P9610

  • Царевица

Нов средноранен хибрид от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, по  ФАО 370/CRM 95, с изключително висок и стабилен добивен потенциал и при лимитирани условия на влага.

За продукта:

• Изключително висок и стабилен добивен потенциал, включително при лимитирани условия на влага

• Издържа на високи температури от фаза интензивен растеж до фаза наливане на зърното 

• Пълно озърняване на кочана до върха

• Може да се отглежда освен за зърно и за силаж 

• Високо хектолитрово тегло

• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1190  

техническа спецификация

Съвети за фермера:

• Подходящ за отглеждане в цялата страна

• Подходящ за полета с минимални обработки 

Препоръчителна гъстота:

6 300 до 6 800 растения за реколтиране на дка при неполивни условия

8 300 до 8 800 растения за реколтиране на дка при поливни условия