P64LE168

 • Слънчоглед
 • RM 42

Нов ранен хибрид с висок и стабилен добивен потенциал, и високо маслено съдържание по ExpressSun® технология.

                                                    

За продукта:

 • Нов ранен хибрид по ExpressSun® технология;
 •  Висок и стабилен добивен потенциал
 • Високо маслено съдържание
 • Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3)
 • Устойчивост на синя китка – BR1, BR2, BR3: Pioneer Protector® Синя китка

Съвети за фермера:

 •  Подходящ и за втора култура
 •  Подходящ за ранна сеитба
 •  Подходящ за полета с по-висока надморска височина
 • Партниращ хибрид на P63LE166, P64LE137, P64LE185, P64LE136, P64LE162

Препоръчителна гъстота:

 • 5 400 до 5 800 растения на дка за реколтиране.