P64LР146 

  • Слънчоглед

Нов средноранен Clearfield® Plus хибрид с повишен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага, и високо маслено съдържание.

                               

За продукта:

• Нов средноранен Clearfield® Plus хибрид, успешно внедрен в практиката през 2021 година.

• Повишен добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага.

• Високо маслено съдържание.

• Подобрен фитосанитарен профил срещу икономически важни болести и синя китка. 

• Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3) 

• Устойчивост на синя китка – BR1, BR2, BR3 - Pioneer Protector® Синя китка.                                                                                                                                     

технически спецификации

Съвети за фермера:

•  За контрол на плевелите да се ползват регистрираните хербициди.

•  Подходящ за заплевелени полета с житни и широколистни плевели, включително проблемни видове.

 •  Предвид това, че е устойчив на всички разпространени раси синя китка до момента в страната, може да се спести пръскане срещу паразита синя китка, ако няма заплевеляване на посева. 

 Препоръчителна гъстота:

 5 500 до 5 900 растения на дка за реколтиране.