P64LE280 НОВ!

  • Слънчоглед
  • RM 47

Нов средноранен ЕxpressSun® хибрид  с висок и стабилен добивен потенциал, версия на високодобивен и масово отглеждан конвенционален хибрид. 

За продукта:

• Нов средноранен ЕxpressSun® хибрид, версия на високодобивен и масово отглеждан конвенционален хибрид 

• Висок и стабилен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага  

• Високо маслено съдържание

• Толерантен на по-сухи стресови условия  

• Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3 и новия ген DM6 за устойчивост на културата към новите идентифицирани раси на болестта в страната).

• Устойчивост на синя китка – BR1, BR2, BR3 Pioneer Protector® Синя китка 

Съвети за фермера:

• Подходящ за интензивна технология на отглеждане 

• Подходящ за заразени полета със синя китка до раса G+

• Партниращ хибрид на P63LE166, P64LE137, P64LE168, P64LE136, P64LE162, P64LE185

Препоръчителна гъстота:

• 5600 до 6000 растения на дка за реколтиране