Corteva в новините •  24.09.2021 г.

Хибридите с марка Pioneer® притежават висока генетична устойчивост на синя китка и мана

Revised 29.09.2021 г.
Something went wrong. Please try again later...

Агр. Петър Кръстев за в. Гласът на Земеделеца

На открития ден Portfolio Farm 2021, състоял се неотдавна в с. Равно поле, Софийско, слънчогледът беше представен от Нено Ненов – регионален мениджър на Corteva Agriscience TM за Североизточна България. Пред присъстващите на събитието земеделци и специалисти от района той посочи стремежа на компанията да задоволява нуждите им от семена в различните направления при културата слънчоглед. Преди да презентира всеки един от включените в опитните парцели хибриди, г-н Ненов, в качеството си на експерт, който пряко е участвал в селекцията на слънчогледови хибриди в компанията, сподели специализирана информация относно направленията, целите и тенденциите на селекцията в Corteva Agriscience TM. Всеки, който иска да се запознае с характеристиките на слънчогледовите хибриди, може да ги намери в каталога на компанията или да потърси регионалният представител на компанията. Но информацията, която Нено Ненов предостави от първо лице, е изключително полезна. Тя е ценен ориентир, който обосновано може да аргументира земеделците при избора им на хибрид. Тази информацията със сигурност ще послужи за обогатяване на професионалните знания на агрономи и селекционери. Затова и аз, като агроном, се чувствам задължен да ви я преразкажа.

Типове слънчоглед според масленото съдържание

Corteva Agriscience предлага маслодаен слънчоглед със съдържание на масло над 44%. В зависимост от типа на маслото, преобладаващо в масленото съдържание, слънчогледовите хибриди биват линолови, или класически тип, и олеинови, обясни Нено Ненов. В първата група преобладава съдържанието на линолова киселина и то  е 60 – 70%. При хибридите с олеинов тип на маслото съдържанието на олеиновата киселина е над 80%, а в хибридите на Corteva Agriscience тя е 90 – 93%. Също така в някои страни се отглежда и т.нар. mid-oleic или още NuSun тип, където съдържанието на олеинова киселина е около 2/3 (65%) от съдържанието на мастни киселини в слънчогледовото масло. Такива страни са САЩ и Канада.

Използването на високоолеиновите слънчогледи започна през 80-те години на миналия век, а от 2000 година насам някои страни като Франция преминават основно на отглеждане на високоолеинови слънчоглед и над 60% от отлежданите слънчогледови хибриди са от този тип. През последните години интересът към високоолеиновите слънчогледи се повиши и у нас. Популярността им расте, защото и цената на изкупуване е доста по-висока (с 25 до 50$/т) в сравнение с класическите слънчогледи. През 2020 година олеиновите слънчогледи достигнаха до 20-25, а в някои райони на България и над 30% от слънчогледовите посеви.

Специфична ниша слънчоглед за изхранване на птици

Освен маслодайни слънчогледи, Corteva Agriscience TM предлага и  слънчогледи за храна на птици. В тях съдържанието на масло трябва да бъде ниско – около 37%, за да не нанася поражения при изхранване на птиците. Тези слънчогледи се характеризират и с по-особен цвят – с ивичести шлюпки.

Слънчогледови хибриди от всички познати досега технологии

Corteva Agricience™ се старае да предложи слънчогледи от различен тип технологии. Фирмата е лидер на пазара в създаването на слънчогледови хибриди при ExpressSun® технологията, първите от които се появиха  през 2004-2005 година. Нено Ненов обясни, че отначало тези хибриди са били хетерозиготни, т.е. устойчивостта им към трибенурон се е осигурявала от единия родител – бащиния, а от 2008 – 2009 година вече се създават и отглеждат хомозиготни хибриди, където устойчивостта на трибенурон-метил се контролира и от двата родителя. И така се стига до 2010 –2011 година, когато тези хибриди се наложиха и са неизменна част от портфолиото на компанията.

Компанията предлага хибриди и от другата широко прилагана технология – Clearfield® Plus.  При тях особеното е, че хербицидът Пулсар Плюс, освен плевелите, контролира и паразита синя китка.

