Р8904

  • Царевица

Нов ранен хибрид от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, по ФАО 320/CRM 90,  с изключителен добивен потенциал
и отлични агрономически характеристики.

За продукта:

• Ранен хибрид от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, с изключителен добивен потенциал 

• Отлични агрономически характеристики

• Здраво растение с интензивно зелени листа

• С един от най-високите средни добиви от демоопитите през 2020 и 2021 година в страната от всички изпитвани хибриди в група ФАО 300 – 399 

• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1132

техническа спецификация

Съвети за фермера:

• Подходящ както за нормална, така и за по-късна сеитба

• Подходящ за втора култура след ечемик, грах, рапица

Препоръчителна гъстота:

6 200 до 6 700 растения за реколтиране на дка при неполивни условия

 7 700 до 8 200 растения за реколтиране на дка при поливни условия