наесен, силен vigor ефект, бързо възстановяване на растежа напролет след презимуване, с  устойчивост на TuYV вируса причиняващ жълта вироза. Той е широкоадаптивен хибрид, подходящ за отглеждане в цяла България и цяла Европа, и е в Топ 6 на най-отглежданите хибриди рапица на Corteva Agriscience в Европа, като се отглежда масово и с успех в Дания, Германия, Полша, Франция, Румъния и Чехия. За сезон 2023-2024 година в България на демонстрационни полета РТ315 даде следните добиви:

PХ144 – нов средноранен конвенционален хибрид от Pioneer® MAXIMUS® продуктовата линия,  който се отличава със следните практически предимства:  с висок добивен потенциал, здраво ниско устойчиво на полягане стъбло с максимелан брой разклонения, подходящ за отглеждане в цялата страна, с отлично развитие наесен, толерантен на сухи стресови условия, ниски температури. По отношение на болести РХ144 е толерантен на болестта склеротиния, а също така и на разпукване на шушулките. Отглежда се масово и с успех в Германия, Дания, Украйна, Чехия, Литва, Латвия и Естония. За сезон 2023-2024 година в България на демонстрационни полета РХ144 даде следните добиви:

Другите нови хибриди на Corteva, успешно внедрени в практиката в България от 2022 година, които се отчетоха с подобаващи високи резултати са РТ302 и РТ303.

PT303 – първият конвенционален средноранен хибрид от новата линия   Pioneer Protector Sclerotinia, с изключително високо ниво на толерантност на болестта склеротиния, с висок и стабилен добивен потенциал, адаптивен за отглеждане в цялата страна, с високо маслено съдържание, много висока толерантност на на болестта склеротиния, разпукване на шушулките, на полягане, на студ и ниски температури, толерантен на TuYV вируса (официално сертифициран във Франция). Той е най-отглежданият хибрид на Corteva в Европа и втори най-отглеждан хибрид в България за отминалия сезон на Corteva. За сезон 2023-2024 година в България на демонстрационни полета РТ303 даде следните добиви: 

Вторият хибрид също е конвенционален – РТ302, средноранен, с висок и стабилен добивен потенциал, вкл. при трудни почвено-климатични условия. Широкоадаптивен, с високо ниво на устойчивост на разпукване на шушулките, толерантен на болестта фома, с високо ниво на толерантност на ниски температури. С нов ген, осигуряващ силен зелен vigor ефект, много бързо възстановяване на растежа напролет, и с устойчивост на TuYVвируса, причиняващ жълта вироза. Той е в Топ 6 на най-отглежданите хибриди рапица на Corteva в Европа, като се отглежда масово и с успех също в Германия, Полша, Полша, Украйна, Литва, Латвия, Естония. За сезон 2023-2024 година в България на демонстрационни полета РТ302 даде следните добиви:

От високостъблената Clearfield® генетика предлагаме – РТ279CL – най-отглежданият Clearfield® хибрид на Pioneer в България и пазарен лидер в  Clearfield® технологията в Германия. За сезон 2023-2024 година в България на демонстрационни полета РТ279 CL даде следните добиви:

Най-новото и конкретно за сезон рапица 2024-2025, че Corteva Agriscience™ България предлага на земеделците, отглеждащи рапица специална програма за подкрепа на производството на рапица при неблагоприятно влияние от липсата на влага за непоникване и не добро гарниране на посева, вследствие липсата на влага. За повече подробности и информация се свържете с регионалните представители на Corteva Agriscience България.

Какви решения предлага Corteva Agriscience в растителната защита ?

Семената на всички хибриди са третирани с ЛУМИГЕН ИНСЕКТИЦИД (инсектицид+биостимулант+фунгицид). Третирането е фабрично с най-високо качество на пълно покритие на семената, при което се осигурява пълна защита на кълновете и младите рапични растения от нападение от неприятели, болести и се подсигурява по-добро и по-бързо начално развитие, по-мощно развита коренова система и подобрена толерантност на стресови фактори (от биостимуланта).  

БЕЛКАР ЕК (халоксифен-метил/арилекс+пиклорам) е вече наложен в практиката вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели, включително кръстоцветни плевели, при конвенционална и Clearfield® технология. Хербицидът е с двойно системно действие, абсорбира се едновременно от листата и корените, с комбиниран механизъм на действие на двете активни вещества, без ограничение за следващата култура в сеитбооборота и с вграден прилепител. Прилага се наесен в доза 50 мл/дка от фаза 6-ти лист до начало на удължаване на стъблото (ВВСН 16-30). Успешно внедрен от няколко години в практиката в Дания, Германия, Хърватия, Словения. БЕЛКАР ЕК е пазарен лидер в сегмента на селективните хербициди при рапица в Европа за сезони 2020 до 2021. А площите рапица, третирани с Халоксифен-метил/Арилекс съдържащи хербициди (вкл. Белкар, Корвето, Белкар Power Pack и др.) за сезони 2019, 2020 и 2021 са се увеличили със 142%.

КОРВЕТО ЕК (халоксифен-метил/арилекс+клопиралид) е също вече внедрен в практиката вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при рапица, но предлаган в България от фирма Суми Агро България.

ГАЛЕРА СУПЕР е доказал се стандарт от много години в практиката широкоспектърен вегетационен хербицид за контрол на голям брой широколистни плевели, включително паламида, див мак, ефемери, самосевки от слънчоглед, бял трън и др.

 style=

За повече информация посетете сайта на Corteva Agriscience България - www.corteva.bg или www.facebook.com/CortevaBG или се обърнете към регионалните представители на Corteva Agriscience в страната, които ще Ви дадат най-точни и обективни съвети или прочетете повече в каталог рапица 2024.

Clearfield® е регистрирана търговска марка на фирма BASF Германия