P64LE162

  • Слънчоглед

Нов средноранен хибрид по ExpressSun® технология, с висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага.                                    

За продукта:

• Нов средноранен хибрид  по ExpressSun® технология, с много висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага.

• Stay green ефект при лимитирани условия на влага.

• Едри пити, слабо изпъкнали в средата, напълно запълнени, включително в центъра.

• Висока толерантност при лимитирани условия на влага.

• Високо маслено съдържание. 

• Добър здравен статус.             

• Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3)                                   

• Устойчивост на синя китка – BR1, BR3 Pioneer Protector® Синя китка

 

технически спецификации

Съвети за фермера:

 • Подходящ за отглеждане в цялата страна.

Препоръчителна гъстота:

 5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране.