P64НE118

Слънчоглед

  Средноранен хибрид

  Високоолеинов хибрид

  Висок добивен потенциал (8)

  Високо маслено съдържание (7)

  Високо съдържание на олеинова киселина (над 92%)

  Много добър фитосанитарен профил

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • За производство на масло с високо съдържание на олеинова киселина
  • Устойчивост на мана (раси PL2, PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка – раса А до Е


Препоръчителна гъстота:

5 400 до 6 000 растения на дка за реколтиране