P64LE185

 • Слънчоглед
 • RM 41

Нов ранен хибрид по ExpressSun® технология хибрид с висок добивен потенциал и високо маслено съдържание.   

 

За продукта:

 • Нов ранен хибрид
 • Висок и стабилен добивен потенциал
 • Високо маслено съдържание                              
 • Здраво и стабилно стъбло
 • Силен старт в началото на вегетация 
 • Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3)
 • Устойчивост на синя китка – BR1, BR3: Pioneer Protector® Синя китка

Съвети за фермера:

 • Подходящ за втора култура           
 • Подходящ за ранна сеитба             
 • Подходящ за полета с по-висока надморска височина. 
 • Партниращ хибрид на P63LE166, P64LE137, P64LE168, P64LE136, P64LE162

Препоръчителна гъстота:

 • 5 500 до 5 900 растения на дка за реколтиране.