Sunflower P64LE137

P64LE137

Слънчоглед

  Ранен хибрид

  Много висок и стабилен добивен потенциал както при нормални, така и при сухи климатични условия

  Новата алтернативна генетика на ранните хибриди до момента (P62LE122, P63LE113)

  Здраво, стабилно и устойчиво стъбло

  Високо маслено съдържание

  Едри пити, напълно запълнени, включително в центъра

  Висока толерантност на сухи климатични условия

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане в цялата страна
  • Подходящ за отглеждане на полета с проблемен фитосанитарен профил
  • Устойчивост на мана (PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка – раса А до G+ (Or5, Or7, SII) – Pioneer Protector® Синя китка

 
Препоръчителна гъстота:

5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране