Corteva в новините •  3.03.2022 г.

За рентабилно и устойчиво производство на царевица с генетиката и растителната защита на Corteva

Something went wrong. Please try again later...

Corteva Agriscience, със запазената търговска марка Pioneer®, е водеща компания при селекцията на царевица.

Corteva Agriscience™ е глобална компания в селското стопанство, която осигурява на фермерите по целия свят най-пълното портфолио при царевицата – балансирана и разнообразна комбинация от високодобивни хибриди, ефективни решения за растителна защита за постигане на максимална производителност и рентабилност от единица площ.

Основни цели на Corteva Agriscience са осигуряване на полезна практическа информация, високоефективни иновативни идеи и решения, и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще помогнат за повишаване на добивите и рентабилността на производство в условията на предизвикателствата в съвременния свят и глобалните климатични изменения.

Какво предлага Corteva Agriscience™ при царевица – хибриди и решения за растителна защита?

Corteva Agriscience, със запазената търговска марка Pioneer®, като водеща компания за селекция на царевица се стреми да предложи на фермерите все по-добри хибриди и технологии. Това е компанията с най-висока икономическа оценка в Европа със своите царевични хибриди и е дългогодишен лидер благодарение на своето конкурентно предимство и в България:

 • Високия и стабилен добивен потенциал, доказан в практиката (всички Optimum® AQUAmax® хибриди + Р9363, Р9978, Р0937 и др.)
 •  Включително и за втора култура – Р8409, Р8752, Р8834 и Р8904
 • Богата листа хибриди във всяка една група по зрялост (ФАО, CR)
 • Висока производителност на хибридите, носещи гарантиран приход
 • Постоянното обновяване на листата с нови по-високодобивни хибриди всяка година
 • За 2022 година се внедряват четири нови хибрида – Р8904, Р9985, Р8752 и Р9042
 • Разнообразието на доказани хибриди в практиката за:
 • екстензивно и интензивно производство
 • за зърно и силаж
 • за полски райони и такива с по-висока надморска височина
 • за по-ранна сеитба
 • много добро опрашване и оплождане на кочаните – в една метлица има прашец на минимум 300 кочана
 • Компактни, едри, изравнени кочани, озърнени до върха с нормално развити издължени по-тънки зърна, отдаващи бързо влагата (и по този начин се спестяват разходи за сушене)  
 • От първите 12 отглеждани хибрида в България – 10 хибрида са на Corteva Agriscience™, които покриват около 38% от царевицата в страната (данни на Кинетек 2021)
 

Производството на царевица се увеличава, докато сухите условия застрашават високите добиви, и водата е един от най-ограничаващите фактори в производството на царевица.

Основният фокус в генетиката са хибридите от линията Optimum® AQUAmax® (Р8834, Р9889, Р0216, Р9903, Р0023, Р9241, Р0217, Р9415, Р9911, Р8904, Р9985, Р9300 и Р9610), внедрени за първи път в България през 2013 година. Optimum® AQUAmax®хибридите са специално разработени за условията на суша, като доказаха качествата си, не само с по-висок добив от конкурентни продукти в области с ограничени валежи и водни ресурси, но също и в райони в нормални валежи.

Защо да отглеждате хибриди от линията Optimum® AQUAmax®? Защото растенията на хибридите от тази линия при стресови климатични условия и лимитирани условия на влага са със следните практически предимства и ползи:

 • по-висок и по-стабилен добивен потенциал
 • по-добре усвояват водата и хранителните вещества от почвата
 • с по-мощно развита коренова систем
 • използват по-малко вода за формиране на добива      опрашват се до +37 градуса
 • удължен „stay green“ ефект на листната маса
 • същото ниво на фотосинтеза и хранене на растенията
 • регулират по-бавното изпарение от листата (при което се запазва тургора на растенията)
 • намалява се транспирацията (запазва се влагата в растенията)
 • отлична синхронизация на фазите изсвиляване и изметляване
 • листата не се усукват и остават нормално разтворени и развити
 • стабилност на хибридите при различни условия
 • превъзходно представяне всяка година (не случайно всяка година площите с тези хибриди се увеличават)

От 12-те най-отглеждани хибрида царевица на Corteva Agriscience (Pioneer) в България през 2021 година - 10 хибрида са Optimum® AQUAmax®– Р8834, Р9889, Р0216, Р9903, Р0023, Р9241, Р0217, Р9415, Р9300 и Р9610. Всеки един хибрид от тази линия влиза в списъка на Optimum® AQUAmax® групата след няколкогодишно интензивно изпитване при реални сухи условия и в условия на ограничени и лимитирани водни ресурси.

