Новости при маслодайната рапица от Corteva Agriscience™ за сезон 2023/ 2024 година

Something went wrong. Please try again later...

Рапицата е култура, богата на белтъчини и масла. Рапичното масло е основна суровина за производство на продукти за хранително-вкусовата промишленост, използва се като добавка за производство на биодизел, ползва се като суровина в производство на лекарства, бои, лакове, и съставка за производство на различни видове масла. При отглеждането на рапица мощната й коренова система спомага за продълбочаване на почвения профил и подобряване структурата на почвата. Това е култура с изключителни компенсаторни способности за образуване на повече разклонения и шушулки, особено при ниска плътност на растения на м2 (в производствената практика има такъв пример с хибрида РТ279 от сезон 2022-2023). Рапицата, също така е „подобрител“ на почвата, като при разграждане на растителните остатъци се обогатява почвата с хранителни елементи, подобрява се фитосанитарният статус на почвата, и в същото време е „чистач“ на някои тежки метали (кадмий, олово, цинк). Рапицата е една от най-доходоносните култури и е подходяща за отглеждане на нископлодородни и слаби почви. Не на последно място рапицата е растение, което чрез пчелите „произвежда“ мед. Реално, тя е първата култура, която се прибира през стопанската година и носи първите реални приходи.  

Corteva Agriscience е една от фирмите, които предлага едновременно генетика от високодобивни хибриди и решения за растителна защита. Хибридите рапица, които предлага се отличава с висок добивен потенциал, голямо разнообразие по зрялост (ранни, средноранни, среднокъсни), високо ниво на толерантност на болести, неблагоприятни климатични условия, на преждевременно разпукване на шушулките, и др., различни технологии на отглеждане: конвенционална и Clearfield®), хабитус (нискостъблени и високостъблени), срокове на сеитба (ранна и късна) и интензитет на отглеждане (екстензивна и интензивна). Всички хибриди са с пълна фертилност на цветчетата, с едновременно и равномерно узряване на шушулките и отдаване на влагата.

Като иновативна компания за предстоящата кампания 2023/ 24 година Corteva Agriscience предлага следните новости в селекцията на рапицата.

PT314 (ранен) и РТ315 (средноранен) – два абсолютно нови хибрида, които се отличават със следните практически предимства: с нов ген за най-високо ниво на устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките преди жътва, по-висок добивен потенциал, по-висока толерантност на икономически важни болести, бързо начално развитие след поникване и vigor ефект наесен, бързо възстановяване на растежа след презимуване. И двата хибрида са за интензивна технология на отглеждане, като са подходящи за отглеждане в цялата страна.

През 2022 година Corteva Agriscience успешно внедри в практиката в България следните два хибрида, които се отчетоха с подобаващи високи резултати от производствени полета и демо опити.

PT303 – първият конвенционален хибрид от новата линия   Pioneer® Protector® Sclerotinia, с изключително високо ниво на толерантност на болестта Склеротиния, средноранен с много висок и стабилен добивен потенциал, адаптивен за отглеждане в цялата страна, с високо маслено съдържание (над 45%-46%), много висока толерантност на на болестта Склеротиния, разпукване на шушулките, на полягане, на студ и ниски температури, толерантен на TuYV вируса (официално сертифициран във Франция). РТ303 е най-отглежданияг хибрид на Corteva Agriscience в Европа и България за отминалия сезон. За сезон 2022-2023 година на производствени полета (от 400 дка до 3 000 дка) РТ303 даде добиви от 430 кг/дка до 580 кг/дка (в области Велико Търново, Видин и София), като победи едни от най-добрите стандарти в практиката до момента. В демо опити в цялата страна добивите се движеха в диапазаона от 310 до 500 кг/дка в Северна България и от 230 до 400 кг/дка в Южна България (резултатите може да получите от нашите регионални представители). 

  На двете снимки вляво – чувстителни хибриди, вдясно – РТ303.

