P0260

 • ФАО 490
 • Царевица

Нова селекция на Pioneer® във втората половина на група ФАО 400, алтернативен хибрид на внедрените с ФАО около 490, с много висок добивен потенциал.

 

За продукта:

 • Нова селекция хибрид на Pioneer® във втора половина на група ФАО 400
 • Нов алтернативен хибрид на внедрените хибриди с ФАО около 490
 • Много висок добивен потенциал
 • Широко адаптивен хибрид       
 • Подходящ за отглеждане на зърно и силаж
 • Толерантен на лимитирани условия на влага
 • Високи качествени показатели на зърното и силажа
 • Бързо освобождаване на влагата на зърното
 • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1283

Съвети за фермера:

 • Подходящ за отглеждане в Северна България
 • Подходящ за отглеждане при интензивна технология 
 •  Партниращ хибрид на Р0164, Р0217, Р0450, Р0704

Препоръчителна гъстота:

 • 6 000 до 6 200 растения за реколтиране на дка при неполивни условия
 • 8 200 до 8 700 растения за реколтиране на дка при поливни условия