Corteva в новините •  23.03.2021 г.

Нашите предложения за хибриди царевица и слънчоглед и продукти за Растителна защита

Something went wrong. Please try again later...

Corteva Agriscience™ навърши една година като самостоятелна земеделска компания. Фокусът й е върху предоставянето на земеделците на възможно най-добрите продукти, полезна практическа информация, високоефективни иновативни идеи и решения, и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще им помогнат да повишават добивите и рентабилността на производство си в условията на предизвикателствата в съвременния свят.

Какво предлага Corteva Agriscience при слънчогледа – хибриди и РЗ решения?

Corteva Agriscience, чиято марка са семената Pioneer®, е дългогодишен пазарен лидер в България при хибридите слънчоглед. Това се дължи на факта, че фирмата предлага голямо разнообразие от хибриди, които посрещат изискванията на производителите за висок и стабилен добив, толерантност на неблагоприятни стресови климатични условия и икономически важни вредители (болести, синя китка), и др.

При слънчогледа основният фокус на компанията са хибридите по ExpressSun™ технология, тъй като тя е пионер във внедряването й в практиката и технологията е доказала редица преимущества. ExpressSun™ технологията е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience. Представена е за първи път на пазара през 2005 година. От тогава нашата компания отделя най-много инвестиции за създаване на нови хибриди по нея, които надграждат качествата на предишните и дават повече ползи за фермерите. Corteva Agriscience е безспорният пазарен лидер  в България при тази технология. От първите десет най-отглеждани ExpressSun™ толерантни слънчогледови хибриди в страната, осем хибрида (P64LE25, P64HE118, P63LE113, P64LE136, P64HE133, P64LE99, P64LE137, P64LE121) са от портфолиото на Corteva. Corteva Agriscience предлага на българските земеделци най-богатата и разнообразна листа с ExpressSun™ толерантни слънчогледови хибриди, отговарящи на най-високите изисквания за изключително висок добивен потенциал и стабилност, вкл. при екстремни климатични условия, толерантност и качествени показатели. Благодарение на тези практически предимства Express® толерантните слънчогледови хибриди с марка Pioneer® са предпочитани от производителите.

За 2021 година компанията предлага на българските фермери 9 високодобивни Express® толерантни хибрида, като единствено и само Corteva Agriscience™ до момента има в портфолиото си високоолеинови хибриди слънчоглед по ExpressSun™ технология – P64НЕ118, P64НЕ133, P64НЕ144. Семената на всички торби с Express® толерантни хибриди слънчоглед на Corteva са третирани с новия фунгицид за контрол на мана по слънчоглед ЛУМИСЕНА 200 ФС. В икономически аспект разходите за контрол на плевелите при прилагане на ExpressSun™ технологията за отглеждане на слънчоглед са по-ниски в сравнение с всички други технологии на пазара. Важен компонент от нея е единственият регистриран хербицид - *Експрес® 50СГ, който дава безупречни резултати срещу широколистни плевели, в това число и най-проблемните – свиница и паламида. През 2021 година търсете *Експрес® 50СГ, в пакет с безплатен прилепител Виволт™ 90, който е регистрирана търговска марка на Corteva AgriScience™ и дава по-добра абсорбция и пълен ефект срещу плевели. Прозорецът на приложение на хербицида при ExpressSun™ технологията е изключително широк, което дава възможност за гъвкаво приложение според фазата на културата и фазата на плевелите, с възможност за коригиращо третиране с *Експрес® 50СГ при вторично заплевеляване. ExpressSun™ технологията е без остатъчно почвено действие от хербицида и без ограничение в сеитбооборота за следващите култури, дори и при сухи условия и различни почвени

типове.  Corteva Agriscience гарантира успешното й представяне само при употреба на *Експрес® 50СГ. За пълен контрол на плевелите при слънчоглед, отглеждан по ExpressSun™ и другите технологии, Corteva Agriscience™ предлага изключително селективния и доказал се в практиката вегетационен хербицид срещу житни плевели **Шадоу®. В портфолиото на компанията са и хибриди и от конвенционалната (P64LL125, P64BB01, P64BB400) и  по ***Clearfield®Plus (P64LP130, P64LP146) технологии, които също посрещат високите изисквания и критерии на производителите.

Какво предлага Corteva Agriscience при царевица – хибриди и РЗ решения?

