IMG-WWW_3000X3000_NEW_Utrisha-Corteva-EU-BG-V1

Утриша® N

Биостимулатор

Утриша® N съдържа фотосинтетична бактерия Methylobacterium symbioticum, която е селектирана заради отличните си способности да произвежда и осигурява азот в усвоима форма за културите, дори в прецизни земеделски технологии и е с доказана ефективност във всички полски култури.

Ползи

Иновация в стимулиране на физиологичните процеси в растенията

Утриша® N е биологичен продукт, който осигурява на културите допълнителен азот усвоен от въздуха и включен в метаболизма

Стимулира физиологичните процеси и намалява зависимостта от азотно почвено

Утриша® N допълва почвеното торене като компенсира загубите на азот от отмиване и денитрификация. Увеличава потенциала за добив вследствие ускорената фотосинтеза и подобреното хранене

Повишава добивния потенциал

Благодарение на усвоения азот от атмосферата процесът на фотосинтеза се ускорява, подобрява храненето на растенията и така повишава добивния потенциал

Повишава добивнич потенциал

Фотосинтетична бактерия Methylobacterium symbioticum бързо колонизира растението, като се настанява в близост до фотосинтетичните клети и улавя UV светлинака, като я пренасочва към хлорофиловите клетки и по този начин увеличава фотосинтезата и допълнително алтернативно допринася за храненаето на растенията.

Култури

Ечемик

Овес

Ориз

Пшеница

Ръж

Тритикале

Царевица

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Methylobacterium symbioticum

 • Дози

  33 г/дка

 • Режим на действие

  Утриша® N навлиза в културата след третиране през устицата на листата и се установява във фотосинтетичните клетки.

 • Момент на приложение

  Царевица: От 4-ти до 8-ми лист

  Житни култури: От 4-ти лист до братене

  Ориз: От 4-ти лист до 1-ви стъблен възел

 • Опаковка

  1 килограм

 • Ротация на култури

  Без проблеми и ограничения за следващите култури в сеитбооборота

Източници

За повече информация изтеглете етикета