PT302 НОВ!

 • Рапица

Маслодайна рапица: Високостъблен конвенционален хибрид

За продукта:

 • Последно поколение конвенционална генетика, внедрена в
  България през 2022 година
 • Много висок и стабилен добивен потенциал през всички години на изпитване и отглеждане – надвишава най-добрите стандарти с +6% до 10% за период от последните три години от всички опити в цяла Европа 
 • Широкоадаптивен и гъвкав хибрид за отглеждане в цялата страна Толерантен на TuYV вируса, нападащ рапицата
 • Много високо маслено съдържание – над 46% до 49%
 • Висока устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките
 • Добра толерантност на Фома.
 • Много високо ниво на толерантност на студ и ниски температури
 • Хибрид за интензивна технология на отглеждане
 • Внедрен вече в практиката в Германия, Чехия и Полша с отлично представяне спрямо основните конкуренти
 • С най-добро представяне в официални опити в Германия спрямо най-добрите еталони в практиката
 • Ще се предлага в торби със семена, третирани с Лумипоза™

Съвети за фермера:

 •  За получаване на висок добив и високо маслено съдържание
 • Препоръчва се късна сеитба
 • За регулиране височината и повишаване устойчивостта на полягане на растенията и увеличаване броя на разклоненията се препоръчва приложението на растежен регулатор

Препоръчителна гъстота:

 • Посевна норма: 50 – 55 семена на м2
 • Брой растения за реколтиране: 35 до 45 растения на м2