News •  17.06.2024 г.

Something went wrong. Please try again later...

Повече сигурност за здравето на хората, качеството на храната и безопасността на околната среда! 

Промяна на Наказателния кодекс  - до 4 год. лишаване от свобода за нелегален внос, търговия и употреба на нелегални растителнозащитни продукти

 

Малцина се замислят за дългия процес на производството на качествена храна и необходимостта да бъде осъществяван контрол на всяка стъпка от производството и.  С приемането на наказателна отговорност за нелегален внос, търговия и употреба на нелегални растителнозащитни продукти правим поредната важна крачка в трансформацията ни към по-европейска държава и си осигуряваме по-качествен живот. Незаконните внос, търговия и употреба на нелегални пестициди, които са заплаха за човешкото здраве и околна среда, са нарастващ проблем в много страни, включително и в България. 

Не случайно една от най-строго регламентираните дейности в България и в Европа е пускането на пазара на продукти за растителна защита (ПРЗ), които преминават задълбочен анализ и оценка, за да се гарантира, че ако продуктът се използва правилно, той няма вредно влияние върху хората, околната среда, животните, и в същото време е ефикасен – т.е. помага в борбата с болести, вредители и неприятели.

Продуктите за растителна защита могат да се търгуват и употребяват след издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), в оригинални опаковки на производителя или преопаковани от лица, които имат удостоверение за извършване на такава дейност и задължително с етикет на български език, трайно закрепен към опаковката, която да е добре запечатана.

Предвид застрашителните размери на незаконниото разпространение, видно от резултатите на съвместните действия на властите, въвеждането на наказателна отговорност за пренасяне през границата на страната, производство, предлагане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, които не са разрешени в България  е адекватна мярка на ситуацията в нашата страна, която ще  предотврати рисковите за околната среда и здравето на хората процеси по нелегален внос и употреба на нелегални растителнозащитни продукти.

Криминализирането на всички дейности, свързани с производство, предлагане на пазара, пренасяне през граница и употреба на неразрешени продукти за растителна защита, каквато е практиката и в други европейски страни, цели подобряване на ефективността за противодействие на нарушенията с нелегални ПРЗ, поради съдържанието на забранени субстанции и опасността им както за здравето на хората, така и за животните и не на последно място, дългосрочните негативни последици за околната среда, в т.ч. почви, води и въздух.

Въвеждането на наказателни мерки относно неразрешените ПРЗ е подкрепено от запознатите с проблема компетенетни институции, предвид необходимостта от въвеждане на система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, отговарящи на високата степен на обществена опасност на деянията и наложителната им забрана от наказателното право.