Р7818  НОВ!

  • Царевица

Нова селекция Optimum® AQUAmax® най-ранен хибрид Pioneer® в група ФАО 100-199.

За продукта:

• Нова селекция Optimum® AQUAmax® най-ранен хибрид Pioneer® в група ФАО 100-199

• Висок добивен потенциал, включително при лимитирани условия на влага

• Много добра толерантност на лимитирани условия на влага

• Едро оформено зърно тип dent (конски зъб)

• Бързо освобождаване влагата на зърното

• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1031

Съвети за фермера:

• Подходящ за райони с по-голяма надморска височина и за втора култура

• Подходящ за отглеждане при No Till технология (препоръка от селекционерите) 

• Партниращ хибрид на Р8604, Р8834, Р8904, Р8409

Препоръчителна гъстота:

• 6 200 до 6 700 растения за реколтиране на дка при неполивни условия

• 8 000 до 8 500 растения за реколтиране на дка при поливни условия