n-lock

N-Лок

Азотен  стабилизатор

Азотният стабилизатор N-Лок по Технология Optinyte™ е доказал в практиката своя ефект да задържа азота в зоната на кореновата система на културите, като по този начин се осигурява по-добро усвояване на азота и увеличаване на добива от декар.

Технология Optinyte™ е търговската марка на продуктите, съдържащи активното вещество нитрапирин. Азотните стабилизатори с Технология Optinyte™ действат като инхибитори на нитрификацията, като по този начин намаляват загубата на азот в почвата.

Азотен стабилизатор за употреба с всички видове азотни торове

Гарантира ефективно усвояване на азота при полските култури

Подобрява здравния статус на културите

Намалява загубите от азот и осигурява по-високи добиви и приходи

Продължителна активност до 12 седмици след приложение в зависимист от температурата на почвата и влагата

• Модерна формулация микро-енкапсулирана суспензия, която се прилага лесно с всички наземни пръскачки

Ползи

Как работи N-Лок™

n-lock

Нитрификацията е биологичният процес, при който азотът в стабилна амониева форма (NH4 +) се превръща в нестабилна нитратна форма (NO3-). Нестабилният нитрат от своя страна е обект на загуба от отмиване и денитрификация. Когато технологията

Optinyte™ се използва в рамките на програма за храненe на растението, тя поддържа азота в стабилна амониева форма и блокира превръщането му в нитратна, като „държи“ азотния тор в зоната на кореновата система за по-дълъг период от време. Това продължително задържане на азот в кореновата зона води до по-добро използване на азота от растенията и по-висок добивен потенциал.

Ползи от употребата на N-Лок™

n-lock

Продуктът предотвратява загубата на азот, при което се постига:

− Повишение на добива

− Потенциално намаляване на броя азотни приложения/подхранвания

− Повишава ефекта на азотното торене

− Удължен период на усвояването на азот

− По-здрави и силни растения

− Предотвратява попадането на нитрати в подпочвените води

− Предотвратява образуването на газови емисии в атмосферата

 

• Азотът се усвоява по-дълго време

• Увеличава добива при приложените култури

• Подобрява качеството на произведената продукция

• Намалява се отделянето на азот в атмосферата

• Намалява се загубата на азот в подпочвените води

• Намаля емисиите от парникови газове в атмосферата

Успешен и в България

n-lock

Култури

Броколи

Ечемик

Захарно цвекло

Зеле

Картоф

Карфиол

Лук

Магданоз

Морков

Овес

Ориз

Праз

Праз

Пшеница

Рапица

Синап

Синап (Brassica spp.)

Царевица

Цвекло

Червено цвекло

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Нитрапирин

 • Дози

  200 г/л

 • Режим на действие

  Продуктът работи като блокира активността на бактерията нитрозомонас, при което се запазва азота в стабилна амониева форма, който е много по-малко податлив на измиване и денитрификация/ разграждане в почвения слой.

 • Момент на приложение

  • При пролетно приложение от месец март нататък

  • При есеннно приложение за запазване на азота в почвата, като се предотвратява просмукването му в почвения профил

 • Формулации

  Микрокапсулирана суспензия (КС)

 • Опаковка

  5 л.

 • Ротация на култури

  Няма ограничение при сеитбооборота

 • Допълнителна информация

  След приложението почвената влага трябва да е поне 70 - 80 %, за да се осигури нормално действие на продукта

Източници

За повече информация изтеглете етикета.