SUNF 1440 X 320_P64LE136

P64LE136

Слънчоглед

• Средноранен хибрид

• Много висок и стабилен добивен потенциал както при нормални, така и при сухи климатични условия o На демо опити през 2018 година даде средно с 3,5% по-висок добив (368 кг/дка) от стандарта P64LE25 (356 кг/дка) от 100 демо полета в цяла България

• Новата алтернативна генетика на най- добрите и най-отглеждани Еxpress® толерантни хибриди до момента (P64LE25, P64LE99)

• Вече внедрен в практиката в Унгария

• Здраво, стабилно и непречупващо се стъбло

• Едри добре оформени пити, напълно запълнени, включително в центъра

• Висока толерантност на сухи климатични условия

• Високо маслено съдържание

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане на полета с проблемен фитосанитарен профил
  • Устойчивост на мана (PL2, PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка – раса А до G (Or5, Or7)


Препоръчителна гъстота:

5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране