P9300

  • Царевица

Нов средноранен хибрид от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, по ФАО 360/CRM 94, с изключително висок и стабилен добивен потенциал, включително при лимитирани условия на влага.

За продукта:

• Високодобивна генетика от линията Optimum® AQUAmax®, подходящ за цялата страна 

• Изключително висок и стабилен добивен потенциал, включително при лимитирани условия на влага  

• В топ 10 на най-отглежданите хибриди на Pioneer® в страната през 2021 г. 

• Пълно озърняване на кочана до върха 

• Високо хектолитрово тегло

• За отглеждане при лимитирани условия на влага и при оптимални климатични условия

• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1178 

техническа спецификация

Съвети за фермера:

• Подходящ за отглеждане в цялата страна

• Подходящ за полета за повторка и такива с минимални обработки

• Може да се отглежда освен за зърно и за силаж

Препоръчителна гъстота:

 6 300 до 6 800 растения за реколтиране на дка при неполивни условия

8 300 до 8 900 растения за реколтиране на дка при поливни условия