За 2022 година се внедряват два нови Optimum® AQUAmax®хибрида – Р8904 и Р9985

вляво Optimum® AQUAmax®хибрид (все още зелен), вдясно конвенционален хибрид (прегорял) 

Друга новост, която Corteva Agriscience внедрява в практиката при царевица през 2022 година е третирането на семената царевица с новия инсектицид за контрол на ларви на телени червеи, сиви червеи и диабротика – ЛУМИПОЗА 625 ФС. ЛУМИПОЗА 625 ФС е вече достатъчно популярен в страната, тъй като успешно се ползва за контрол на неприятели в ранна фаза при зимна маслодайна рапица чрез третиране на семена. ЛУМИПОЗА 625 ФС е инсектицид от нова химическа група, с нов механизъм на действие, с контактно и системно действие, който причинява блокиране на мускулните контракции на неприятелите, вследствие на което спират храненето и движението си, парализират се и загиват до 24 – 60 часа в зависимост от вида им. ЛУМИПОЗА 625 ФС е нов инсектицид за контрол на резистентността на неприятелите и алтернативно надеждно решение на използваните до момента контактни пиретроидни конкурентни продукти за третиране на семена. Практическите предимства на ЛУМИПОЗА 625 ФС са следните:

 • Надеждна защита на младите покълващи царевични растения
 • Спомага за по-интензивното развитие на младите растения, при което се постигат следните практически ползи:
 • По-здрави растения
 • По-мощна развита коренова система
 • По-високо ниво на хлорофил = по-зелени растения = по-силна фотосинтеза
 • Запазване на добивния потенциал на хибрида
 • Отлична селективност за третираните семена – не влияе негативно върху кълняемата енергия и кълняемостта на семената
 •  Без риск за пчелите, опрашителите и работещите, ако се прилага според указанията и инструкциите за употреба

През 2023 година Corteva Agriscience ще остане вярна на практиката си и ще внедри нови, с още по-висок добивен потенциал и подобрени толерантности на стресови климатични условия хибриди царевица.  

За контрол на плевелите Corteva Agriscience предлага вегетационни решения за всички възможни плевелни асоциации в царевичните полета. 

 • ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС ВГ е комплексен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, приложен от фаза 2-ри до фаза 6-ти лист на културата. Неслучайно земеделците го наричат „косачката“. Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид, а също така и за корекционно пръскане през вегетация след почвени хербициди, съдържащи трикетонни активни вещества (мезотрион, темботрион). 
 • АРИГО ВГ е също комплексно решение за контрол на най-важните едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида. Практическите предимства на хербицидът са, че е тройно системен, с двойно противожитно и тройно противошироколистно действие, допълнително почвено действие (от мезотрион), и широк прозорец на приложение (от 2-ри до 8-ми лист на културата). Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид.
 • АРИГО ВГ е също комплексно решение за контрол на най-важните едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида. Практическите предимства на хербицидът са, че е тройно системен, с двойно противожитно и тройно противошироколистно действие, допълнително почвено действие (от мезотрион), и широк прозорец на приложение (от 2-ри до 8-ми лист на културата). Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид.
 • ВИКТУС ОД е стандарт за контрол на едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои едногодишни широколистни плевели, с гъвкава доза (от 100 до 150 мл/дка) и широк прозорец на приложение (от 1-ви до 8-ми лист на културата) и качествена формулация - маслена дисперсия (ОД) (с много бързо и добро абсорбиране след приложение). За разширяване спектъра на контрол на широколистни плевели  ВИКТУС ОД се смесва с ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО, или  КАБАДЕКС ЕКСТРА, или МУСТАНГ СК или СТАРАНЕ ГОЛД.  