Corteva AgriScience, с марката Pioneer®, е дългогодишен пазарен лидер в България и при хибридите царевица. Основният фокус в генетиката при тази култура са хибридите от Optimum® AQUAmax® продуктовота линия. Хибридите от тази продуктова линия при стресови климатични условия са с по-висок и по-стабилен добивен потенциал, по-добре усвояват водата и хранителните вещества от почвата, с по-мощно развита коренова система са, използват по-малко вода за формиране на добива, опрашват се до +37 градуса, регулират по-бавното изпарение от листата (при което се запазва тургора на растенията), намалява се транспирацията (запазва се влагата в растенията), листата не се усукват и остават нормално разтворени и развити. Всеки един хибрид влиза в групата на Optimum® AQUAmax® след няколкогодишно интензивно изпитване при сухи условия и в условия на ограничени водни ресурси. От 11-те най-отглеждани хибрида царевица на Corteva AgriScience (Pioneer) в България през 2020 година - 8 хибрида са от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия: Р8834, Р9911, Р0216, Р9903, Р0023, Р9241, Р9486, Р9415.   За контрол на плевелите при тази култура Corteva предлага вегетационни решения за всички възможни плевелни асоциации в полетата. ВИКТУС ОД е стандарт за контрол на едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои едногодишни широколистни плевели, с гъвкава доза (от 100 до 150 мл/дка) и широк прозорец на приложение (до 8-ми лист на културата). За разширяване спектъра на контрол на широколистни плевели  ВИКТУС ОД се смесва с  КАБАДЕКС ЕКСТРА, или ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО, или МУСТАНГ СК, или СТАРАНЕ ГОЛД.  АРИГО ВГ е за контрол на най-важните едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида. Практическите предимства на хербицидът са, че е тройно системен, с двойно противожитно и тройно противошироколистно действие, допълнително почвено действие (от мезотрион), и широк прозорец на приложение (от 2-ри до 8-ми лист на културата). Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид. ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС е още един хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид, а също така и за корекционно пръскане през вегетация след почвени хербициди, съдържащи трикетонни активни вещества (мезотрион). За контрол на широколистни плевели предлагаме доказалият се в практиката хербицид КАБАДЕКС ЕКСТРА - за надежден и ефикасен контрол на широколистни плевели, включително проблемни видове (свиница, паламида), частично противожитно действие (от мезотрион), двойно системен с различен механизъм на действие и взаимно допълващо се действие на активните вещества, много бърз видим ясен ефект (побеляване на листата, с последваща некроза и загиване), едновременно листно и почвено действие върху плевелите, с прозорец на приложение от 2-ри до 6-ти лист на царевицата. МУСТАНГ СК е също доказал се в практиката хербицид при царевицата, с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза), приложим във фаза от 3-ти до 5-ти лист на културата. СТАРАНЕ ГОЛД е стандарт за контрол на повитица след поникване и други важни широколистни плевели (включително в по-напреднала фаза), приложен от фаза 2-ри до 6-ти лист на културата. И най-новото решение за контрол на широколистни плевели при царевица е доказалият се в практиката, но при житни култури

хербицид – ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ, с регистрация от декември 2020 година с доза от 3,3 г/дка и приложение от 2-ри до 6-ти лист на културата. Освен отличната ефикасност срещу широколистните плевели ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ ще бъде с изключително конкурентна цена на декар: цената на декар на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ при царевица ще е равна на цената на декар при пшеница.   

Какво предлага Corteva Agriscience при зимни зърнено-житни култури?

ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ е класика за надежден и ефикасен контрол на широколистните плевели, включително трудни видове, с широк прозорец, и гъвкава доза на приложение, и изключително конкурента цена на дка. ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО ще се предлага в пакет с фунгицида  ***АЛЕГРО СК за 150 дка площ с по-конкурентна цена. МУСТАНГ СК с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза). СТАРАНЕ ГОЛД е също стандарт за контрол на широколистни плевели, но трябва да се подчертае неговата висока ефикасност срещу прераснали видове (пример лепка след 4-5-ти прешлен и ефемерни видове). Хербицидът е стандарт също така за контрол на повитица. За контрол на смесено заплевеляване от житни и широколистни плевели, предлагаме два хербицида. ПАЛАС 75 ВГ е първият внедрен в практиката хербицид за контрол на видовете овсига и ливадна власатка, а също така и на най-важните едногодишни житни и широколистни плевели. КОРЕЛО ДУО е икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване за контрол на всички най-важни житни и широколистни плевели (включително див мак, теменужка, паламида след фаза розетка, ефемерни видове, самосевки от слънчоглед и рапица), широк прозорец на приложение наесен и пролет, допълнително почвено действие. Този хербицид е перфектното решение, когато не искате да добавяте друг хербицид за разширяване на контрола на плевелния спектър, и е с изключително конкурентна цена на дка за сегмента. КОРЕЛО ДУО и ПАЛАС 75 ВГ не се прилагат при ечемик и овес.

За контрол на болести предлагаме фунгицида ***АЛЕГРО СК (от линията AgCelence, производство на фирма БАСФ Германия). Това е доказал се през годините продукт за контрол на най-важните болести по житните култури, подходящ за първо и второ пръскане, с гъвкава доза, с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие, и допълнителен зелен физиологичен ефект, при който се повишава нивото на хлорофила, скоростта на фотосинтезата и накрая добива от културата.  ***АЛЕГРО СК ще се предлага в пакет с ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО за 150 дка площ с по-конкурентна цена. 

*Експрес® 50 СГ е регистрирана търговска марка на FMC                

**Шадоу®  е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG

***Клиърфийлд Плюс и Алегро са регистрирани търговски марки на БАСФ