Corteva в новините •  26.10.2021 г.

Ефективна борба с плевелите при есенните култури е възможна

Something went wrong. Please try again later...
GettyImages-155415266.jpg  

Статия от в. Български Фермер

Разговар с Веселин Петков, мениджър в Corteva™ Agriscience за актуалните предложенията  при зимни житни и рапица

Факт е, че заплевеляването в началните фази от развитието на културните растения, е изключително важен проблем, който може сериозно да лимитира добивите още от самото начало. Затова и навременните мерки, които се предприемат срещу тях, са сред основните грижи на земеделските производители.

Разговаряме с Веселин Петков, мениджър в Corteva™ Agriscience, по време на PortfolioFarm 2021 в село Равно поле, за актуалните продукти за растителна защита при зивни житни и рапица, които се прилагат в есенния сезон.

При житните култури поставяме акцент на един от нашите топ продукти Дерби® Супер Едно, който е флагмана на противошироколистните хербициди в продуктовата ни листа, разяснява специалистът. Хербицидът се включва в борбата с най-проблемните плевели при пшеница и ечемик, които се развиват през есента. Това са самосевки от слънчоглед, преди всичко от технологиите, самосевка от технологична рапица Clearfield, както и ранно поникващите през есента широколистни плевели. От една страна Дерби® се справя отлично с тези плевели, а от друга – има и почвено действие, което е с продължителност до три седмици. По този начин хeрбицидът действа и на следващата вълна от плевели.

Доскоро внасянето на хербициди през есента не беше широко разпространена практика. Тя обаче започна да се налага през последните години. Защо това е така?

Всички специалисти са наясно, че повечето култури, включително и житните такива, когато не са в конкуренция с плевелите, се развиват много по-добре, което е изключително важно в началните фази от вегетацията им, разяснява Веселин Петков. И тъй като заплевеляването е проблем още през есента, това е начин производителите да се справят с есенните видове още сега. И едно много важно предимство, което искам да подчертая за продукта Дерби® Супер Едно, е, че той е независим от условията. Спокойно може да се прилага и при температура 5 градуса.  До час след третиране е устойчив на отмиване.

Без съмнение за разлика от културните растения развитието на плевелите стартира много бързо и те влизат в конкуренция с тях. Доказано е, че през есента пшеницата и ечемика формират 30% от добивния си потенциал. Затова е много важно културата да бъде освободена от плевели в този период.

В случая решението е хербицидът Дерби Супер Едно, подчертават от Corteva Agriscience.  Благодарение на синергичното хербицидно действие на активните вещества, продуктът може да се прилага в дози от 2,5 г/дка до 3,3 г/дка в зависимост от наличието на плевелите и тяхната фаза на развитие.

Препоръчваме високата доза именно срещу технолотични самосевки слънчоглед и рапица, както и зимно-пролетни и някои ефемерни плевели, които поникват и конкурират културата  още през есента, съветват агрономите на компанията. Дерби Супер Едно може да се прилага след 3-ти лист на културата. Растежът на плевели спира часове след третирането. Първите видими симптоми, а именно обезцветени и нагънати листа, се наблюдават след 3-4 дни. Пълното загиване отнема от 1 до 2 седмици след третиране, в зависимост от видовете плевели и климатичните условия, като през това време плевелите не са конкурент на културата.

За отличен и пълен ефект срещу житни и широколистни плевели Дерби може да се комбинира с Палас® 75 ВГ в доза 2.5 г/дка.

Другото актуално предложение от Corteva™ Agriscience за периода е Корело® Дуо. Хербицидът има действие както срещу житни, така и срещу широколистни плевели.

Комплексното действие на Корело Дуо е изключително ценно, тъй като както казахме през есента се появяват много плевели, като и изключително проблемния див овес, разяснява агроспециалистът. От една страна този плевел е сериозен конкурент на растенията, а от друга – е труден за откриване, защото, и той като житна културата, не се различава на пръв поглед от нея на този етап от развитието им. Затова и препоръката е да се направи  третиране още през есента срещу този плевел. А при използването на този хербицид, се контролират ефективно и други проблемни плевели в този момент, като  широколистните видове например. Освен това много често през пролетта климатичните условия са променливи и понякога не може да се реагира навреме, за да се противодейства на заплевеляването. Ето защо по-доброто решение срещу дивия овес е да третира преди той да е влезнал във фаза братене, когато контролът вече е труден.

В порфолиото на Corteva™ Agriscience са включени и други хербициди, които също са подходящи за есенно третиране на житните култури. Сред тях са Старане™ Голд и Мустанг®.

Мустанг е най-доброто решение за справяне с технологичната самосевка от рапица. Важно изискване обаче е, че културата трябва да е влязла във фаза братене. Така че в посевите, които са достигнали в развитието си до нея, може спокойно да се прилага.

Разбира се, освен при житните култури компанията разполага с много добри растителнозащитни предложения и при маслодайната рапица. Сред тях са добре познатия и наложил се в практиката Галера™ Супер. Хербицидът е ефективен срещу широк набор от шириколистни плевели –метличина, лайка, паламида, подрумче, бутрак, бяла лобода, черно куче грозде, великденче, видовете щир, както и много др. активните вещества се абсорбират едновременно от листата и корените на растението, след което се транслоцира в плевела. Продуктът е с голяма гъвкавост и дълъг период на приложение. Препоръчва се за третиране от втори лист до девет и повече междувъзлия, а плевелите да са от втори до шести лист, за да се осъществи най-добър контрол върху тях.

Тази година предлагаме нов продукт – Белкар™ ЕК, споделя Веселин Петков. В хербицида се съдържа новото ни активно вещество Arylex™ active в комбинация с пиклорам. С него ние предлагаме решение на един много сериозен проблем. Освен с целия набор от широколистни плевели, Белкар ЕК е ефективен и срещу див синап. Това е плевел, срещу който досега нямаше хербицид в рапица при конвенционалната технология.

Този сезон е премиерата на хербицида, каза още специалистът. Сериозно предимство на продукта е, че не е зависим от температурата в момента на прилагането му. Изискването е рапицата да е във фаза две двойки същински листа.

Най-важното е, че Белкар ЕК е за есенно приложение, тъй като дивият синап се контролира по-успешно в този сезон.