P8604

 • ФАО 260
 • Царевица

Нова селекция Optimum® AQUAmax® ранен хибрид Pioneer® в група ФАО 200, с висок добивен потенциал, включително при лимитирани условия на влага.

 

За продукта:

 • Нова селекция Optimum® AQUAmax® ранен хибрид на Pioneer® в група ФАО 200
 • Висок добивен потенциал, вкл. при лимитирани условия на влага
 • Много добра толерантност на лимитирана влага
 • Бързо освобождаване на влагата на зърното
 • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1051

Съвети за фермера:

 • Подходящ за райони с по-голяма надморска височина и за втора култура;
 •  Партниращ хибрид на Р8752, Р8834, Р8904, Р9042

Препоръчителна гъстота:

 • 6 200 до 6 700 растения за реколтиране на дка при неполивни условия
 • 8 000 до 8 500 растения за реколтиране на дка при поливни условия