За контрол на широколистни плевели предлагаме доказали се в практиката хербициди:
o Най-новото решение за контрол на широколистни плевели при царевица е доказалият се в практиката, но при житни култури хербицид – ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ, с регистрация от декември, 2020 година, с доза от 3,3 г/дка и приложение от 2-ри до 6-ти лист на културата през сезон 2021 година. Освен отличната ефикасност срещу широколистните плевели ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ е на изключително конкурентна цена на декар – защото цената на декар на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ при царевица е равна на цената на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ на декар при пшеница.

 

 • МУСТАНГ СК е също доказал се в практиката хербицид при царевицата, с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна, напреднала фаза), приложим във фаза от 3-ти до 5-ти лист на културата. 
 • СТАРАНЕ ГОЛД е стандарт за контрол на повeтица след поникване и други важни широколистни плевели (включително в по-напреднала фаза), приложен от фаза 2-ри до 6-ти лист на културата.   
 • КАБАДЕКС ЕКСТРА за надежден и ефикасен контрол на широколистни плевели, включително проблемни видове (свиница, паламида), частично противожитно действие (от мезотрион), двойно системен, с различен механизъм на действие и взаимно допълващо се действие на активните вещества, много бърз видим впечатляващ ефект (побеляване на листата, с последваща некроза и загиване), едновременно листно и почвено действие върху плевелите, с прозорец на приложение от 2-ри до 6-ти лист на царевицата

За сезон 2022 година Corteva Agriscience™предлага доказани пакетни решения с допълнителна отстъпка за пълен контрол на всички важни плевели, които могат да се приложат заедно или разделно според появата на плевелите в царевичните полета и фазата на културата.

 • Пакет ВИКТУС ОД (25 л) + КАБАДЕКС ЕКСТРА (6 л) за 200 дка площ
 •  Пакет ВИКТУС ОД (25 л) + МУСТАНГ СК (10 л) за 200 дка площ

В контекста на повишените цени на азотните торове за настоящия сезон Corteva Agriscience™ има едно практически изпитано алтернативно решение в България (вече доказано и използвано в Западна Европа и САЩ от много години) за оптимално усвояване и минимизиране на загубите на азот – това е азотният стабилизатор N-Lock Super. Практическите предимства на N-Lock Super са следните:

 • Спомага за най-пълно усвояване на свободния азот от почвата и от този, внесен като основно торене и подхранване
 • Не позволява на азота да премине от усвояема в неусвояема форма и по този начин е наличен за усвояване от растенията
 • Не позволява на азота да проникне в дълбоките почвени слоеве (така предотвратява попадането на нитрати в подпочвените води) и предотвратява образуването на газови емисии в атмосферат
 • Продължително действие след приложение (до 12 седмици) – благодарение на новата формулация макрокапсулирана суспензия, тъй като активното вещество се освобождава бавно и контролирано и по този начин се постига дълготраен ефек
 • Лесно приложение – от фаза 4-ти до фаза 8-ми лист на културата, в доза 170 мл/дка за N-Lock Super. При приложението трябва да се има предвид, че влагата в почвата трябва да е минимум 70% до 80% от ППВ.
 • Повишава добива от декар (в наши производствени опити от по 30 дка парцела разликата между третиран и нетретиран вариант при всички останали операции, абсолютно еднакви, е между 25 и 70 кг/дка) – икономическата изгода от приложението на продукта е, че около 5 до 7 кг зърно от декар (при сегашните изкупни цени) покрива разходите за продукта и всеки килограм над тези 5-7 кг са чист допълнителен нето приход за производителя. 

 

Уважаеми Земеделци,

Ние, екипът на Corteva Agriscience™, Ви препоръчваме да използвате хибридите царевица с марка Pioneer и доказаните решения за растителна защита, защото всички продукти, които предлагаме в практиката са изпитвани предварително при почвено-климатичните условия на България и са доказали своята продуктивност и ефикасност.

На земеделците, които ни се доверяват толкова много години, и продължават за използват нашите хибриди и решения за растителна защита, благодарим искрено и сърдечно за доверието към фирма Corteva Agriscience.

Пожелаваме Ви благодатна и спорна 2022 година с пълни хамбари, с хубаво и качествено царевично зърно, произведено от Вас!

Доброто партньорство създава и добри резултати.

За повече информация посетете нашия сайт: www.corteva.com или Facebook страницата ни: www.facebook.com/CortevaBG, или се обърнете към нашите регионални агрономи за въпроси, препоръки и съвети.