Вторият хибрид също е конвенционален – РТ302, средноранен, с много висок и стабилен добивен потенциал, широкоадаптивен, високо ниво на устойчивост на разпукване на шушулките, толерантен на болестта фома, с високо ниво на толерантност на ниски температури. С много добро представяне в официални опити в Германия последните три сезона и вече успешно внедрен в практиката в Германия, Чехия и Полша, с отлично представяне срещу най-добрите конкурентни хибриди. В демо опити в цялата страна добивите се движеха в диапазаона от 300 до 560 кг/дка в Северна България и от 230 до 400 кг/дка в Южна България (резултатите може да получите от нашите регионални представители).

От доказалите се в практиката високостъблени хибриди за сезон 2023 Corteva Agriscience ще предложи –  РТ264 (най-отглежданият хибрид Pioneer® в България за сезон 2020-2021, с висока степен на устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките), РТ271 (доказал се хибрид в страната, и най-отглежданият хибрид Pioneer® в Германия и Чехия за последните два сезона), РТ275 (хибридът, включен в препоръчителния лист на хибриди рапица за отглеждане на организацията AHDB във Великобритания), РТ293 (утвърден високодобивен хибрид в Унгария и Франция). От високостъблената генетика по Clearfield® технология предлагаме – РТ279CL (най-отглежданият Clearfield® хибрид Pioneer® в България и пазарен лидер при Clearfield® технологията в Германия. Последния сезон от произвоствени полета в област Враца се получиха добиви от около 480 кг/дка.

РТ200CL (адаптивният хибрид за различни климатични условия, включително сухи). В България до момента единствено и само Corteva предлага т.н. нискостъблена генетика Pioneer® MAXIMUS® продуктовата линия. От конвенционалната генетика предлагаме РХ131 (топ представящ се хибрид в Германия, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Украйна), и от Clearfield® генетиката РХ125CL (най-ранният хибрид за интензивна и екстензивна технология на отглеждане).

Какви решения предлага Corteva Agriscience за растителна защита?

Семената на всички хибриди са третирани с ЛУМИГЕН СТАНДАРТ(биостимулант+/фунгицид) или ЛУМИГЕН ИНСЕКТИЦИД (инсектицид+биостимулант+фунгицид) за хибридите PT279CL, PT302, PT303, РТ314 и РТ315. Третирането е фабрично, с най-високо качество на пълно покритие на семената, при което се осигурява пълна защита на кълновете и младите рапични растения от нападение от неприятели и болести, и се подсигурява по-добро и по-бързо начално развитие, по-мощно развита коренова система и подобрена толерантност на стресови фактори (от биостимуланта).  

БЕЛКАРTM ЕК (халоксифен-метил/арилекс+пиклорам) е вече наложен в практиката вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели, включително кръстоцветни, вече и в конвенционалната технология. Хербицидът е с двойно системно действие, абсорбира се едновременно от листата и корените, с нов механизъм на действие, без ограничение за следващата култура в сеитбооборота, и с вграден прилепител. Прилага се наесен в доза 50 мл/дка от фаза 6-ти лист до начало на удължаване на стъблото (ВВСН 16-30). Успешно внедрен от няколко години в практиката в Дания, Германия, Хърватия, Словения. БЕЛКАРTM ЕК е пазарен лидер в сегмента на селективните хербициди при рапица в Европа за сезони 2020 до 2021. А площите рапица третирани с халоксифен-метил/Арилекс, съдържащи хербициди (вкл. БелкарTM, КорветоTM, БелкарTM Power Pack и др.) за последните три сезона (2019–2021) са се увеличили със 142%. Благодарение на тази хербицидна иновация Corteva Agriscience е пазарен лидер в сегмента на селективните хербициди при рапица за 2021 година (данни на Кинетек за Европа 2019-2021).

КОРВЕТОTM ЕК (халоксифен-метил/арилекс+клопиралид) също е вече внедрен в практиката вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при рапица, предлаган в България от фирма Суми Агро България.

ГАЛЕРАTM СУПЕР е доказал се стандарт от много години в практиката, широкоспектърен вегетационен хербицид за контрол на голям брой широколистни плевели, включително паламида, див мак, ефемери, самосевки от слънчоглед, бял трън и др.

За повече информация посетете сайта на Corteva Agriscience България - www.corteva.bg или www.facebook.com/CortevaBG, или се обърнете към регионалните ни представители в страната, които ще Ви дадат най-точни и обективни съвети, или прочетете повече в Каталог Рапица 2023.