P63LE166

  • Слънчоглед

Нов ранен хибрид по ExpressSun® технология. Висок добивен потенциал. Високо маслено съдържание.

За продукта:

 

• Нов ранен хибрид

• Висок добивен потенциал 

• Високо маслено съдържание 

• Подходящ и за втора култура

• Подходящ за ранна сеитба

• Подходящ за полета с по-висока надморска височина

• Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3)

• Устойчивост на синя китка – BR1, BR3 

. Pioneer Protector® Синя китка

технически спецификации

Съвети за фермера:

• Подходящ за втора култура, ранна сеитба и полета с по-висока надморска височина.

 

Препоръчителна гъстота:

5 400 до 5 800 растения на дка за реколтиране.