Р0710 

 • Царевица

Нова Optimum® AQUAmax® селекция на Pioneer® царевичен хибрид в група ФАО 500, с изключително висок добивен потенциал и отлични агрономически характеристики.

 

За продукта:

 • Най-нова Optimum® AQUAmax® селекция хибрид на Pioneer® в група ФАО 500
 • Хибрид с изключително висок добивен потенциал
 • Отлични агрономически характеристики
 • Много бързо начално развитие
 • Мощно развита коренова система със здраво вкореняване в почвата
 • Здраво и стабилно стъбло
 • Удължен stay green ефект на листната маса
 •  Изключително положителна реакция на растенията след поливка (добива може да достигне до 1 800 кг/дка – резултати от опити през 2021 година с поливане
 • Изключително положителна реакция на растенията след поливка
 • Може да се отглежда на почви с по-ниско съдържание на органично вещество
 •  Бързо освобождаване на влагата на зърното Вече внедрен в практиката в Унгария и Сърбия
 • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1341

Съвети за фермера:

Подходящ за отглеждане при интензивна технология

 Подходящ за за зърно и силаж

Толерантен на високи летни температури и лимитирани условия на влага

Партниращ хибрид на Р0704, Р1049, Р0217, Р0260, Р1332

Препоръчителна гъстота:

 • 5 500 до 5 800 растения за реколтиране на дка при неполивни условия
 • 7 800 до 8 200 растения за реколтиране на дка при поливни условия