IMG-WWW_3000 X 3000_NEW INOVOR-Corteva-EU-BG-V1

Иновор®*

Иновор®* е фунгицидна комбинация от най-съвременните и високоефективни активни вещества от групата на Стробилурините и SDHI - Пираклостробин и Флуксапироксад.

Тези активни вещества притежават отличен синергизъм, който осигурява широк спектър на контрол на болести, със силно изразен физиологичен ефект и дълготрайно действие.

Иновор®* е регистриран в Пшеница, Ечемик, Ръж и Тритикале.

Ползи

Здраво свързване и равномерно разпределяне

Иновор® здраво се свързва с восъчния слой на листната повърхност, което го прави устойчив на дъжд, паднал скоро след третиране. Иновор® се преразпределя в растителните части на културата, върху които не е попаднал работен разтвор. Молекулярният му дизайн позволява да навлезе в трансламинарния поток на растението и да се придвижва акропетално в рамките на цялата наземна вегетативна маса. Това преразпределение, заедно с високото му ниво на контрол на болести, осигурява дълготрайно защитно, стопиращо и лечебно действие, при начална поява на симптоми, като по този начин се постига надежден и дълготраен контрол на болестите.

Притежава предпазно и лечебно действие

Иновор®* е ефективен срещу най-важните вредоносни болести, но също така контролира патогените в почти всички фази от жизнения им цикъл. Факт е, че фунгицидите са различно ефикасни в определени етапи от развитието на

патогените. Биологичната ефикасност на активното вещество в Иновор®* Флуксапироксад - Xemium действа в повече стадии на развитие на патогена в сравнение с други SDHI активни вещества. Той е ефикасен в повечето стадии от развитието на болестите, притежаващ по-широк прозорец на приложение и по-добра гъвкавост при употреба. Иновор®* се препоръчва за превантивна употреба и в ранни фази на развитие на патогените.

Дълготрайна защита

Иновор®* притежава бърз начален ефект, голяма продължителност на биологичната ефикасност и мощно лечебно действие. Фунгицидът се придвижва и разпределя равномерно по цялата листна повърхност и прониква в растителните тъкани. След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя дълготрайната му защита.

Силен физиологичен ефект

Иновор®* е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF за контрол на болести и допълнителни физиологични предимства:

- По-добра жизненост и устойчивост на стресови фактори

- По-висока ефективност на производство

- По-високи добиви и качествени показатели на зърното

Култури

Ечемик

Пшеница

Ръж

Тритикале

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Пираклостробин + Флуксапироксад

 • Дози

  Т1 - 75 мл/дка (препоръка за третиране в Т1)

  Т2 - 90 мл/дка (препоръка за третиране в Т2)

 • Режим на действие

  Пираклостробин действа като инхибира преноса на електрони между гъбичния цитохром bc 1, като по този начин инхибират дишането на митохондриите и причиняват смърт на гъбните клетки. Флуксапироксад Блокира комплекс II и нарушава доставката на енергия и биосинтеза на основни гъби изграждащи блокове.

 • Момент на приложение

  От начало на удължаване на стъблото до край на цъфтежа (BBCH 30-69)

 • Формулации

  Емулсионен концентрат (ЕК)

 • Опаковка

  5 литра

 • Ротация на култури

  Без проблеми и ограничения за следващите култури в сеитбооборота

Източници

За повече информация изтеглете етикета