P64НE144

Слънчоглед

  Средноранен високоолеинов хибрид

  Много висок добивен потенциал

  Стабилен добивен потенциал при нормални и стресови климатични условия

  Много високо съдържание на олеинова киселина (над 90%)

  Много добър фитосанитарен профил

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане в цялата страна
  • Подходящ за отглеждане на полета, проблемни с болести
  • Допълващ хибрид за едновременно отглеждане с Р64НЕ118 или Р64НЕ133
  • Устойчивост на мана (PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка – раса А до Е (Or5)


 Препоръчителна гъстота:

  
5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране