P64LР130

Слънчоглед

  Средноранен хибрид

  Стабилно здраво средно високо растение (до 160 см)

  Толерантен на сухи условия

  Висок добивен потенциал при нормални и сухи условия (8)

  Високо маслено съдържание (6)

  Добър фитосанитарен профил

  Устойчив на Вертицилиум

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • За контрол на плевелите да се ползва хербицида ПУЛСАР ПЛЮС
  • Подходящ за заплевелени полета с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
  • Подходящ за заразени полета със синя китка до раса G
  • Устойчивост на мана (раси PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка (Or 5, Or 7) – раса А до F


Препоръчителна гъстота:

5 500 до 5 900 растения на дка за реколтиране