P64НE133

  • Слънчоглед

Средноранен високоолеинов хибрид по ExpressSun® технология. Много висок и стабилен добивен потенциал при различни климатични условия.

За продукта:

•  Средноранен високоолеинов хибрид по ExpressSun® технология.    

• Много висок и стабилен добивен потенциал при различни климатични условия.

• Високо съдържание на олеинова киселина (над 90%).

• Много добра толерантност на болести.

• Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3)

• Устойчивост на синя китка – BR1( до раса Е)

                                                             

технически спецификации

Съвети за фермера:

• Подходящ за отглеждане в цялата страна, с изключение на райони със синя китка над раса Е.

• Подходящ за отглеждане на полета с проблемен фитосанитарен профил.                                                 

• Допълващ партниращ хибрид за едновременно отглеждане с Р64НЕ118 и Р64НЕ144.

Препоръчителна гъстота:

5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране.