P64ВВ01

Слънчоглед

  Средноранен шарен птичи хибрид

   Висок добивен потенциал (9)

   Ниско маслено съдържание – подходящ за храна на птици (2)

   Положително реагира на третиране с фунгициди – повишава се добива и се подобрява физиологичното състояние на растението

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за чисти полета от бутрак и паламида
  • Подходящ за заразени полета със синя китка до раса F
  • Устойчивост на мана (раси PL2, PL6)
  • Устойчивост на синя китка (Or 7) – раса А до F


Препоръчителна гъстота:

5 500 до 5 900 растения на дка за реколтиране