P64LР464 НОВ!

  • Слънчоглед
  • RM 47

Средноранен хибрид по Clearfield® Plus технология. 

За продукта:

• Clearfield® Plus версия на един от най-отглежданите, най-известни и най-високодобивни конвенционални хибриди слънчоглед Pioneer®

• Стабилно здраво изправено растение

• Хомогенни изравнени едри пити, леко изпъкнали в средата   

• Висок добивен потенциал при нормални и лимитирани условия на влага 

• Толерантен на по-сухи стресови условия 

• Високо маслено съдържание 

• Много добър фитосанитарен профил

• Stay green ефект при лимитирани условия на влага

• Изравнени едри заоблени зърна във всички части на  питата

• Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3) 

• Устойчивост на синя китка – BR1, BR2, BR3: Pioneer Protector® Синя китка

Съвети за фермера:

• Подходящ за отглеждане в цялата страна

• Партниращ хибрид на P64LР170, P64LР146, P64LР130

• Подходящ за заплевелени полета с житни и широколистни плевели, вкл. проблемни видове, като се ползват регистрираните хербициди

• Предвид това, че е устойчив на всички разпространени до момента раси синя китка в страната, може да се спести пръскане срещу паразита синя китка, ако няма заплевеляване на полето = спестени разходи за хербицид, пръскане и време

Препоръчителна гъстота:

• 5500 до 5900 растения на дка за реколтиране