IMG-WWW_3000X3000_NEW Kinsidro_Grow-Corteva-EU-BG-V1

Кинсидро™ Гроу

Стимулът за по-високи добиви при житни култури,царевица, слънчоглед, рапица и други

Ползи

Стимулира физиологичните процеси и фотосинтезата

→ Ускорява процеса на деленото на клетките

→ Активира ензима на хранителните процеси

Повишава нивото на хлорофила в листната маса и фотосинтетичната активност в

Повишава активността на растежа на растенията

→ По-добър Vigor ефект

→ Еднородност и задружно развитие на растенията

→ По-мощна коренова система

→ По-голям брой братя и зърна в един клас (при житни)

→ По-здраво стъбло (по-голям диаметър и по-дебели стени на стъблото)

→ По- високо абсолютно тегло на 1000 семена

→ По-висок добив от дка

→ По-бързо преодоляване на възможен стрес от приложение на хербициди

→ Повишение на толерантността към суша, ниски температури

→ Подобрено усвояване на хранителните елементи преди цъфтеж

Силно активен в ниска доза на приложение

Култури

Ечемик

Овес

Ориз

Памук

Пшеница

Рапица

Ръж

Слънчоглед

Тритикале

Царевица

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Калий (K2O) – 95 г/кг

  Сяра (S) – 43 г/кг

  Мед (Cu) – 5 г/кг

  Манган (Mn) – 4 г/кг

  Цинк (Zn) – 5 г/кг

  Бор (B) – 7 г/кг

  Кобалт (Co) – 4.5 г/кг

  хуминови и фулвиеви киселини – 78.9%

 • Метод на приложение

  Съвместим с фунгициди, хербициди, инсектициди и др., но предварително да се направи тест за смесимост

 • Смесени инструкции

  При смесването на Кинсидро™ Гроу с друг продукт, първо сипвате предварително направения разтвор на Кинсидро™ Гроу и след това добавяте другия прдукт

 • Дози

  15 г/дка

 • Режим на действие

  Стимулира физиологичните процеси и фотосинтезата

 • Момент на приложение

  → Царевица – от 2-ри до 8-ми лист на културата

  → Житни култури – Есенно във фаза от 2-ри до 4-ти лист на културата; Пролетно във фаза от братене до поява на флагов лист

  → Слънчоглед - от 2-ри до 8-ти лист на културата

  → Рапица - Есенно във фаза от 2-ри до 4-ти лист на културата; Пролетно след презимуване до фаза бутонизация

  → Ориз – Вегетационно, когато 20 до 30% на полето е поникнал ориз (заедно с хербицида, ако е нужно)

 • Формулации

  Водоразтворими гранули (ВГ)

 • Опаковка

  1 килограм

 • Смесимост

  → Винаги приготвяйте предварително разтвор на Кинсидро™ Гроу с малко вода, преди да го добавите към пръскачката

  → При смесването на Кинсидро™ Гроу с друг продукт, първо сипвате предварително направения разтвор на Кинсидро™ Гроу и след това добавяте другия прдукт

Източници

За повече информация разгледайте етикета