Високи критерии за включване в сортовата листа

За да влезе един хибрид в сортовата листа на Corteva AgriscienceTM, той трябва да притежава редица качества, като основното е висок добивен потенциал, посочи критериите Нено Ненов. Новият кандидат за влизане в сортовата листа трябва да превишава добива поне с 5% спрямо най-добрите хибриди на компанията в съответната категория. Но важен е не само високият добив, а и неговото реализиране при различни условия - т.е. да показва стабилност на добива. Знаем, че последните години се характеризират както със силно засушаване – суховеи през лятото, така и с много валежи. Така че условието е не високи добиви при оптимални условия и тотално сриване в по-критични условия, а стабилност. Т.е. хибридът трябва да притежава както сухоустойчивост и устойчивост на високи температури, така и потенциал при оптимални условия.

Corteva Agriscience работи за устойчивост на болести

За реализирането на потенциала на един слънчогледов хибрид, е необходимо той да бъде устойчив и на редица заболявания. За разлика от някои други култури болестите тук са в изобилие – започват още в началото на вегетационния период и продължават до една седмица преди прибирането. Такива са мана, склеротиния, алтернария, септория, фома, фомопсис, вертицилиум, ризопус и др. При някои от тези болести генетичен контрол може да бъде по-лесно реализиран, при други той е полигенен. Понякога се прибягва до използване на фунгициди като средство за защита и контрол на заболявания, които при благоприятни за тях условия могат до голяма степен да редуцират добива.

За пример Нено Ненов даде разпространението на маната по слънчогледа през последните години. В началото на настоящия век болестта се контролираше добре от гените, които бяха интродуцирани в отглежданите хибриди, имаше и фунгицид, който я контролираше и още се използва. Но през 2000 – 2005 година дойдоха първите съобщения, че използваното активно вещество вече не е достатъчно надеждно средство за контрол. Тогава са били внедрени нови гени за устойчивост, които са контролирали маната до 2017– 2018 година, докато се появиха нови раси. Те са преодолели устойчивостта и на тези гени, което е причината на места да има нападения от този по-особен патоген.

Ефикасен фунгицид на Corteva Agriscience срещу маната

В борбата срещу маната по слънчогледа през последните две години Corteva Agriscience формулира и прилага нов фунгицид – ЛумисенаTM. В най-голяма степен той контролира устойчивостта, или по-скоро запазва растенията в първите фази на развитие, когато са най-податливи на това заболяване. Третирането на семената с него е ефикасно за периода от засяването им в почвата до първа-втора двойка листа на растенията, когато те са най-чувствителни. Заводско покритие на семената с ЛумисенаTM за контролиране на това заболяване.

Хибридите на Corteva Agriscience с генетична устойчивост на синя китка

Освен от много болести, слънчогледът е култура, която се напада и от паразита синя китка. Ние се намираме в района на Черно море, където са съсредоточени 70 – 80% от слънчогледите в световен мащаб, каза Нено Ненов. Ако в света има 260 – 270 млн. декара, около 180 млн. декара от него са в страните от района на Черно море. Тук са и най-агресивните раси синя китка.

Има много видове от паразита, които нападат различните културни растения.

Паразитът, който напада слънчогледа, е Orobanche cumana. У нас имаме огнища с много агресивни раси, което също трябва да се има предвид при хибридите, които фирмата ни предлага, посъветва земеделците Нено Ненов. Corteva Agriscience е една от водещите компании за създаване на слънчогледови хибриди с генетична устойчивост на синя китка. Насоките на селекцията са всички нови хибриди да притежават устойчивост на расите, които са идентифицирани в страната или в района.

За да влязат в портфолиото на хибридите по ExpressSun® технология и Clearfield® Plus хибридите  преминават през много строго изпитване за толерантност към съответния хербицид, което започва още от родителските линии. То продължава и при експерименталните хибриди, по време на регистрацията и през целия период на съществуването им в производството. Подлагат се на строго изпитване от нормална до много силно завишена доза на хербицида, понякога и трикратно завишена. Само когато отговарят на тези критерии, хибридите могат да влязат в съответните сортови листи.

След тази ценна за земеделците лекция при реални полски условия Нено Ненов презентира застъпените в опитните парцели в Равно поле хибриди слънчоглед.