PT314 HOB!

 • Рапица

Средноранен. ХИБРИДЪТ С НОВИЯ ГЕН ЗА НАЙ-ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ.

За продукта:

 • Най-високо ниво на устойчивост на разпукване на шушулките преди жътва с нов ген HMX – сравним с най-добрите стандарти
 • Много висок добивен потенциал с +7% до 10%, вкл. срещу най-добрите стандарти
 • Хибрид за интензивна технология на отглеждане
 • Високо маслено съдържание – над 47%
 • Високо ниво на толерантност на най-важната болест – Фома, осигурено от нов ген Rlm7
 • Силен ранен vigor ефект след поникване
 • Ранно възстановяване на растежа напролет след презимуване
 • Толерантен на TuYV вируса, нападащ рапицата
 • Подходящ за отглеждане в цяла България и цяла Европа (широкоадаптивен хибрид)
 • Много добро представяне в Дания, Франция (+5% спрямо еталоните), Полша, Германия (+8% спрямо еталоните) и Словакия
 • Ще се предлага в торби със семена, третирани с Лумипоза™

Съвети за фермера:

 • Когато не искате да губите добив заради разпукване на шушулките
 • За максимален добив и максимална печалба от декар
 • За регулиране височината и повишаване устойчивостта на полягане на растенията и увеличаване броя на разклоненията се препоръчва приложението на растежен регулатор

Препоръчителна гъстота:

 • Посевна норма:50 – 55 семена на м2
 • Брой растения за реколтиране: 35 до 45 растения на м2