Р1332 

 • Царевица

Нова селекция хибрид на Pioneer® в група ФАО 600 с висок добивен потенциал, превъзхождащ този на внедрените до момента хибриди.

 

За продукта:

 •  Нова селекция хибрид на Pioneer® в група ФАО 600
 •  Здраво, високо и силно облистено стъбло с големи тъмнозелени листа (повече фотосинтезираща повърхност = по-интензивно хранене = по-висок добив)  • Високи качествени показатели на зърното и силажа
 • Бързо освобождаване на влагата на зърното
 • Изключително положителна реакция на растенията след поливка (добивът може да достигне до 1 800 кг/дка – резултати от опити през 2021 година с поливане)
 • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1399

Съвети за фермера:

 •   Подходящ за отглеждане при интензивна технология, вкл. с поливане
 •  Подходящ за зърно и силаж
 •  Партниращ хибрид на Р0450, Р1049, Р0710, Р0704

Препоръчителна гъстота:

 • 5 400 до 5 700 растения за реколтиране на дка при неполивни условия
 • 7 700 до 7 900 растения за реколтиране на дка при поливни условия