CORN 1440 X 320_P0217

P0217

Царевица

• Много висок и стабилен добивен потенциал

• Много добро представяне при сухи и оптимални условия

• Много добре развити и здрави корени, стъбло и листа

• Едри хубави зърна тип конски зъб

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за максимални добиви при оптимални и сухи условия
  • Подходящ едновременно за производство на зърно и силаж
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1281

 

Препоръчителна гъстота:

6 000 до 8 700 растения за реколтиране на дка