P64LL164 

  • Слънчоглед

„Средноранен хибрид с висок добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага и едри компактни пити.“

За продукта:

• Средноранен хибрид.

• Стабилно здраво изправено растение.

• Висок добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага.

• Едри компактни пити.

• Високо маслено съдържание.

• Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3)

• Устойчивост на синя китка –  раса BR1, BR2, BR3

Pioneer Protector® Синя китка

 

технически спецификации

Съвети за фермера:

• Подходящ за максимален добив при нормални и лимитирани условия на влага.

• Подходящ за чисти полета от свиница/ бутрак и паламида.

• Подходящ за заразени полета със синя китка до раса G

 

Препоръчителна гъстота:

5 600 до 6 000 растения на дка за реколтиране