IMG-WWW_3000 X 3000_NEW UNIVOQ (1)-Corteva-EU-BG-V1

Унивок®

Фунгицид

Фунгицидът Унивок® предлага ново и уникално решение за контрол на широк спектър от болести по зърнено-житните култури. Унивок® е нов продукт, съчетаващ силните страни на най-новото активно вещество Inatreq™ - от изцяло нов клас химична група - с изпитания триазол - Протиоконазол.

Чрез новото активно вещество Inatreq™ active, Унивок® осигурява стабилен контрол на ключовите болести по пшеницата като видове Ръжди и Септориоза - включително раси, устойчиви на други активни вещества.

Ползи

Ново активно вещество

IMG-New AI-Corteva-EU-BG-V1

Ново активно вещество

Нов формулация за 100% покритие и усвояване

IMG-Covarage-Corteva-EU-BG-V1

Нов формулация за 100% покритие и усвояване

Продължителна и сигурна активност на Унивок®

IMG-Lasting effect-Corteva-EU-BG-V1

8 дни след третиране над 90% от Унивок® се задържа върху растителните тъкани и е активен до 6 седмици след третиране в зависимост от условията

стопиращо действие на Унивок® във всички фази на развитие на патогените

Action

След третиране Унивок® прониква в листната тъкан и остава в активна форма за повече от 30 дни и при контакт с патогена активира своето фунгицидно действие (Лечебно действие).

Прилепването след третиране върху растителните части действат като резервоар за Унивкок™, като се активират при контакт с покълващи спори (защитно действие).

При наличе на покълнали спори или развит мицел Унивок® прониква в тъканите и действа като инхибитор на митохондриалното дишане в гъбните клетки, като блокира електронния трансфер. Произведеното количество на аденозин трифосфат (ATP) е намалено и защото ATP е основния енергиен носител, който задвижва жизнените функции на клетките, ключови биопроцеси се нарушават, растежът се възпрепятства и гъбите умират(стопиращо действие). 

Култури

Ечемик

Пшеница

Ръж

Тритикале

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Inatreq™ active

 • Дози

  Унивок® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.

 • Режим на действие

  Inatreq™ active е молекула създадена от актомицета Streptomyces и последваща ферментация. Този факт показва благоприятния ефект върху околната среда и културите на продукта.

 • Момент на приложение

  От начало на удължаване на стъблото до край на цъфтежа (BBCH 30-69)

 • Формулации

  Емулсионен концентрат (ЕК)

 • Опаковка

  5 литра

 • Ротация на култури

  Без проблеми и ограничения за следващите култури в сеитбооборота

 • Смесимост

  Подходящ и за малообемни разтвори

Източници

За повече информация за "извънземната" защита от болести по житни може да видите в брошурата и етикете