P0450

 • Царевица
 • ФАО 520

Нова селекция хибрид на Pioneer® от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия в първата половина на група ФАО 500, характеризиращ се с висок и стабилен добивен потенциал.

Царевица ФАО 520

За продукта:

 • Нова селекция хибрид на Pioneer® в първа половина на група ФАО 500 от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия
 • Висок и стабилен добивен потенциал
 • Подходящ за отглеждане на зърно и силаж
 • Широко адаптивен хибрид
 • Толерантен на лимитирани условия на влага
 • Бързо освобождаване на влагата на зърното
 • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1306

Съвети за фермера:

 • Подходящ за отглеждане в Северна България
 • Подходящ за отглеждане при интензивна технология
 • Партниращ хибрид на Р0217, Р0260, Р0704, Р0710

Препоръчителна гъстота:

 •  5 600 до 5 800 растения за реколтиране на дка при неполивни условия
 • 7 800 до 8 100 растения за реколтиране на дка при поливни условия