CORN 1440 X 320_P8834

Р8834

Царевица

• Изключително висок и стабилен добивен потенциал за ранен хибрид

• Ранен хибрид с много добри агрономически характеристики

• Здраво стъбло с интензивно зелени листа

• Подходящ както за нормална, така и за по- късна сеитба

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • По-ранно узряване и по-ранно прибиране –по-ранна подготовка но полето за следващата култура
  • Подходящ за втора култура след ечемик, грах, рапица
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1109

 

Препоръчителна гъстота:

6 500 до 8 800 растения за реколтиране