P64НE418

  • Слънчоглед
  • RM 45

Нов средноранен високоолеинов хибрид  по ExpressSun® технология,с висок и стабилен добивен потенциал при различни климатични условия

За продукта:

• Нов високоолеинов хибрид

• В топ 10 на най-отглежданите хибриди на Pioneer® в България през изминалия сезон

• Вариант на много отглеждан хибрид в страната с повишена устойчивост на синя китка (до раса G)

• Висок добивен потенциал 

• Стабилен добивен потенциал при различни климатични условия

• Много високо съдържание на олеинова киселина (над > 90%)

• Много добра толерантност на болести

• Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3)  

• Устойчивост на синя китка – BR1, BR2  

Съвети за фермера:

• Подходящ за интензивна технология на отглеждане 

• Подходящ за отглеждане в цялата страна, с изключение на районите с разпространение на по-нови, по-агресивни раси синя китка – G+ 

• Подходящ за отглеждане на полета с проблемен фитосанитарен профил

• Партниращ хибрид на Р64НЕ133, Р64НЕ118, Р64НЕ144, Р64НЕ244 и на линоловите Express® толерантни хибриди Pioneer® (при спазване на изолация)

Препоръчителна гъстота:

• 5500 до 6000 растения на дка за реколтиране