Защитете житните посеви от плевели и болести с пакета Дерби® Супер Eдно и Алегро® на уникална цена за сезон 2020

Дерби® Супер Eдно и Алегро® на уникална цена за сезон 2020

Какво спестявате?

Вземи сега и спести от цената на хербицида Дерби® Супер Едно и фунгицида Алегро®.

До 20% по-изгодна цена за комбинацията Дерби® Супер Едно и Алегро® на декар от конкурентните пакети със същото действие.

Какво получвате?

Получвате сигурност за инвестициите Ви, както и по-добър добивен потенциал, използвайки пакета Дерби® Супер Едно и Алегро®.

Пакетът е за 150 дка, като са заложени високите дози на продуктите, което ще бъде напълно достатъчно дори и при силно заплевеляване и инфекциозен фон.

Какво представлява Дерби® Супер Едно?

Дерби® Супер Едно, с второ търговско наименование Ланселот®, е вегетационен хербицид, контролиращ едновременно икономически важните  едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число устойчиви на хормоноподобните хербициди (2,4-Д, МЦПА).

Какви са практическите предимства?

 • Селективен към пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале
 • Двойно системен с различен начин на действие на активните вещества. Благодарение на почвения си ефект, времето на действие на Дерби® Супер Едно/ Ланселот™ се удължава средно от 2 до 3 седмици след приложение, което осигурява защита от вторично поникващи широколистни плевели
 • Без проблем за следващата култура в сеитбооборота, ако се спазват препоръките за съответната култура
 • Синергизъм и взаимодопълващо се действие на активните вещества
 • Абсорбира се едновременно от корените и вегетативната маса на плевелите

Ефективен срещу: Всички икономически важни едногодишни и многогодишни широколистни плевели, устойчиви на хормоноподобните хербициди - технологични самосевки слънчоглед и рапица в ранни фази, паламида, лепка, ефемерни плевели и др.

Какво представлява Алегро®?

Фунгицид от концепцията AgCelence*, който защитава растенията от комплекса болести при тях, подобрява физиологията и устойчивостта им на стрес. След третиране Алегро® се разпространява изключително бързо по повърхността и във вътрешността на зелените части на растението.

Какви са практическите предимства?

 • Алегро® е доказал се през годините в практиката високоефективен фунгицид, съдържащ едни от най-мощните триазоли и стробилурин като активни вещества, който контролира всички най-важни болести (брашнеста мана, мрежовидни петна, септориоза, видове ръжди) при пшеница и ечемик, приложен в точния момент (съществуващи регистрации в ЕС)
 • Забавя процеса на стареене на растителните части на културата, при което остават по-дълго време зелени
 • Предпазно, контактно, системно, стопиращо и лечебно действие
 • Притежава физиологичен и антистрес ефект– усилва процеса на фотосинтеза и усвояване на хранителните вещества от културата, блокира синтеза на хормона етилен от културата при стресови условия
 • Осигурява пълен контрол на болести, продължителен период на защита до 5 седмици в зависимост от климатичните условия, също и по-висок и качествен добив
 • Може да се прилага ккато в Т1(първо приложение заедно с хербицида) в доза 60 - 70 мл/дка или в Т2 в доза 80 мл/дка
 • Може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба
 • Равномерно и пълно разпределение на активните вещества в тъканите на третираните части на житните култури, пълен и ефикасен контрол на болестите
За повече информация се свържете с нашите търговски представители.
Северозападна и Северна централна България
Милен Борисов - 088 644 6326
Виолета Димитрова - 088 836 5206
Марио Маринов - 087 886 8615
Североизточна България
Емин Мехмедов - 089 011 0390
Южна България
Валентин Реджев - 088 731 7390
Елена Андреева - 088 290 5760
info@corteva.bg | +359 2 489 9160