Виволт™ 90

Прилепител

ВАЖНО: От 2021 г. Corteva agriscience ще продава Тренд® 90 с търговската марка Виволт™ 90

Повърхностно активно вещество (ПАВ), прилепител, подобрител за хербицидни, фунгицидни и инсектицидни разтвори.

През 2021 г. Corteva ще предлага Тренд® 90 до привършване на наличностите, след което ще се предлага търговската марка Виволт™ 90, както за самостоятелна продажба, така и в пакети.

Ползи

Подобрява прилепимостта

Подобрява прилепимостта на хербицида/ продукта и неговата абсорбция в растителните части.

Не се влияе от ниски температури

Ниските температури не влияят върху ефикасността на продукта.

Технически спецификации

  • Формулации

    Разтворим концентрат (СЛ).

  • Опаковка

    1 л